Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 19 '07 deu>sve fettpressenhub tryck med fettsprutan pro closed ok
4 Jun 17 '07 deu>sve Aufrieberscheinung Tecken på nötning pro closed ok
3 Jun 15 '07 deu>sve umstecken anslutning pro closed ok
4 Sep 29 '05 deu>sve Überlauf (in diesem Zusammenhang) Överskjutande text pro closed ok
- Jul 10 '04 deu>sve Vorstufe utskrift förbereds pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered