https://wiki.proz.com/profile/1248466?show_mode=kudoz&sub_mode=answered&dsid=77

Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 May 17 '12 pol>eng przysposobienie całkowite complete adoption pro closed ok
- Feb 2 '12 pol>eng tytuł prywatno-prawny on legal and personal grounds pro closed no
- Feb 1 '12 pol>eng rozważania prawne legal deliberations pro closed ok
4 Jan 25 '12 eng>pol visitors address adres biura (obsługi interesantów/klientów) pro closed ok
- Dec 6 '11 pol>eng podmiot cywilny civil entity pro just_closed no
4 Nov 30 '11 pol>eng ustawa o zalegalizowaniu pobytu act on the legalization of stay pro closed ok
4 Nov 30 '11 pol>eng zmiana ustawy amendment to the act pro closed ok
4 Nov 29 '11 pol>eng powoływać się invoke pro closed no
4 Nov 23 '11 eng>pol court interpreter vs registered interpreter sądowy tłumacz ustny vs licencjonowany/dyplomowany tłumacz ustny pro closed ok
4 Oct 27 '11 eng>pol Statutory Declaration of Age złożone pod przysięgą oświadczenie o wieku pro closed no
4 Oct 24 '11 eng>pol provided specific competence wyznaczył określone kompetencje pro closed no
4 Oct 20 '11 pol>eng działalność gospodarcza zarejestrowana na osobę fizyczną sole proprietorship entity registered in the name of XY, a natural person pro closed ok
- Jul 12 '11 pol>eng jeszcze w trakcie trwania as soon as during pro closed no
4 Dec 1 '10 pol>eng zasądzić koszty sądowe od skazanych na rzecz Skarbu Państwa decree that court fees be awarded from the convicted persons to the State Treasury pro closed no
4 Sep 3 '10 pol>eng nakazać USC sporządzenie (aktów urodzeń) decree that birth certificates be issued by a registry office pro closed no
4 Aug 26 '10 pol>eng protokół okazania record of presentation pro closed ok
4 Aug 10 '10 eng>pol serve upon plaintiff's attorney doręczyć adwokatowi/ pełnomocnikowi powoda pro closed ok
- Jun 8 '10 pol>eng karta karna criminal record card pro closed ok
- Jun 3 '10 pol>eng notatka urzędowa official note pro closed no
4 Jun 1 '10 eng>pol had been denied his share of proceeds from... nie otrzymał swojej części zysku z działalności (gospodarczej) przedsiębiorstwa pro closed no
4 Jun 1 '10 eng>pol the Affidavit of Special Process Server potwierdzenie doręczenia specjalnego pisma sądowego uzyskane przez (urzędnika) doręczającego pro closed no
- Jun 1 '10 eng>pol special process server (urzędnik) doręczający pisma procesowe/ wezwania (dokumenty) sądowe pro closed ok
Asked | Open questions | Answered