Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 1 eng>pol under trusteeship zgodnie z postanowieniami umowy powierniczej pro open no
- May 31 eng>pol legal underwriting ubezpieczenie pożyczki pro open no
- May 31 eng>pol judicial adjustments wobec spółki toczy się postępowanie sądowe w sprawie uregulowania roszczeń pro open no
- May 6 eng>pol compensation potential rekompensata (z tytułu poniesionych) kosztów pro closed no
- May 5 eng>pol disclosures ujawnienia (np. danych podlegających ochronie) pro open no
- Apr 19 eng>pol implied or constructive (knowledge) dorozumiana lub będąca wynikiem interpretacji pro open no
4 Apr 8 eng>pol affordable rent assured tenancy agreement Umowa najmu po przystępnej cenie pro closed ok
- Mar 23 eng>pol media in circulation w obiegu medialnym pro closed no
- Mar 22 eng>pol to relinquish property zwolnić/zrzec się majątku pro closed ok
4 Mar 22 eng>pol latter of the day późniejszy z terminów pro closed ok
4 Mar 22 eng>pol letter litera pro closed ok
- Mar 22 eng>pol position stanowisko pro closed no
- Mar 22 eng>pol section, item paragraf, punkt pro open no
4 Mar 11 eng>pol interest rate hedge transaction transakcja zabezpieczająca przed ryzykiem stopy procentowej pro closed ok
4 Mar 7 eng>pol supply of standards dostarczenie norm (tu: budowlanych) pro closed ok
- Feb 12 eng>pol for hire zarobkowo pro just_closed no
- Feb 12 eng>pol performing organisations podmiotom wykonawczym pro just_closed no
- Feb 12 eng>pol living stage plener pro closed ok
4 Feb 12 eng>pol dramatic performance przedstawienie dramatyczne pro closed ok
- Feb 10 pol>eng kierowanie/skierowanie referral pro closed ok
- Feb 10 eng>pol disposition rozporządzać/rozporządzanie/rozmieszczenie pro open no
- Jan 26 eng>pol joining schedule harmonogram przystąpienia/wstąpienia do pro closed no
4 Jan 26 eng>pol site specific contract of employment letter umowa o pracę właściwa dla lokalizacji pro closed ok
4 Jan 18 eng>pol under full release of przy (całkowitym) zwolnieniu/odblokowaniu/przekazaniu pro closed ok
4 Jan 16 eng>pol Carve-out company część spółki/spółka wyodrębniona pro closed no
- Dec 17 '19 eng>pol made by wykonanych przez pro open no
- Dec 17 '19 eng>pol Certificate of Processing świadectwo przetwórstwa/uszlachetniania pro closed ok
- Dec 12 '19 eng>pol shall have in place written procedures winny obowiązywać spisane procedury pro closed ok
4 Dec 11 '19 eng>pol Businesses interesami/działalnościami gospodarczymi (handlowymi) pro closed ok
4 Nov 29 '19 pol>eng udostępnienie pracownika supplying an employee/a worker pro closed ok
- Nov 23 '19 eng>pol with the profit level indicator full cost mark-up ze wskaźnikiem poziomu zysków wobec całkowitych kosztów pro open no
4 Nov 23 '19 eng>pol bank or other account may be applied może być użyty/zastosowany rachunek bankowy lub inny rachunek pro closed ok
- Nov 21 '19 eng>pol combination (tutaj) złożona/wielowątkowa/wielowymiarowa informacja pro open no
4 Oct 29 '19 eng>pol downstream support dalszego wsparcia/poparcia pro closed ok
- Oct 14 '19 eng>pol services of use usługi przydatne pro closed no
- Oct 14 '19 eng>pol reference (jako) punkt odniesienia pro closed no
- Oct 3 '19 eng>pol consideration zapłatą pro open no
- Sep 30 '19 eng>pol Special Licence (na podstawie) specjalnego upoważnienia easy closed ok
- Sep 10 '19 eng>pol at Buyer's premises w lokalu / obiekcie/ pomieszczeniu/ na terenie nieruchomości pro closed no
- Sep 10 '19 eng>pol sunflower pellets from tree granulat łodygi słonecznika pro closed ok
4 Sep 10 '19 eng>pol by reduced assessment przez obniżoną wycenę/ niżej klasyfikując pro closed ok
- Aug 26 '19 eng>pol acting in their capacity as such, except when made as a działając/y w tym charakterze, chyba że roszczenie jest zgłoszone jako pro closed no
- Aug 24 '19 eng>pol fit-out retention deposit zaliczka na wyposażenie i utrzymanie pro closed no
4 Aug 24 '19 eng>pol Re-letting reserve rezerwa tytułem podnajmu pro closed ok
4 Aug 21 '19 eng>pol and not the conditions of allotment thereof made payable at fixed times lecz nie, warunków ich przydziału, płatnych w określonych terminach. pro closed ok
4 Aug 14 '19 eng>pol final compliance date ostateczna data wykonania / wywiązania się pro closed ok
4 Aug 14 '19 eng>pol Failure to Comply Not Remedied Niepodporządkowanie się bez zadośćuczynienia pro closed ok
4 Jul 31 '19 eng>pol piece rate at 85% of 0.01726 pence per kilo boned wynagrodzenie akordowe wg. stawki 85% z 0,01726 pensa / kg odkostnionego pro closed ok
- Jul 28 '19 eng>pol unaccounted for expense advances zaliczki na nieprzewidziane wydatki pro closed ok
- Jul 21 '19 eng>pol Deemed Transfer Notice Domniemane Zawiadomienie o Cesji pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 NextYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search