Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Apr 2 deu>ces Arbeiten erbringen/durchführen práce zajistit/provést pro closed ok
- Mar 19 ces>deu Likvidátor Liquidator pro open no
- Mar 13 ces>deu Distribuční seznam Verteilungsliste pro closed no
4 Mar 13 ces>deu Roznáška Austragung pro closed ok
4 Feb 18 ces>deu Nájemné z obratu Umsatzabhängigemiete pro closed ok
4 Feb 18 ces>deu Titul Titel/Rechtstitel pro closed ok
- Feb 11 eng>ces functional box černá/testovací skříňka pro open no
- Jan 29 ces>eng poskytování a realizace plnění delivery and instalation easy closed no
4 Nov 23 '19 deu>ces eingebracht využije/započítá se pro closed ok
4 Nov 23 '19 deu>ces AT-Anstellungsvertrag mimotarifní pracovní smlouva pro closed ok
4 Nov 14 '19 deu>ces Gewinnspielverein skupina sázkařů/sázkařský spolek pro closed ok
- Oct 9 '19 eng>ces and with no further liabilities or obligations of the Seller, causing... bez dalšího ručení nebo závazků prodávajícího, jež by měly za následek pro closed no
- Jul 18 '19 deu>ces Gutschriftsverfahren vystavení(m) dobropisu pro closed no
- Jul 18 '19 deu>ces Abstocken nařezání/zpracování na klády pro closed no
4 May 14 '19 deu>ces Mischer potravinová míchačka pro closed no
4 Apr 16 '19 deu>ces grundbuchtauglich způsobilý (k) zápisu do pozemkové knihy pro closed ok
4 Apr 14 '19 deu>ces schwebend wirksam podmíněně účinná / s odkládací podmínkou pro closed ok
3 Apr 13 '19 eng>ces to offset debits payable to the Seller and credits započítat splatné závazky a pohledávky vůči prodávajícímu pro closed ok
4 Apr 13 '19 deu>ces Buchgrundschuld hypoteční dluh zapsaný v pozemkové knize/katastru nemovitostí pro closed ok
4 Apr 13 '19 deu>ces Lastenfreistellung zproštění břemen/závazků//nezatížení břemeny/závazky pro closed ok
4 Apr 3 '19 deu>ces Pflichtteilsergänzungsrecht právo (na) započtení darů/darování na povinný podíl pro closed ok
- Apr 3 '19 deu>ces Schlusserben smluvní dědic(i) pro closed no
4 Apr 3 '19 deu>ces Vorerbfolge pořadí předcházejícíh dědiců pro closed ok
4 Mar 30 '19 deu>ces Zwangsvollstreckungsunterwerfung podřízení se výkonu rozhodnutí/exekuci pro closed ok
4 Mar 24 '19 deu>ces Herstellung der Grundbuchsordnung doplnění řádného stavu pozemkové knihy pro closed ok
4 Mar 4 '19 deu>ces Zuhaltung des Vertrages dodržení smlouvy (v případě odstoupení) pro closed ok
4 Feb 26 '19 deu>ces gewerbliche Arbeitnehmer zaměstnanec-řemeslník/zaměstnanec s řemeslnou kvalifikací pro closed ok
4 Jan 20 '19 deu>ces Vormerkung der Kreditlinie rezervace úvěrové linky pro closed ok
- Jan 11 '19 deu>ces geltungserhaltende Reduktion přípustné omezení/omezení nerušící platnost/závaznost pro open no
- Dec 8 '18 eng>ces any claim for innocent or negligent misrepresentation žádné nároky z nezaviněného nebo nedbalostního neprávného výkladu/intepretace pro closed ok
4 Nov 13 '18 deu>ces Bestandsrecht stávající nabytá práva/právo na ochranu stávajícího právního stavu pro closed ok
- Oct 29 '18 eng>ces waiver of default vzdání se práv z/při nesplnění pro open no
4 Oct 29 '18 deu>ces gegen die Abtretung schulden povinen/má závazek zaplatit na základě nabídnutého postoupení/převodu pro closed ok
4 Sep 29 '18 eng>ces transitioned employees dočasně převedení zaměstnanci pro closed ok
4 Aug 10 '18 deu>ces Konzernprivileg výjimka pro koncern(y) pro closed ok
- Aug 7 '18 eng>ces taxes based on net income daně/zdanění čistého příjmu pro closed no
4 Aug 7 '18 eng>ces principal šéf firmy pro closed ok
4 Aug 7 '18 eng>ces in the forum of competent jurisdiction u soudu příslušné jurisdikce pro closed ok
- Aug 6 '18 eng>ces locator services lokační služby pro closed no
- Apr 12 '18 ces>eng smlouva o obchodním zastoupení commercial agency agreement pro closed ok
4 Feb 26 '18 deu>ces Elitevertrag exkluzivní smlouva pro closed ok
4 Feb 14 '18 eng>ces failure to act with respect to breach by you or others opomenutí jednat s ohlerem na porušení vámi či jinými pro closed ok
4 Feb 14 '18 eng>ces Special admonitions zvláštní upozornění/varování pro closed ok
- Jan 14 '18 eng>ces is it may direct nebo jak přikáže (jinak) pro closed no
4 Dec 11 '17 eng>ces coterminous se shodnou dobou skončení/uplynutí pro closed ok
4 Dec 1 '17 eng>ces Responding Party žalovaná strana pro closed ok
4 Dec 1 '17 eng>ces Referring Party žalující strana pro closed ok
- Sep 26 '17 deu>ces Unbenommen má možnost pro closed ok
- Sep 26 '17 ces>deu zpeněžení jednou smlouvou (Unternehmen)verkauf durch (einen) einzigen Vertrag pro closed ok
4 Aug 9 '17 ces>eng SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC Substitute Power of Attorney pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   LastYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search