https://wiki.proz.com/personal-glossaries/entry/21563770-large-sanitation-and-drinking-%E2%80%93-water-systems-%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D1%81-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B6-%D0%B1%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BD-%D1%86%D1%8D%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80

Large sanitation and drinking – water systems Ундны ус хангамж ба ариун цэврийн байгууламжийн цогцолбор

Creator:
Language pair:English to Mongolian
Definition / notes:Ус хангамжийн систем - yсыг
цэнгэгжүүлэх ба ус хүлээн авах,
хадгалах, усны чанар сайжруулах
байгууламж, насосны станц, дамжуулах
ба түгээх хоолой бүхий томоохон
цогцолбор

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search