Operator Гүйцэтгэгч

Creator:
Language pair:English to Mongolian
Definition / notes:Өдөр тутмын үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг
хүн буюу байгууллага
1-Р ТАЙЛБАР: Ус ашиглалтын нэг буюу
хэд хэдэн үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгэгч
байж болно. ЖИШЭЭ НЬ: Гүйцэтгэгч нь
тоног төхөөрөмж ашиглах, усны төлбөр
цуглуулах ба засвар үйлчилгээ хийх
зэрэг олон чиглэлтэй байж
болно.Тэдгээрийн ажил үүргийг
хариуцсан байгууллага нь тодорхойлно.
Хариуцсан байгууллага нь зөвшөөрвөл
гүйцэтгэгч нь зарим үйл ажиллагаагаа
бусдаар гүйцэтгүүлж болно.
2-Р ТАЙЛБАР: Гүйцэтгэгч нь хариуцсан
байгууллагаас хууль эрх зүйн хувьд
ялгаатай эсвэл нэгдмэл байна. Тэд
улсын ба хувийн байгууллага байж
болно. Хариуцсан байгууллага ба
гүйцэтгэгч нь эрх зүйн хувьд нэгдмэл
байж болно. Жишээ нь: Хотын
захиргааны техникийн хэлтэс, бүс ба
орон нутгийн засаг захиргааны
байгууллагын салбар. Хууль эрх зүйн
хувьд ялгаатай нэгжийг жишээлэхэд
олон нийтийн байгууллага, хувь
нийлүүлсэн компани, хязгаарлагдмал
компани, ТББ, хоршоо зэрэг байна.

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search