https://wiki.proz.com/personal-glossaries/entry/21563731-sustainable-sanitation-%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BD-%D1%86%D1%8D%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D2%AF%D0%B9%D0%BB-%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B0

Sustainable sanitation Ариун цэврийн байгууламжийн тогтвортой үйл ажиллагаа

Creator:
Language pair:English to Mongolian
Definition / notes:ариун цэврийн системийн гол зорилго
нь өвчин тархахаас хамгаалах,
сэрэмжлэх болон эрүүл орчинг
бүрдүүлэхэд оршино. Ариун цэврийн
байгууламжийн тогтвортой үйл
ажиллагаа нь зөвхөн эдийн засгийн
хувьд биш харин техникийн болон
удирдлага нийгмийн хүрээнд хүлээн
зөвшөөрөгдсөн; хүрээлэн буй орчин
(3.48), түүний нөөц баялагийг
хамгаалахад чиглэнэ.

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search