Translation glossary: Law (Eng-Alb)

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-40 of 40
 
Abridgement of damagePakësim dënimi 
English to Albanian
Absolute conceyanceKalim i pakufizuar i pronësisë mbi pasurinë paluajtshme 
English to Albanian
Absolute liabilityPërgjegjësi e pakufizuar 
English to Albanian
accession negotiationsbisedime për anëtarësim, bisedime anëtarësimi 
English to Albanian
Appreciation in valueShtim në vlerë 
English to Albanian
AppurtenanceE drejtë dytësore e një titulli pronësie 
English to Albanian
Arrest recordRegjistrim i ndalimit, dosje personale 
English to Albanian
C.I.F.Kosto, sigurim dhe transport 
English to Albanian
Cassation CourtGjytakë Kasacioni 
English to Albanian
Cause of actionMotiv padie 
English to Albanian
Change of domicileNdryshim vendbanimi 
English to Albanian
Change of venueNdryshim juridiksioni 
English to Albanian
Charge-sheetRegjistër i të dyshuarve në polici 
English to Albanian
Charter-partyKontratë transporti 
English to Albanian
Chatter mortgageHipotekë e sendeve personale 
English to Albanian
Chattlepasuri e paluajtshme 
English to Albanian
ConfidentialityRuajtja e fshehtësisë 
English to Albanian
Consistent or inconsistent testimony?Dëshmi e njëtrajtshme apo kontradiktore? / Dëshmi gjithmonë e njëllojtë, apo që ndryshohet? 
English to Albanian
counteraffidavitkundërdëshmi nën betim / kundërdeklaratë me betim 
English to Albanian
EligibilityPranueshmëri/përshtatshmëri/plotësim kushtesh/e drejta për t'u pranuar 
Albanian to English
ever lied about being us citizen(keni) gënjyer ndonjëherë se jeni nënshtetas amerikan 
Albanian to English
hereditary successiontrashëgim ligjor 
English to Albanian
heriscinjdiumndarje e sendeve të shtëpisë 
English to Albanian
hermeneuticsshkenca e hartimit dhe interpretimit të ligjeve 
English to Albanian
in absentianë mungesë 
English to Albanian
Limited DivorceZgjidhje de facto e martesës 
English to Albanian
negotiabletë diskutueshme. të negociueshme, të kapërcyeshme, këmbyeshme 
English to Albanian
New Deal programsprogramet e "Politikës së Re" 
English to Albanian
ombudsmanAvokat i Popullit; Funksionar i ngarkuar me mbrojtjen e drejtave të qytetarëve; Ombudsman; Ombudsperson 
English to Albanian
promissory noticenjoftim premtues, njoftim parapremtues, njoftim premtimdhënës 
English to Albanian
protective / safeguard clauseklauzolë mbrojtëse 
English to Albanian
protective / safeguard clauseklauzola mbrojtëse 
English to Albanian
Royal Commandme urdhër të mbretit 
Albanian to English
Royal Courts of Justice (RCJ)Gjykata Qendrore Civile në Londër 
Albanian to English
Royal Demesnepronë mbretërore 
Albanian to English
severancepagesë për largim nga puna; pagesë me rastin e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës 
English to Albanian
shrink wrappaketim me plastmas / Marrëveshje license e mbështjellë me plastmas 
English to Albanian
tortdëm / dëmtim / faj / delikt 
English to Albanian
trust propertypronë besimi 
English to Albanian
watermarkfiligran, shenjë filigrani, letër me filigran 
English to Albanian

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search