Translation glossary: finance

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 68
Next »
 
(застраховка) кредитна стабилностcredit default/stability (insurance) 
Bulgarian to English
accounting for impairmentотчитане на обезценка 
English to Bulgarian
acquired at arm’s lengthпридобити при стандартна сделка по пазарни условия/съгласно принципа на равнопоставеност на страните 
English to Bulgarian
An American depositary receiptАмериканска депозитарна разписка 
English to Bulgarian
assuranceнезависими професионални консултантски/одиторски услуги 
English to Bulgarian
bailoutспасителен план / план за спасяване / финансова спасителна операция 
English to Bulgarian
bank levyналози/такси върху банките 
English to Bulgarian
banks’ compliance desksотдели в банките за спазване на правилата/изискванията/ за упражняване на финансов контрол 
English to Bulgarian
bond issuesемисии на облигации 
English to Bulgarian
book-buildчрез "бук-билд" (book-build) / по метода "бук-билдинг" (book-building) 
English to Bulgarian
break funding costsразбивка/разбиване/разделяне на разходите за финансиране 
English to Bulgarian
bridge profitвъзможност за печалба чрез инвестиция във федерални/ (държавни проекти) 
English to Bulgarian
CAPMCapital Asset Pricing Model = модел за оценка на капиталови активи 
English to Bulgarian
client not be fully hedgedако клиентът не е хеджирал позицията си напълно 
English to Bulgarian
closing dateдата на одобряване / осъществяване на продажбата 
English to Bulgarian
closing dateдата на одобряване/осъществяване/финализиране на продажбата 
English to Bulgarian
cross defaultкръстосано / свързано неизпълнение (на задължение) 
English to Bulgarian
cross leverage existing product portfoliosда използват до максимална степен/ да увеличат използването на съществуващите продуктови портфейли 
English to Bulgarian
Currency and commodities client executionизпълнение на клиентски поръчки/нареждания за търговия с валута и стоки 
English to Bulgarian
disposal group of assetsгрупа активи за изваждане от употреба 
English to Bulgarian
Ensure milkмляко Ensure 
English to Bulgarian
equity bridge facilityвременно/ промеждутъчно дялово финансиране 
English to Bulgarian
equity swapsсуапове на капитал / капиталови суапове / суапове с акции 
English to Bulgarian
fallback transactionтранзакция на офлайн терминал / офлайн транзакция 
English to Bulgarian
FDI stock out of total liabilitiesпроцент / дял на преките чужди инвестиции от общата сума на (държавния) пасив 
English to Bulgarian
fulfillment houseфирма-специалист / фирма, която обработва, изпълнява и доставя поръчки на други компании 
English to Bulgarian
going concern disclosureоповестяване на информация за принципа за действащо предприятие 
English to Bulgarian
in same date fundsсредства/пари, които са налични на същата дата / които могат да бъдат изтеглени на същата дата 
English to Bulgarian
leadsпотенциални клиенти 
English to Bulgarian
Mid-Cap enterprisesкомпании със средна пазарна капитализация 
English to Bulgarian
структурираща банкаstructuring bank 
Bulgarian to English
усвояване по фактуриdrawdown (per invoices) 
Bulgarian to English
фискална рамкаfiscal framework 
Bulgarian to English
разходване (на средства)spending of funds 
Bulgarian to English
off-balance-sheet public debtзадбалансов държавен дълг 
English to Bulgarian
outstanding common stockобикновените акции в обръщение 
English to Bulgarian
reformatting currency billsпреиздаване/изменяне/промяна на дизайна/формата на банкнотите 
English to Bulgarian
repaid plafondпогасен кредит/заем при условия на (намаляващ) плафон 
English to Bulgarian
Restricted Stock Unitsограничени права върху акции / условно притежавани акции (от служителите) 
English to Bulgarian
returnпечалба / възвръщаемост 
English to Bulgarian
short term facilitiesкраткосрочни кредити/ (заеми); кредитни линии за покриване на краткосрочни нужди от парични средства 
English to Bulgarian
tax considerationданъчни аспекти 
English to Bulgarian
to catch a falling knifeда хванеш падащ нож 
English to Bulgarian
възстановяване на липсиrecover shortages / (losses) 
Bulgarian to English
дължима неустойкаpenalty / default penalty / compensation due 
Bulgarian to English
дружество за насочване на доход без икономическа същностempty company with no economic activity for transfering revenues 
Bulgarian to English
договор за отдаване на автомобили на лизингcar lease contract 
Bulgarian to English
договорна ипотекаcontractual mortgage 
Bulgarian to English
доначисляване на допълнителни такси и комисиониimposing of additional fees and commissions 
Bulgarian to English
изцяло собствен капиталentirely own equity (capital)/ 100% own equity (capital) 
Bulgarian to English
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search