Translation glossary: general software applications

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 986
Next »
 
"Click the checkmark before the item to either enable or disable it. To remove it permanently, click '%s' button below.Het item in- of uitschakelen door het vinkje te plaatsen of te verwijderen. Om het permanent te verwijderen klik je op '%s'. 
English to Dutch
"Many of the third party applications keep a record of the most recently opened or executed files via them. Using these plugins, you can get rid of the MRU history of many popular applications.Veel applicaties van derden houden bij wat je allemaal hebt geopend of uitgevoerd. Door dit te gebruiken kun je veel MRU geschiedenis lijsten van veel populaire applicaties verwijderen. 
English to Dutch
"Please check mark the entries you want to be restored, and click Restore.Geef de items aan die je wenst te herstellen en druk op Herstellen. 
English to Dutch
"Please select a restore point you'd like to restore to, and then click 'Restore' button.Selecteer het herstelpunt waar je naar terug wilt en klik op de 'Herstellen' knop. 
English to Dutch
"Search URLs are a convenient way to use different Internet search engines. For example, you might have a search URL called news that searches online newsgroups. If you type in a keyword(s) in the address bar to automatically search online newsgroups for all articles related to these keywords.Zoek URLs zijn een gemakkelijke manier om verschillende internet zoekmachines te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld een zoek URL hebben genaamd news dat de online nieuwsgroepen doorzoekt. 
English to Dutch
"Search URLs are a convenient way to use different Internet search engines. For example, you might have a search URL called news that searches online newsgroups. If you type in a keyword(s) in the address bar to automatically search online newsgroups for all articles related to these keywords. This applies to all users of this computer.Zoek URLs zijn een gemakkelijke manier om verschillende internet zoekmachines te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld een zoek URL hebben genaamd news dat de online nieuwsgroepen doorzoekt. Dit is voor alle gebruikers van deze computer. 
English to Dutch
"Splits large files into smaller manageable files, and then rejoin them.Grote bestanden verdelen in kleinere bestanden en samenvoegen. 
English to Dutch
"The list of entries are currently being ignored when scanning the Registry. If you want %s to include one of these entries, then remove its checkmark.De lijst met items die momenteel worden genegeerd tijdens het scannen van het register. Door het vinkje weg te halen kun je een item weer toevoegen aan de scan. 
English to Dutch
"This is the page that is displayed in the Internet Explorer search box when you run a customized search. The Search Assistant provides users with a single, unified search across different types of searches. This setting is for all users of this computer.it is de pagina die wordt weergegeven in de Internet Explorer zoekbox wanneer je een eigen zoekpdracht geeft. De zoek assistent biedt gebruikers de mogelijkheid om met een enkele zoekopdracht meerdere zoekmachines te raadplegen. Dit is voor alle gebruikers van deze computer. 
English to Dutch
"This is the Search Assistant page displayed by Internet Explorer. The Search Assistant provides users with a single, unified search across different types of searches. This setting is for all users of this computer.Dit is de Zoek Assistent pagina weergegeven in de Internet Explorer. De zoek assistent biedt gebruikers de mogelijkheid om met een enkele zoekopdracht meerdere zoekmachines te raadplegen. Dit is voor alle gebruikers van deze computer. 
English to Dutch
"This registry key contains no data, it can be deleted.Deze registersleutel bevat geen data en kan worden verwijderd. 
English to Dutch
"To enable System Restore, perform the following steps: Start Control Panel -> System -> System Restore tab. Clear the "Turn off System Restore on all drives" check box to enable System Restore. Click OK.Om Systeemherstel in te schakelen doe je het volgende: Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> tabblad Systeemherstel - aanvinken om in te schakelen. 
English to Dutch
"Windows stores the list of most recently clicked items on Start menu. Check this option to clean the "Start Menu Click History" list out.Windows bewaart een lijst met recent geklikte items. Met deze optie maak je deze lijst leeg. 
English to Dutch
"Zero-Byte files don't hold any data, and usually can be deleted.Nul-Byte bestanden bevatten geen data en kunnen in principe worden verwijderd. 
English to Dutch
%s files found.%s bestanden gevonden. 
English to Dutch
%s has been successfully restored into the registry.%s is succesvol hersteld naar het registry. 
English to Dutch
%s internet explorer browser settings were changed successfully.%s internet explorer browser settings were changed successfully. 
English to Dutch
%s is a "Hidden" program and probably been used by system. Are you sure you want to really uninstall it?%s is een "Verborgen" programma en wordt waarschijnlijk gebruikt door het systeem. Wil je het echt verwijderen? 
English to Dutch
%s is available now. Click this message to install it.%s is nu beschikbaar. Klik op dit bericht om het te installeren. 
English to Dutch
%s of %s2 copied%s van %s2 gekopieerd 
English to Dutch
%s of %s2 Free%s van %s2 vrij 
English to Dutch
%s of %s2 items marked for deletion.%s van %s2 items gemarkeerd voor verwijdering. 
English to Dutch
%s problems fixed.%s problemen gerepareerd. 
English to Dutch
%s problems found%s problemen gevonden 
English to Dutch
%s problems found.%s problemen gevonden. 
English to Dutch
%s problems selected for repairing%s problemen geselecteerd voor herstel 
English to Dutch
%s recovered.%s hersteld. 
English to Dutch
%s sec%s sec 
English to Dutch
%s tracks erased.%s sporen uitgewist. 
English to Dutch
%s tracks selected.%s sporen geselecteerd. 
English to Dutch
%s/Sec%s/sec 
English to Dutch
(%s problems found)(%s problemen gevonden) 
English to Dutch
1 problem found1 probleem gevonden 
English to Dutch
1 problem found.1 probleem gevonden. 
English to Dutch
1 problem selected for repairing1 probleem geselecteerd voor herstel 
English to Dutch
1 track selected.1 spoor geselecteers. 
English to Dutch
1-Click Maintenance1-Klik Onderhoud 
English to Dutch
100MB Zip(TM) disk100MB Zip(TM) disk 
English to Dutch
1GB Jaz(TM) disk1GB Jaz(TM) disk 
English to Dutch
4.7GB Single-layer DVD4.7GB Enkele-laag DVD 
English to Dutch
<No information><Geen informatie> 
English to Dutch
A backup was created.Een backup is aangemaakt. 
English to Dutch
A command-line tool that checks volumes for problems. The tool then tries to repair any that it finds. For example, it can repair problems related to bad sectors, lost clusters, cross-linked files, and directory errors.Een tool om harde schijven op fouten te controleren en eventueel te repareren. Bv. het kan problemen repareren gerelateerd aan slechte clusters, verloren clusters, kruiseling gelinkte bestanden en map fouten. 
English to Dutch
A error occurred while trying to remove %s. It may have already been uninstalled. Would you like to remove %s2 from the installed programs list? 
English to Dutch
A FolderEen Map 
English to Dutch
A newer version of %s is available for download: %s2. Please click "OK" to open a page with download details, or click cancel if you do not want to upgrade at this time.Een nieuwere versie van %s is beschikbaar voor download: %s2. Druk op "OK" om een pagina met de download details te openen, of klik op annuleren wanneer je nu nog niet wilt upgraden. 
English to Dutch
A total %s files were scanned and %s2 duplicate were found.In totaal zijn %s bestanden gescand en er zijn %s2 duplicaten gevonden. 
English to Dutch
AboutInfo 
English to Dutch
About %s piece file(s) will be created.Ongeveer %s deelbestanden zullen worden aangemaakt. 
English to Dutch
AboveNormalBovenNormaal 
English to Dutch
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search