Translation glossary: FR-NL-FR

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 1,825
Next »
 
"boat people", réfugiés maritimesbootvluchtelingen, zeevluchtelingen 
French to Dutch
(BE) ASBL association sans but lucratif(BE) VZW vereniging zonder winstoogmerk 
French to Dutch
(BE)opdracht voor aanneming van werken, aanbesteding voor werkenmarchés de travaux 
Dutch to French
(BE, LU) heure de pointe vespéraleavondspits 
French to Dutch
(dan) heb je aan hem/haar een kwadeil/elle voit rouge 
Dutch to French
(dan) heeft hij aan mij een kwaaieje vous rouge 
Dutch to French
(echte) Bokito (subst.), (mv.) bokito'shomme/type poilu (comme un singe), primate, type agressif, vrai mec, mec alpha 
Dutch to French
(NL) doorrijden na (een) ongeval, doorijden na (een) aanrijding (BE) vluchtmisdrijfdélit de fuite 
Dutch to French
(NL) het raam uit kunnen (... kan het raam uit), (BE) de vuilbak in kunnen (... kan de vuilbak in)être bon pour la poubelle/à jeter (à la poubelle), avoir fait son temps, être démodé 
Dutch to French
(téléphone) portable rivé à l'oreille; l'oreille vissée au portablemobieltje in de aanslag 
French to Dutch
1.25-leerlingen, 1.90-leerlingenélèves de la catégorie 1.25/1.90 
Dutch to French
24 uur per dag beschikbaardisponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre 
Dutch to French
24/24, continu bereikbaar, dag en nacht bereikbaar/de klok rond bereikbaar/(BE) 24 uur op 24 bereikbaarjoignable jour et nuit/joignable 24 heures sur 24 
Dutch to French
aan de inkomensvoorwaarden voldoensatisfaire aux conditions de ressources 
Dutch to French
aan de sociale zekerheid sleutelenréformer le système de sécurité sociale 
Dutch to French
aanbesteding voor werken, (BE)opdracht voor aanneming van werkenmarchés de travaux 
Dutch to French
aanbieder van mediadienstenfournisseur de services de médias 
Dutch to French
aanbieder van postdienstenopérateur postal/opérateur de services postaux 
Dutch to French
aangemaakte saladesalade assaisonnée 
Dutch to French
aangetekend stuk / aangetekende brief / (post)zending met ontvangstbevestiging / bericht van ontvangstenvoi recommandé avec accusé de réception / avis de réception 
Dutch to French
aanleidinggevende gebeurtenisfait générateur 
Dutch to French
aanlopen tegen kwesties alsrencontrer des problèmes tels que 
Dutch to French
aanpakkerigactif, entreprenant, dynamique 
Dutch to French
aantrekkelijker maken van het lerarenberoeprenforcer l\'attractivité du métier d\'enseignant 
Dutch to French
aanvinkvakcase à cocher 
Dutch to French
abandon de posteniet gaan werken, niet verschijnen op het werk 
French to Dutch
absenteïsme van leerlingen, absenteïsme van school , schoolabsenteïsmeabsentéisme scolaire 
Dutch to French
academische discussie 
Dutch to French
accompagnement méthodologiquemethodologische begeleiding 
French to Dutch
accreditation systemerkenningssysteem (IATE: systeem voor herkenning) 
English to Dutch
accuoplader, acculader, laadtoestel, telefoonoplader, opladerchargeur de téléphone mobile, chargeur 
Dutch to French
achter de stoofaux fourneaux 
Dutch to French
achter de stoof staanêtre aux fourneaux 
Dutch to French
achter het stuur van een motor zittenêtre au volant d’une moto 
Dutch to French
achterafzaaltje(petite) arrière-salle 
Dutch to French
achttienminners (achttien-minners),18-minnersles moins de dix-huit ans 
Dutch to French
actief en passief kiesrecht hebbenavoir droit de vote et d'éligibilité 
Dutch to French
actions d'information et de promotion en faveur des produits agricolesvoorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten 
French to Dutch
activerende staatEtat activateur 
Dutch to French
actoren van het maatschappelijk middenveldacteurs de la société civile 
Dutch to French
actu politiquepolitieke actualiteit 
French to Dutch
adaptation en fonction de l'évolution des circonstances/du contexte/des situations, adaptation à l'évolution de la situation sur le terrainaanpassing aan/inspelen op wisselende/veranderende omstandigheden 
French to Dutch
adhankelijke en geassocieerde gebiedenterritoires dépendants et associés 
Dutch to French
admission temporaire au séjour sur le territoire de [...] en vue du traitement d'une demande d'asiletijdelijke toelating tot verblijf op het grondgebied van [...] met het oog op de behandeling van een asielverzoek 
French to Dutch
admission temporaire au séjour sur le territoire de [...] en vue du traitement d'une demande d'asiletijdelijke toelating tot verblijf op het grondgebied van [...] met het oog op de behandeling van een asielverzoek 
French to Dutch
adresse de courrier électroniqueelektronisch postadres, e-mailadres 
French to Dutch
adulte déficient intellectuel, adulte DIvolwassene met een verstandelijke beperking (BE) met een mentale handicap 
French to Dutch
afflux d'immigrantstoestroom van migranten 
French to Dutch
afschakelendéconnecter, débrancher 
Dutch to French
afslankingsindustrieindustrie de l'amaigrissement 
Dutch to French
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search