Translation glossary: Eur. Union

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 428
Next »
 
(use) score boardingmet behulp van een scorebord 
English to Dutch
acceding countrypays en voie d'adhésion 
English to French
action for annulment (EU)beroep tot nietigverklaring (EU) 
English to Dutch
activated payment entitlementgeactiveerd toeslagrecht 
English to Dutch
activation of payment entitlements per eligible hectareactivering van toeslagrechten per subsidiabele hectare 
English to Dutch
ad hoc modulesspeciale modules 
English to Dutch
adoptvaststellen, goedkeuren 
English to Dutch
adopt, as an "A" item/adopt, as an A-point/“a” pointals A-punt aannemen/vaststellen 
English to Dutch
adoption of the (provisional) agenda (of the Council meeting)goedkeuring van de voorlopige agenda 
English to Dutch
adoption of the euroinvoering van de euro 
English to Dutch
Agenda for Growth and Jobsgroei- en banenagenda 
English to Dutch
agreement on the readmission of persons residing without authorisationaccord concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier 
English to French
Agriculture and Fisheries Council, AGRIFISH Council, Agrifisheries CouncilRaad Landbouw en Visserij 
English to Dutch
allocate payment entitlementstoeslagrechten toewijzen 
English to Dutch
allocate/add to the the national reservetoevoegen aan de nationale reserve 
English to Dutch
allocated payment entitlementtoegewezen toeslagrecht 
English to Dutch
allocation of fishing opportunitiesverdeling van vangstmogelijkheden 
English to Dutch
ALMD, Anti-money Laundering Directiveantiwitwasrichtlijn (AML-richtlijn) 
English to Dutch
ALMR, Anti-money Laundering Regulationantiwitwasverordening 
English to Divehi
AMLD, Anti-Money Laundering Directiveantiwitwasrichtlijn 
English to Dutch
AMLR, Anti-Money Laundering Regulationantiwitwasverordening 
English to Dutch
annual GNI based contributionjaarlijkse BNI-bijdrage 
English to Dutch
Anti Tax Fraud Strategy expert groupATFS-deskundigengroep 
English to Dutch
Anti-Fraud Strategyfraudebestrijdingsstrategie, strategie ter bestrijding van fraude 
English to Dutch
anti-subsidy proceedingantisubsidieprocedure, antisubsidiëringsprocedure 
English to Dutch
application for annulmentvordering tot nietigverklaring 
English to Dutch
approximation of laws and regulationsonderlinge aanpassing van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
English to Dutch
Article 255 panelComité van artikel 255 
English to Dutch
ASEM summit (Asia–Europe Meeting )ASEM-top 
English to Dutch
autonomous stock, exclusive stockautonoom bestand, exclusief bestand 
English to Dutch
basic regulationrèglement de base 
English to French
biannual report on the functioning of the Schengen areahamfjaarlijks verslag over het functioeren van het Schengengebied 
English to Dutch
bold and non-bold postsvetgedrukte en niet vertgedrukte functies 
English to Dutch
bomb disposal personnelpersoneel dat bommen demonteert, (NL) EOD-personeel, EOD'ers, explosievenopruimers 
English to Dutch
bring the Parliament's first reading to a closede eerste lezing door het Parlement afsluiten 
English to Dutch
Busan Global Partnership (for Effective Development Cooperation)Mondiaalpartnerschap van Buson (voor effectieve ontwikkelingssamenwerking) 
English to Dutch
by means of implementing actsdoor (middel van) uitvoeringshandelingen, bij uitvoeringshandeling (middels uitvoeringshandelingen) 
English to Dutch
CA.SS.TM. Administrative Commission on Social Security for Migrant WorkersCA.SS.TM. Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants 
English to French
CADREAC Collaboration Agreement of Drug Regulatory Authorities in European Union Associated CountriesCadreac Samenwerkingsovereenkomst van de regelgevende instanties op het gebied van geneesmiddelen in met de Europese Unie geassocieerde landen 
English to Dutch
candidate countrypays candidat 
English to French
capping rate for cohesion allocationsaftoppingspercentage voor de cohesietoewijzingen 
English to Dutch
CAR authorities (Central African Republic)autoriteiten van de Centraal-Afrikaanse Republiek 
English to Dutch
Cash Control RegulationVerordening liquidemiddelencontrole 
English to Dutch
CATS Article 36 CommitteeCATS Comité de l'article 36 
English to French
CCD, consumer credit directive, directive on consumer creditrichtlijn consumentenkrediet 
English to Dutch
CESE Comité économique et social européenEESC Europees Economisch en Sociaal Comité 
French to Dutch
civil society facilityfaciliteit voor het maatschappelijk middenveld 
English to Dutch
civilian crisis management operationsopérations de gestion civile des crises 
English to French
Clean Power for TransportSchone energie voor het vervoer 
Dutch to English
climate friendly agricultural practicesklimaatvriendelijke landbouwpraktijken 
English to Dutch
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search