strand

Polish translation: komponent C

14:44 Feb 25, 2005
English to Polish translations [PRO]
Social Sciences - Government / Politics / UE
English term or phrase: strand
last paragraph of the Communication from the Commission to the Member States of 7 May 2001 "INTERREGIONAL COOPERATION' Strand C of the Interreg III Community initiative (OJ C 141, 15.5.2001, p. 2)
I co to?
Nie chce zdanie, chce "strand"
bartek
Local time: 06:49
Polish translation:komponent C
Explanation:
duzo ciekawych informacji

--------------------------------------------------
Note added at 16 mins (2005-02-25 15:01:17 GMT)
--------------------------------------------------

Co to jest INTERREG III ?

Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. W ramach INTERRREG III wydzielone zostały trzy komponenty:

Komponent A – współpraca przygraniczna władz publicznych sąsiadujących ze sobą obszarów w celu rozwijania przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych poprzez wdrażanie zarówno projektów infrastrukturalnych jak i „miękkich”:
stymulowanie przedsiębiorczości i rozwoju małych firm (w tym firm sektora turystycznego),
rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska,
modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci powiązań transportowych w celu zwiększenia dostępności terenów przygranicznych,
wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (fundusz mikroprojektów),
rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej
wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego, edukacji, kultury w celu zwiększenia produktywności obszaru i jego zdolności do kreowania miejsc pracy.


Komponent B – współpraca transnarodowa między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w ramach dużych regionów paneuropejskich, mająca na celu zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny. W ramach komponentu B tworzone są możliwości dla rozwoju infrastruktury transeuropejskiej, opracowania strategii rozwoju przestrzennego w skali międzynarodowej, przy uwzględnieniu współpracy miast i obszarów wiejskich służącej zrównoważonemu rozwojowi. Ponadto, finansowane są projekty z zakresu ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Większość realizowanych projektów to projekty „miękkie”, stanowiące przygotowanie do przedsięwzięć infrastrukturalnych, wdrażanych w ramach regionalnych lub krajowych programów finansowanych z funduszy strukturalnych.


Komponent C – współpraca międzyregionalna w skali europejskiej, której celem jest rozwój powiązań sieciowych w zakresie polityki regionalnej, upowszechnianie systemowych przykładów właściwego rozwiązywania problemów, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego oraz polityk i technik kohezyjnych.
Finansowanie i podział środków
Podział środków INTERREG III alokowanych dla Polski w latach 2004-2006 przedstawia się w sposób następujący:

komponent A – 80 % - 177,09 mln €
komponent B – 14% - 30,99 mln €
komponent C – 6% - 13,28 mln €

INTERREG III A
Podział środków w ramach komponentu A według granic Polski w latach 2004-2006:

Granica wschodnia: min. 35% środków przeznaczonych na komponent A, tj. 61,98 mln €;
Granica południowa:
Polska – Czechy: strona polska 18 mln €
Polska – Słowacja: strona polska 10,5 mln €
Granica zachodnia: 86,60 mln €.
Granice i programy

- 5 dwustronnych:

Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie;
Polska – Brandenburgia;
Polska – Saksonia;
Polska – Czechy;
Polska - Słowacja
- 2 trójstronne:

Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki);
Polska – Białoruś – Ukraina.
Umiejscowienie Instytucji Zarządzającej i Płatniczej programów realizowanych w ramach INTERREG III A.:

Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie – Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie niemieckiej;
Polska – Brandenburgia – Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie niemieckiej;
Polska – Saksonia – Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie niemieckiej;
Polska – Czechy - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie czeskiej;
Polska – Słowacja - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie polskiej;
Polska – Białoruś – Ukraina - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie polskiej;
Polska – Litwa– Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie litewskiej.
W ramach programów dwustronnych i trójstronnych, w których - w wyniku ustaleń z Komisją Europejską - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza znajdzie się poza granicami naszego kraju, po stronie polskiej będzie działać Instytucja Subpłatnicza (Ministerstwo Finansów).

Obszary wsparcia w ww. programach zostały wydzielone na poziomie NUTS III. Dla poszczególnych programów po stronie polskiej są to:

Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie – szczeciński i koszaliński (reguła 20%)
Polska – Brandenburgia – zielonogórski i gorzowski;
Polska – Saksonia – jeleniogórsko-wałbrzyski;
Polska – Czechy – jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski i bielsko-bialski;
Polska Słowacja – bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski;
Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - słupski, gdański, Gdańsk - Gdynia - Sopot, elbląski, olsztyński, ełcki, białostocko-suwalski i łomżyński
Polska - Białoruś - Ukraina - białostocko-suwalski, łomżyński, bielsko-podlaski, chełmsko-zamojski, lubelski, rzeszowsko-tarnobrzeski, krośnieńsko-przemyski i ostrołęcko-siedlecki.

INTERREG III B i INTERREG III C
Projekty zgłoszone do INTERREG III B i INTERREG III C realizowane są w ramach struktur ponadnarodowych.

Polska uczestniczy w ramach:

- INTERREG III B:

w Programie CADSES (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space)
i w Programie BSR (Baltic Sea Region);
- INTERREG III C:

w Programie Strefy Północnej
i w Programie Strefy Wschodniej.
Obszar wsparcia dla programów:

CADSES – cały obszar Polski
BSR – cały obszar Polski
Strefa Północ - województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie.
Strefa Wschód - województwa: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie.
W obrębie INTERREG III C przynależność do danej strefy nie wyklucza możliwości uczestnictwa w projektach międzyregionalnej współpracy z udziałem partnerów z pozostałych stref istniejących w INTERREG III C.

Selected response from:

Dominika Schoenborn
United Kingdom
Local time: 05:49
Grading comment
Dzięki :-)
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4 +2komponent C
Dominika Schoenborn


  

Answers


10 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
komponent C


Explanation:
duzo ciekawych informacji

--------------------------------------------------
Note added at 16 mins (2005-02-25 15:01:17 GMT)
--------------------------------------------------

Co to jest INTERREG III ?

Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. W ramach INTERRREG III wydzielone zostały trzy komponenty:

Komponent A – współpraca przygraniczna władz publicznych sąsiadujących ze sobą obszarów w celu rozwijania przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych poprzez wdrażanie zarówno projektów infrastrukturalnych jak i „miękkich”:
stymulowanie przedsiębiorczości i rozwoju małych firm (w tym firm sektora turystycznego),
rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska,
modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci powiązań transportowych w celu zwiększenia dostępności terenów przygranicznych,
wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (fundusz mikroprojektów),
rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej
wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego, edukacji, kultury w celu zwiększenia produktywności obszaru i jego zdolności do kreowania miejsc pracy.


Komponent B – współpraca transnarodowa między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w ramach dużych regionów paneuropejskich, mająca na celu zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny. W ramach komponentu B tworzone są możliwości dla rozwoju infrastruktury transeuropejskiej, opracowania strategii rozwoju przestrzennego w skali międzynarodowej, przy uwzględnieniu współpracy miast i obszarów wiejskich służącej zrównoważonemu rozwojowi. Ponadto, finansowane są projekty z zakresu ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Większość realizowanych projektów to projekty „miękkie”, stanowiące przygotowanie do przedsięwzięć infrastrukturalnych, wdrażanych w ramach regionalnych lub krajowych programów finansowanych z funduszy strukturalnych.


Komponent C – współpraca międzyregionalna w skali europejskiej, której celem jest rozwój powiązań sieciowych w zakresie polityki regionalnej, upowszechnianie systemowych przykładów właściwego rozwiązywania problemów, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego oraz polityk i technik kohezyjnych.
Finansowanie i podział środków
Podział środków INTERREG III alokowanych dla Polski w latach 2004-2006 przedstawia się w sposób następujący:

komponent A – 80 % - 177,09 mln €
komponent B – 14% - 30,99 mln €
komponent C – 6% - 13,28 mln €

INTERREG III A
Podział środków w ramach komponentu A według granic Polski w latach 2004-2006:

Granica wschodnia: min. 35% środków przeznaczonych na komponent A, tj. 61,98 mln €;
Granica południowa:
Polska – Czechy: strona polska 18 mln €
Polska – Słowacja: strona polska 10,5 mln €
Granica zachodnia: 86,60 mln €.
Granice i programy

- 5 dwustronnych:

Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie;
Polska – Brandenburgia;
Polska – Saksonia;
Polska – Czechy;
Polska - Słowacja
- 2 trójstronne:

Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki);
Polska – Białoruś – Ukraina.
Umiejscowienie Instytucji Zarządzającej i Płatniczej programów realizowanych w ramach INTERREG III A.:

Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie – Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie niemieckiej;
Polska – Brandenburgia – Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie niemieckiej;
Polska – Saksonia – Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie niemieckiej;
Polska – Czechy - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie czeskiej;
Polska – Słowacja - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie polskiej;
Polska – Białoruś – Ukraina - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie polskiej;
Polska – Litwa– Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza po stronie litewskiej.
W ramach programów dwustronnych i trójstronnych, w których - w wyniku ustaleń z Komisją Europejską - Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza znajdzie się poza granicami naszego kraju, po stronie polskiej będzie działać Instytucja Subpłatnicza (Ministerstwo Finansów).

Obszary wsparcia w ww. programach zostały wydzielone na poziomie NUTS III. Dla poszczególnych programów po stronie polskiej są to:

Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie – szczeciński i koszaliński (reguła 20%)
Polska – Brandenburgia – zielonogórski i gorzowski;
Polska – Saksonia – jeleniogórsko-wałbrzyski;
Polska – Czechy – jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski i bielsko-bialski;
Polska Słowacja – bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski;
Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) - słupski, gdański, Gdańsk - Gdynia - Sopot, elbląski, olsztyński, ełcki, białostocko-suwalski i łomżyński
Polska - Białoruś - Ukraina - białostocko-suwalski, łomżyński, bielsko-podlaski, chełmsko-zamojski, lubelski, rzeszowsko-tarnobrzeski, krośnieńsko-przemyski i ostrołęcko-siedlecki.

INTERREG III B i INTERREG III C
Projekty zgłoszone do INTERREG III B i INTERREG III C realizowane są w ramach struktur ponadnarodowych.

Polska uczestniczy w ramach:

- INTERREG III B:

w Programie CADSES (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space)
i w Programie BSR (Baltic Sea Region);
- INTERREG III C:

w Programie Strefy Północnej
i w Programie Strefy Wschodniej.
Obszar wsparcia dla programów:

CADSES – cały obszar Polski
BSR – cały obszar Polski
Strefa Północ - województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie.
Strefa Wschód - województwa: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie.
W obrębie INTERREG III C przynależność do danej strefy nie wyklucza możliwości uczestnictwa w projektach międzyregionalnej współpracy z udziałem partnerów z pozostałych stref istniejących w INTERREG III C.
    Reference: http://interreg.gov.pl
    Reference: http://um-zachodniopomorskie.pl/zaloczniki/int3c.pdf
Dominika Schoenborn
United Kingdom
Local time: 05:49
Native speaker of: Native in PolishPolish
PRO pts in category: 20
Grading comment
Dzięki :-)

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  MaKorz: zaniemówiłam z wrażenia... ochłonąwszy zgadzam się pośpiesznie :)
9 mins

agree  Monika Darron: rzeczywiscie, dech zapiera... :-))
27 mins
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search