Exchange share

Hungarian translation: csere tárgyát képező részvény (v. részesedés)

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:Exchange share
Hungarian translation:csere tárgyát képező részvény (v. részesedés)
Entered by: Sarah Agoston

16:39 Jul 11, 2016
English to Hungarian translations [PRO]
Law/Patents - Law: Contract(s) / Share Exchange Agreement
English term or phrase: Exchange share
"This Share Exchange Agreement (this “Agreement”) is made and entered into as of ____________ ___, 2016 by and among XXX Inc., a Delaware corporation (the “Company”) and each holder of outstanding shares of YY Korlátolt Felelősségű Társaság (registered seat: 7252 ZZ, Széchenyi utca 14., Hungary; registration number: Cg.................., a company organized under the laws of Hungary (“YY Hungary”), as listed on Part 1 of Exhibit A hereto (each, a “Shareholder” and, collectively, the “Shareholders”).
RECITALS
WHEREAS, the Shareholders collectively own 100% of the 10,000,000 issued and outstanding shares of YY Hungary, each in the amounts set forth on Part 1 of Exhibit A hereto (collectively, the “Exchange Shares”);
Sarah Agoston
Hungary
Local time: 04:42
csere tárgyát képező részvény (v. részesedés)
Explanation:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-HU/TXT/?uri=CELEX:...
A Tanács 90/434/EGK irányelve
(1990. július 23.)
a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

EN: 'exchange of shares' shall mean an operation whereby a company acquires a holding in the capital of another company such that it obtains a majority of the voting rights in that company in exchange for the issue to the shareholders of the latter company, in exchange for their securities, of securities representing the capital of the former company, and, if applicable, a cash payment not exceeding 10 % of the nominal value or, in the absence of a nominal value, of the accounting par value of the securities issued in exchange;
HU: "részesedéscsere": azon művelet, amellyel egy társaság egy másik társaságban megszerzi a szavazati jogok többségét, az utóbbi társaság tagjainak (részvényeseinek) értékpapírjaiért cserében kibocsátja a saját jegyzett tőkéjét megtestesítő értékpapírokat, és adott esetben cserében a névérték vagy – névérték hiánya esetén – a könyv szerinti érték 10 %-át meg nem haladó készpénz kifizetéséért;

Lehet, hogy a te szövegedben nem ilyen komplex a mese, de ha csere történik, mindenképpen ezt jelenti.

--------------------------------------------------
Note added at 12 hrs (2016-07-12 05:17:08 GMT)
--------------------------------------------------

Itt nyilván az üzletrészeket cserélik el, és ezt úgy hívják: üzletrészcsere. Igaz ugyan, hogy az idézett rész konkrétan csak a kft üzletrészeit említi, a delavár cég viszont részvényeket ad ezért cserébe, így jobb részesedéscserének nevezni, mert az mindkettőt fedi.

http://adozona.hu/kerdesek/2016_1_6_Kft_uzletresz_csere_adoz...

http://imap.dotindot.hu/cegerteklevel/458
A részvény- és üzletrészcsere eredményeképpen a két - saját neve alatt, de közös tulajdonosi szerkezetben - működő társaságot a későbbiekben ugyanaz a menedzsment fogja irányítani.

http://nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/kedv080318.html?query=ha...
Kedvezményezett részesedéscsere
[Tao. tv. 4. § 23/c. pont, 18. §]
... az a jogügylet, amelynek alapján egy társaság (a megszerző társaság) részesedést szerez egy másik társaság (a megszerzett társaság) jegyzett tőkéjében annak ellenében, hogy a jegyzett tőkéjét képviselő értékpapír(oka)t, üzletrész(eke)t bocsát ki, ...

Ez pedig megerősíti a javaslatomat:
http://uk.practicallaw.com/7-537-4806
Private mergers and acquisitions in Hungary: overview
Accordingly, reference is made to "preferential transformation" (kedvezményezett átalakulás) and "preferential exchange of shares" (kedvezményezett részesedéscsere).
A kedvezményezett jelzővel ne foglalkozzunk, itt nincs jelentősége.

Ismétlem, az exchange itt jelző, és ennek megfelelően akár elcserélt is lehetne, de szerintem szebb így: csere tárgyát képező.
Selected response from:

Annamaria Amik
Local time: 05:42
Grading comment
köszönöm!
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4 +2csere tárgyát képező részvény (v. részesedés)
Annamaria Amik
4üzletrész-átruházás
Erzsébet Czopyk


Discussion entries: 19

  

Answers


2 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
exchange share
üzletrész-átruházás


Explanation:
Végignéztem, Zrt. nincs oda bejegyezve, Kft.-nél meg csak üzletrész-átruházás van, akkor is, ha valaki az egészet kivásárolja, akkor cégátvétel van.

--------------------------------------------------
Note added at 2 hrs (2016-07-11 19:08:51 GMT)
--------------------------------------------------

Egyszemélyes Kft.:

7. Üzletrész
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.


Többszemélyes Kft.
4. Az Üzletrészek átruházása a Társaság Tagjaira

Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.

5. Az Üzletrészek kívülállókra történő átruházása

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Ptk. 3:167. § (1) bekezdésében foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a társaság által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.--------------------------------------------------
Note added at 3 hrs (2016-07-11 20:19:27 GMT)
--------------------------------------------------

KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI
Tao. Tv. 4. § 23/a. kedvezményezett átalakulás: az olyan átalakulás
(ideértve az egyesülést, a szétválást is), amelyben jogelődként és
jogutódként is csak társaság (32/a. pont) vesz részt, ha
• a) a jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese az átalakulás
keretében a jogutódban részesedést és legfeljebb a megszerzett
részesedés együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke
arányában meghatározott értéke) 10 százalékának megfelelő
pénzeszközt szerez, valamint
• b) szétválás esetén a jogelőd tagjai, részvényesei - egymáshoz
viszonyítva - arányos részesedést szereznek a jogutódokban, - ez lenne a te eseted???

• c) az egyszemélyes társaság egyedüli tagjába, részvényesébe
olvad be;

--------------------------------------------------
Note added at 3 hrs (2016-07-11 20:23:40 GMT)
--------------------------------------------------

ÁTALAKULÁS EREDMÉNY HATÁSAI
→ rendkívüli ráfordítás (86.§ (6))
- Átalakult társaság tagjainál → az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés könyv szerinti értéke
- Külső tulajdonosnál (beolvadásnál) → jogelőd társaságban lévő megszűnt részesedés könyv szerinti értéke

Erzsébet Czopyk
Hungary
Local time: 04:42
Specializes in field
Native speaker of: Native in HungarianHungarian
PRO pts in category: 55

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  Annamaria Amik: Itt cseréről van szó, az üzletrész-átruházás lehet egyoldalú is, és angolul quota transfer./De válaszolt, pont azt írja le, amit az általam idézett EU-jogszabály is, cserébe részvényt ad. Az exchange itt jelző, és jelzős szerkezettel kell fordítani.
9 hrs
  -> honnan tudod? Sarah nem is válaszolt a kérdésre...
Login to enter a peer comment (or grade)

3 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
exchange share
csere tárgyát képező részvény (v. részesedés)


Explanation:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-HU/TXT/?uri=CELEX:...
A Tanács 90/434/EGK irányelve
(1990. július 23.)
a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

EN: 'exchange of shares' shall mean an operation whereby a company acquires a holding in the capital of another company such that it obtains a majority of the voting rights in that company in exchange for the issue to the shareholders of the latter company, in exchange for their securities, of securities representing the capital of the former company, and, if applicable, a cash payment not exceeding 10 % of the nominal value or, in the absence of a nominal value, of the accounting par value of the securities issued in exchange;
HU: "részesedéscsere": azon művelet, amellyel egy társaság egy másik társaságban megszerzi a szavazati jogok többségét, az utóbbi társaság tagjainak (részvényeseinek) értékpapírjaiért cserében kibocsátja a saját jegyzett tőkéjét megtestesítő értékpapírokat, és adott esetben cserében a névérték vagy – névérték hiánya esetén – a könyv szerinti érték 10 %-át meg nem haladó készpénz kifizetéséért;

Lehet, hogy a te szövegedben nem ilyen komplex a mese, de ha csere történik, mindenképpen ezt jelenti.

--------------------------------------------------
Note added at 12 hrs (2016-07-12 05:17:08 GMT)
--------------------------------------------------

Itt nyilván az üzletrészeket cserélik el, és ezt úgy hívják: üzletrészcsere. Igaz ugyan, hogy az idézett rész konkrétan csak a kft üzletrészeit említi, a delavár cég viszont részvényeket ad ezért cserébe, így jobb részesedéscserének nevezni, mert az mindkettőt fedi.

http://adozona.hu/kerdesek/2016_1_6_Kft_uzletresz_csere_adoz...

http://imap.dotindot.hu/cegerteklevel/458
A részvény- és üzletrészcsere eredményeképpen a két - saját neve alatt, de közös tulajdonosi szerkezetben - működő társaságot a későbbiekben ugyanaz a menedzsment fogja irányítani.

http://nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/kedv080318.html?query=ha...
Kedvezményezett részesedéscsere
[Tao. tv. 4. § 23/c. pont, 18. §]
... az a jogügylet, amelynek alapján egy társaság (a megszerző társaság) részesedést szerez egy másik társaság (a megszerzett társaság) jegyzett tőkéjében annak ellenében, hogy a jegyzett tőkéjét képviselő értékpapír(oka)t, üzletrész(eke)t bocsát ki, ...

Ez pedig megerősíti a javaslatomat:
http://uk.practicallaw.com/7-537-4806
Private mergers and acquisitions in Hungary: overview
Accordingly, reference is made to "preferential transformation" (kedvezményezett átalakulás) and "preferential exchange of shares" (kedvezményezett részesedéscsere).
A kedvezményezett jelzővel ne foglalkozzunk, itt nincs jelentősége.

Ismétlem, az exchange itt jelző, és ennek megfelelően akár elcserélt is lehetne, de szerintem szebb így: csere tárgyát képező.

Annamaria Amik
Local time: 05:42
Specializes in field
Native speaker of: Native in HungarianHungarian, Native in RomanianRomanian
PRO pts in category: 44
Grading comment
köszönöm!

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  hollowman2
12 hrs

agree  Iosif JUHASZ
5 days
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search