mainstreaming

Dutch translation: normalisatie

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:mainstreaming
Dutch translation:normalisatie

For term searches and specialty glossaries, please try the new GBK glossaries
18:54 Jan 2, 2010
English to Dutch translations [PRO]
Social Sciences - Education / Pedagogy
Additional field(s): Psychology
English term or phrase: mainstreaming
Definition from Lippincott Williams & Wilkins:
Providing the least restrictive environment (socially, physically, and educationally) for chronically disabled people by introducing them into the natural environment rather than segregating them into homogeneous groups living in sheltered environments under constant supervision.

Example sentence(s):
 • Mainstreaming will be successful to the extent that both parents and educators are committed to it. If it is forced by legal action, or if a teacher is unwilling or unprepared, it may be worse for a disabled student than better. Successful mainstreaming is a team effort involving teachers, parents, the school principal and specialists such as the speech pathologist and psychologist. Richard Flagle
 • Schools that practice mainstreaming believe that special needs students who cannot function in a regular classroom to a certain extent "belong" to the special education environment. Wikipedia
 • The concept of mainstreaming is a wonderful one. Its intent is to place children with special needs in "regular" classrooms. Sometimes students are mainstreamed for one class and sometimes they are included for the whole day. specialchild.com
Glossary-building KudoZ
This question was created by:


This question is closed

normalisatie
Definition:
Het begrip normalisatie werd door de Deen Bank-Mikkelsen in de jaren '40 geïntroduceerd. Hij zag normalisatie als “allowing those with handicaps to obtain an existence as close to normal as possible” (Katoda & Miron, 1990; p. 129). Volgens dit normalisatie-principe moet het bestaan van mensen met een handicap zo normaal mogelijk worden. Via de Zweed Nirje kreeg de term normalisatie brede internationale erkenning (Zijderveld, 1993; Katoda & Miron, 1990). Nirje spreekt over mensen met een verstandelijke handicap en legt in zijn definitie van normalisatie de nadruk op “patterns and conditions of every day life which are as close as possible to the norms and patterns of the mainstream of society" (Wolfensberger, 1995; p. 130). Hiermee gaat Nirje een stap verder dan Bank-Mikkelsen. Nirje richt zich niet alleen op de uitkomst, namelijk een zo normaal mogelijk bestaan, maar benadrukt daarbij de middelen en methoden die nodig zijn om die uitkomst te bereiken. Beiden leggen bij normalisatie echter de nadruk op de omgeving. Ook Wolfensberger heeft zich veel bezig gehouden met het concept normalisatie. Hij richt zich daarentegen op het individu. In zijn definitie is normalisatie een “utilization of means which are as culturally normative as possible, in order to establish and/or maintain personal behaviours and characteristics which are as culturally normative as possible” (Katoda & Miron, 1990; p. 129). Mensen met een verstandelijke handicap moeten niet alleen een bestaan hebben dat zo normaal mogelijk is, maar ook hun gedrag moet zo normaal mogelijk worden. Onlangs heeft in Nederland Van Gennep (1997) nogal wat kritiek op de uitwerking van het normalisatie-concept geuit. Volgens hem is er slechts sprake van fysiek-structurele veranderingen, waardoor personen met een verstandelijke handicap niet meer in voorzieningen buiten, maar in de samenleving wonen. De plaats waar deze mensen wonen is dus wel veranderd, maar er heerst in deze voorzieningen nog wel vaak een instituutscultuur. Dit leidt nog steeds tot verwaarlozing van de ontwikkeling van competentie dan wel tot aanpassing in uiterlijk en gedrag aan de bestaande samenleving. Deze kritiek heeft volgens Van Gennep te maken met de onduidelijkheid van het concept, maar ook met de veranderende sociaal- politieke context. In de huidige samenleving ligt de nadruk steeds meer op individuele vrijheid en diversiteit. Vanuit deze veranderde context is volgens Van Gennep een nieuw paradigma ontstaan (namelijk: inclusie (BvZ)), dat het normalisatie-paradigma opvolgt. Net als het normalisatie-principe gaat dit nieuwe paradigma er vanuit dat mensen in de samenleving behoren te leven als volwaardige burgers. Als burgers moeten zij zelf kunnen kiezen waar en met wie zij willen wonen. Wanneer zij dat niet zelf kunnen aangeven, moet de hulp van anderen gericht zijn op het versterken van de controle over het eigen leven. Bij de hulpverlening aan mensen met een verstandelijke handicap moet geen sprake meer zijn van zorg, maar van ondersteuning. Ondersteuning in de zin van “het toegang geven van de betrokken persoon tot voor hem belangrijke kennis, middelen en relaties die nodig zijn om in de samenleving te kunnen wonen, werken en recreëren” (p.198). De kwaliteit van de ondersteuning wordt afgemeten aan de mate waarin die ondersteuning bijdraagt aan het mogelijk maken van een menswaardig bestaan.
Selected response from:

Barend van Zadelhoff
Netherlands
Grading comment
4 KudoZ points were awarded for this answerSummary of translations provided
4 +2normalisatie
Barend van Zadelhoff
4 +1normaliseren
Lianne van de Ven
3 +1desegregatie
Erik Brinkhof


  

Translations offered


3 days 4 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +1
normaliseren


Definition from Van Dale:
Normalisatie
1) standaardisatie (synoniem)
2) weer normaal maken
het normaliseren, het weer normaal worden of maken van de situatie

Example sentence(s):
 • "Normalisatie van gehandicapten betekent niet alleen dat ze uit de bossen de woonwijk in moeten, maar ook dat degenen die ervoor kiezen in een instelling te blijven, een huis met een puntdak krijgen, met een brievenbus en vóór alles: een deurbel." - Dagblad Trouw  
 • Separatie, integratie en normalisatie zijn belangrijke processen als het gaat om de gehandicaptenzorg. - studenten.samenvattingen.com  
 • Uitgangspunt voor de Gezondheidsraad is het normalisatiebeleid en gelijkwaardig burgerschap. Maar de GR wijst er ook op dat ‘te grote nadruk op normalisatie het gevaar van verwaarlozende overschatting in zich draagt’. - Samenvatting van enkele kernpunten uit h  

Explanation:
Mainstreaming in deze context wordt in het Nederlands meestal als normalisatie/normaliseren vertaald. In de praktijk komt het meer abstracte concept "mainstreaming" dikwijls neer op "integreren." Maar het zou niet correct zijn daarom mainstreaming als integreren te vertalen.
"Mainstream" betekent iets tussen meerderheid, gangbaar, erbij horen en normaal in.

Mainstreaming is also known as “integration”, or “inclusiveness”.
http://en.wikibooks.org/wiki/Social_and_Cultural_Foundations...
Lianne van de Ven
United States
Local time: 16:05
Native speaker of: Native in DutchDutch
PRO pts in category: 32

Votes in favor of/against selecting this as the best translation of the term asked
Yes  Tina Vonhof
107 days
  -> Thanks. This has been a while. I agree still too ;-)
Login to enter a peer comment (or grade)

3 days 8 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
normalisatie


Definition from Rijksuniversiteit Groningen:
Het begrip normalisatie werd door de Deen Bank-Mikkelsen in de jaren '40 geïntroduceerd. Hij zag normalisatie als “allowing those with handicaps to obtain an existence as close to normal as possible” (Katoda & Miron, 1990; p. 129). Volgens dit normalisatie-principe moet het bestaan van mensen met een handicap zo normaal mogelijk worden. Via de Zweed Nirje kreeg de term normalisatie brede internationale erkenning (Zijderveld, 1993; Katoda & Miron, 1990). Nirje spreekt over mensen met een verstandelijke handicap en legt in zijn definitie van normalisatie de nadruk op “patterns and conditions of every day life which are as close as possible to the norms and patterns of the mainstream of society" (Wolfensberger, 1995; p. 130). Hiermee gaat Nirje een stap verder dan Bank-Mikkelsen. Nirje richt zich niet alleen op de uitkomst, namelijk een zo normaal mogelijk bestaan, maar benadrukt daarbij de middelen en methoden die nodig zijn om die uitkomst te bereiken. Beiden leggen bij normalisatie echter de nadruk op de omgeving. Ook Wolfensberger heeft zich veel bezig gehouden met het concept normalisatie. Hij richt zich daarentegen op het individu. In zijn definitie is normalisatie een “utilization of means which are as culturally normative as possible, in order to establish and/or maintain personal behaviours and characteristics which are as culturally normative as possible” (Katoda & Miron, 1990; p. 129). Mensen met een verstandelijke handicap moeten niet alleen een bestaan hebben dat zo normaal mogelijk is, maar ook hun gedrag moet zo normaal mogelijk worden. Onlangs heeft in Nederland Van Gennep (1997) nogal wat kritiek op de uitwerking van het normalisatie-concept geuit. Volgens hem is er slechts sprake van fysiek-structurele veranderingen, waardoor personen met een verstandelijke handicap niet meer in voorzieningen buiten, maar in de samenleving wonen. De plaats waar deze mensen wonen is dus wel veranderd, maar er heerst in deze voorzieningen nog wel vaak een instituutscultuur. Dit leidt nog steeds tot verwaarlozing van de ontwikkeling van competentie dan wel tot aanpassing in uiterlijk en gedrag aan de bestaande samenleving. Deze kritiek heeft volgens Van Gennep te maken met de onduidelijkheid van het concept, maar ook met de veranderende sociaal- politieke context. In de huidige samenleving ligt de nadruk steeds meer op individuele vrijheid en diversiteit. Vanuit deze veranderde context is volgens Van Gennep een nieuw paradigma ontstaan (namelijk: inclusie (BvZ)), dat het normalisatie-paradigma opvolgt. Net als het normalisatie-principe gaat dit nieuwe paradigma er vanuit dat mensen in de samenleving behoren te leven als volwaardige burgers. Als burgers moeten zij zelf kunnen kiezen waar en met wie zij willen wonen. Wanneer zij dat niet zelf kunnen aangeven, moet de hulp van anderen gericht zijn op het versterken van de controle over het eigen leven. Bij de hulpverlening aan mensen met een verstandelijke handicap moet geen sprake meer zijn van zorg, maar van ondersteuning. Ondersteuning in de zin van “het toegang geven van de betrokken persoon tot voor hem belangrijke kennis, middelen en relaties die nodig zijn om in de samenleving te kunnen wonen, werken en recreëren” (p.198). De kwaliteit van de ondersteuning wordt afgemeten aan de mate waarin die ondersteuning bijdraagt aan het mogelijk maken van een menswaardig bestaan.

Example sentence(s):
 • De staatssecretaris wil met de leerlinggebonden financiering een bijdrage leveren aan de emancipatie en integratie van mensen met een handicap en aan de normalisatie van hun leefomstandigheden. - Ministerie van OCW  
 • Een aantal buitenlandse ontwikkelingen hebben deze nieuwe visie in Nederland tot ontwikkeling gebracht. De voorloper lag bij het begrip normalisatie, zoals dat onder meer in Zweden in de jaren zeventig ontstond. Het staat ook centraal in het werk van Wolf Wolfensberger, en zijn publicaties The principle of Normalization en Social Role Valorization. Kern van normalisatie ligt in het toegankelijker maken van het dagelijks leven voor personen met een handicap, zodat die aan de samenleving kunnen deelnemen. Daarmee zette men zich af tegen de institutionalisering van gehandicaptenzorg, tegen grote instellingen buiten de stad. - Canon Sociaal Werk Nederland  
 • De huidige discussie over het onderwijzen van kinderen met een handicap op gewone scholen, in de Verenigde Staten "mainstreaming" (letterlijk:hoofdstromen genoemd, begon feitelijk in 1962 toen de Amerikaanse orthopedagoog Reynolds een pleidooi hield voor "een continu scala van plaatsingsmogelijkheden voor kinderen met een handicap". Hij en zijn medestanders hadden het gevoel, dat scheiding via aparte scholen, instituten, etc., te ver voerde en grotendeels onnodig was. Bovendien vonden ze, dat dat op ethische gronden ook niet verdedigd kon worden. In de V. S. wordt mainstreaming momenteel als de vertaling van normalisatie naar het onderwijs beschouwd. - Nieuwsbrief Stichting Down Syndroom  

Explanation:
Natuurlijk hangen normalisatie, integratie, emancipatie en inclusie met elkaar samen. Het doel van normalisatie is integratie, emancipatie, inclusie. Normalisatie is het in overeenstemming brengen van de uiterlijke levensomstandigheden van mensen met een handicap met die van "normale mensen" om integratie, inclusie, etc. te bevorderen.
Als de nadruk ligt op dit in overeenstemming brengen van de levensomstandigheden dan hebben we het over "normalisatie". Dit stemt volledig overeen met de hierboven gegeven definitie van "mainstreaming".
Barend van Zadelhoff
Netherlands
Local time: 22:05
Native speaker of: Native in DutchDutch
PRO pts in category: 44

Votes in favor of/against selecting this as the best translation of the term asked
Yes  annemarie dewachter: Ofschoon in sommige gevallen ook standaardisatie een goede vertaling lijkt, lijkt 'normalisatie' of eigenlijk liever nog, het normaliseren, me inderdaad een goede keus
6 days
  -> Dank je wel, Annemarie.

Yes  Frank van Thienen (X): Ja prima! 'integratie' lijkt me ook geen ongepaste vertaling.
159 days
Login to enter a peer comment (or grade)

75 days   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5 peer agreement (net): +1
desegregatie


Definition from Van Dale:
Het teniet doen van de segregatie; de desegregatie van het openbaar onderwijs (in de VS)

Example sentence(s):
 • Pijler 4: gelijke kansen voor vrouwen en mannen h) de genderkloof verkleinen en de desegregatie van de arbeidsmarkt bevorderen. - ZZVN  
Erik Brinkhof
Vietnam
Local time: 03:05
Native speaker of: Native in DutchDutch
Notes to answerer
Frank van Thienen (X) Ja, achteraf zie ik dat mijn "No" niet juist is - zal ik veranderen. Mijn gedachte was dat desegregation in dit verband niet de beste keus was, maar dat is geen reden om het af te keuren. Sorry :-)


Votes in favor of/against selecting this as the best translation of the term asked
Yes  Frank van Thienen (X): (Mijn No vote veranderd in Yes) Denk het (hier) niet. Deze term wordt meestal gebruikt in verband met rassen integratie: http://en.wikipedia.org/wiki/Desegregation
87 days
  -> Betekent dit dat deze term niet breder gebruikt kan worden? Normalisatie, een - overigens passende - term wordt ook voor andere zaken gebruikt. Mainstreaming wordt o.a. ook gebruikt voor rassenintegratie. (Ben op 15/6/10 door Proz geïnf. over je reactie.)
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
 • All of ProZ.com
 • Term search
 • Jobs
 • Forums
 • Multiple search