vrij gebruik van kleinrechtauteursrechten

English translation: (which could be compared to) having a blanket license (in the US)

15:37 Mar 16, 2005
Dutch to English translations [PRO]
Law: Patents, Trademarks, Copyright
Dutch term or phrase: vrij gebruik van kleinrechtauteursrechten
Op dit punt heeft XXX zich allereerst verweerd door te stellen dat het gebruik van de PPP-liedjes in zijn musical rechtmatig zou plaatsvinden in het kader van “het vrije gebruik van kleinrechtauteursrechten”. Daarvoor zou de toestemming van Buma voldoende zijn. Dit standpunt is onjuist, maar bovendien kan XXX zich in dit geval niet beroepen op de toestemming van Buma.

Now I am stuck; "groot recht" was translated by moral rights meaning the right of attribution and integrity of authorship. But wat to do with vrij gebruik van klein recht?

MTIA
Iris70
Local time: 11:56
English translation:(which could be compared to) having a blanket license (in the US)
Explanation:
Iris,

Wow, difficult stuff! You may want to supply some of this research to support your translation, i.e. explaining the subtle differences.

Even though I had a hunch that 'kleinrecht' concerns amateurs, I neither found any dictionary entries nor Google hits on 'kleinrechtauteursrechten' to support my theory. This suggests to me that the word either has been made up, or taken from German (Kleinrecht). However, the few Google hits I was able to find though belonged to good sites:

see page 20 of this document "Buma richt zich uitsluiten op het ten gehore brengen van muziek (het openbaarmaken) . . ." (kleinrecht)
www.uu.nl/content/auteursrechten.pdf

In aansluiting op de auteurswet 1912 is in 1913 de Vereniging 'Het Bureau voor Muziek-Auteursrecht BUMA' opgericht. Het bureau verleende als bedrijf bemiddeling bij het geldend maken van het zgn. 'kleinrecht', d.w.z. het auteursrecht dat op muziekuitvoeringen rustte. In aansluiting op de bovengenoemde wetswijziging van 1931 verkreeg het bureau in 1932 feitelijk het monopolie op deze bemiddeling. Het Bureau belastte zich met het innen van uitvoeringsrechten voor componisten, muziekuitgevers en tekstdichters. Een en ander werd in de vorm van standaardcontracten met rechthebbenden geregeld. De uitwerking in de praktijk had plaats via een technisch vernuftige, ingewikkelde puntenverdeling aan de hand waarvan de berekening van uit te keren bedragen plaats vond. Volgens mededelingen van de huidige organisatie BUMA.STEMRA11 heeft méér dan negentig procent van de rechthebbenden gebruik gemaakt van deze collectieve bemiddeling. Het betrof vele duizenden personen, waarvan echter slechts een gering deel - wellicht slechts honderd ˆ tweehonderd - van 'aanmerkelijk belang' gold, d.w.z. dat in die gevallen sprake was van jaarlijkse uitkeringen van substantiële bedragen van enkele duizenden guldens of meer.
www.minfin.nl/PTG98-523.DOC

see page 13 of this document
www.dedigitalevoorziening.nl/ wwwdata/documenten/dc_31.pdf

BOOG-Nederland
Bibliotheek, speciaal gericht op het muziektheater. De zich daarin bevindende werken kunnen op zicht worden aangevraagd door de aangesloten verenigingen en stichtingen. Ook is van een groot aantal werken het complete materiaal voorhanden BUMA. De BOOG heeft met de BUMA een zogenaamd kleinrecht-contract afgesloten. Dit houdt in dat de door de verenigingen en stichtingen verschuldigde auteursrechten bij concerten (= kleinrecht) collectief zijn afgekocht door de BOOG aan de BUMA, zodat de vereniging/stichting deze rechten niet behoeft af te dragen, uitgezonderd de concerten, waarbij door de vereniging/stichting een uitkoopsom en/of gages zijn betaald aan één of meer muzikanten (ingehuurde vocale solisten en musici) voor een totaalbedrag van meer dan 2.300,-- per concert.
www.boog-zuidholland.nl/boog_nederland_m.htm
(ergo: a blanket license)

De leden van de VSCD betalen direct of indirect (via producenten/impresario’s) auteursrecht. In geval de rechthebbenden direct deelnemen in een productie is er sprake van zogenaamd Groot Recht. Dit groot recht kan betrekking hebben op tekstschrijvers, componisten of anderszins creatieve inbreng in de productie. Groot recht komt het vaakst voor bij operavoorstellingen, musicals of omvangrijke showprogramma’s. In andere gevallen kan er sprake zijn van muziekauteursrecht (kleinrecht) en van nabuurrecht voor producenten en uitvoerenden (droits voisin). Het muziekauteursrecht wordt centraal geïnd bij Buma, het droit voisin door SENA.

Groot recht
Groot recht wordt door theaters direct afgerekend met de producent van een voorstelling. In geval van betaling van groot recht is het muziekauteursrecht (klein recht) daarbij inbegrepen. Nabuurrechten (SENA) moeten altijd afzonderlijk worden afgerekend.

Buma
De VSCD verschilt al enkele jaren met Buma van mening over de hoogte en de grondslag van het auteursrecht. Volgens de VSCD is er bij de inning van muziekauteursrecht sprake van willekeur, machtsmisbruik en te hoge tarieven. Op deze punten werd in maart 2000 een klacht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ingediend. In maart 2002 wees de NMa de klacht in eerste instantie af. De VSCD heeft vervolgens bezwaar aangetekend, in het bijzonder tegen de hoogte van de tarieven.
Een poging in 2002 om samen met een groot aantal andere ‘Levende Muziekgebruikers’ met Buma tot nieuwe afspraken te komen, is mislukt. In maart 2003 hebben daarom 5 partijen (VSCD, VNP, VNT, Vecta en productiebureau Charles Aerts) Buma gedagvaard voor de Haarlemse rechtbank. Eind 2003 heeft de rechter uitspraak gedaan en ons tot onze spijt in het ongelijk gesteld. Opschorting van betaling is daarom niet meer van toepassing.
www.vscd.nl/buma.php

Q: What is a blanket license?
A SESAC license authorizes you to perform any and all of the songs in the vast SESAC repertory as often as you like, without having to worry about trying to obtain permission for each individual song performed. This is called a blanket license.

The blanket license is very practical. If you were able to identify the author of every song that will be used on your station(s), it would be extremely challenging and expensive for you to contact each copyright owner of each song you plan to play in order to obtain their permission.

The blanket license has long been recognized as the most efficient and convenient way of clearing rights of copyright holders in the United States. In fact, the U.S. Supreme Court summarized the virtues of the blanket license in CBS v. Broadcast Music, Inc., 441 U.S. 1 (1979) as follows:

"... the blanket license developed ... out of the practical situation in the marketplace: thousands of users, thousands of copyright owners and millions of compositions. Most users want unplanned, rapid and indemnified access to any and all of the repertory of compositions and the owners want a reliable method of collecting for the use of their copyrights...

"A middleman with a blanket license was an obvious necessity if the thousands of individual negotiations, a virtual impossibility were to be avoided. Also, ...(individual licenses would pose) a difficult and expensive reporting problem for the user and policing task for the copyright owner. Historically, the market for public performance rights organized itself largely around the single-fee blanket license, which gave unlimited access to the repertory and reliable protection against infringement." Id. at 20-22.

The SESAC blanket license offers freedom and convenience to music users across the country. Due to difficulties encountered in anticipating musical performances and in locating all of the songwriters, composers, publishers and copyright holders in order to negotiate individual licenses in advance of each performance, the SESAC blanket license is an efficient, time-saving asset.

Q: Do I have any other option to obtain the required authorization to perform copyrighted music?
A: Yes, while SESAC offers the convenience of a blanket license authorizing the performance of all of the songs in the SESAC repertory, as an alternative to a blanket license you can negotiate a separate license agreement directly with each copyright owner of each song you will play.
http://www.sesac.com/licensing/broadcast_licensing_faq1.asp#...

Well, good luck!

Marijke
Selected response from:

Marijke Mayer
Netherlands
Local time: 11:56
Grading comment
Bedankt voor de uitvoerige toelichting, helaas hier niet van toepassing maar wie weet heb ik hem in de toekomst nog eens nodig!
2 KudoZ points were awarded for this answerSummary of answers provided
4 +1(which could be compared to) having a blanket license (in the US)
Marijke Mayer


  

Answers


16 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +1
(which could be compared to) having a blanket license (in the US)


Explanation:
Iris,

Wow, difficult stuff! You may want to supply some of this research to support your translation, i.e. explaining the subtle differences.

Even though I had a hunch that 'kleinrecht' concerns amateurs, I neither found any dictionary entries nor Google hits on 'kleinrechtauteursrechten' to support my theory. This suggests to me that the word either has been made up, or taken from German (Kleinrecht). However, the few Google hits I was able to find though belonged to good sites:

see page 20 of this document "Buma richt zich uitsluiten op het ten gehore brengen van muziek (het openbaarmaken) . . ." (kleinrecht)
www.uu.nl/content/auteursrechten.pdf

In aansluiting op de auteurswet 1912 is in 1913 de Vereniging 'Het Bureau voor Muziek-Auteursrecht BUMA' opgericht. Het bureau verleende als bedrijf bemiddeling bij het geldend maken van het zgn. 'kleinrecht', d.w.z. het auteursrecht dat op muziekuitvoeringen rustte. In aansluiting op de bovengenoemde wetswijziging van 1931 verkreeg het bureau in 1932 feitelijk het monopolie op deze bemiddeling. Het Bureau belastte zich met het innen van uitvoeringsrechten voor componisten, muziekuitgevers en tekstdichters. Een en ander werd in de vorm van standaardcontracten met rechthebbenden geregeld. De uitwerking in de praktijk had plaats via een technisch vernuftige, ingewikkelde puntenverdeling aan de hand waarvan de berekening van uit te keren bedragen plaats vond. Volgens mededelingen van de huidige organisatie BUMA.STEMRA11 heeft méér dan negentig procent van de rechthebbenden gebruik gemaakt van deze collectieve bemiddeling. Het betrof vele duizenden personen, waarvan echter slechts een gering deel - wellicht slechts honderd ˆ tweehonderd - van 'aanmerkelijk belang' gold, d.w.z. dat in die gevallen sprake was van jaarlijkse uitkeringen van substantiële bedragen van enkele duizenden guldens of meer.
www.minfin.nl/PTG98-523.DOC

see page 13 of this document
www.dedigitalevoorziening.nl/ wwwdata/documenten/dc_31.pdf

BOOG-Nederland
Bibliotheek, speciaal gericht op het muziektheater. De zich daarin bevindende werken kunnen op zicht worden aangevraagd door de aangesloten verenigingen en stichtingen. Ook is van een groot aantal werken het complete materiaal voorhanden BUMA. De BOOG heeft met de BUMA een zogenaamd kleinrecht-contract afgesloten. Dit houdt in dat de door de verenigingen en stichtingen verschuldigde auteursrechten bij concerten (= kleinrecht) collectief zijn afgekocht door de BOOG aan de BUMA, zodat de vereniging/stichting deze rechten niet behoeft af te dragen, uitgezonderd de concerten, waarbij door de vereniging/stichting een uitkoopsom en/of gages zijn betaald aan één of meer muzikanten (ingehuurde vocale solisten en musici) voor een totaalbedrag van meer dan 2.300,-- per concert.
www.boog-zuidholland.nl/boog_nederland_m.htm
(ergo: a blanket license)

De leden van de VSCD betalen direct of indirect (via producenten/impresario’s) auteursrecht. In geval de rechthebbenden direct deelnemen in een productie is er sprake van zogenaamd Groot Recht. Dit groot recht kan betrekking hebben op tekstschrijvers, componisten of anderszins creatieve inbreng in de productie. Groot recht komt het vaakst voor bij operavoorstellingen, musicals of omvangrijke showprogramma’s. In andere gevallen kan er sprake zijn van muziekauteursrecht (kleinrecht) en van nabuurrecht voor producenten en uitvoerenden (droits voisin). Het muziekauteursrecht wordt centraal geïnd bij Buma, het droit voisin door SENA.

Groot recht
Groot recht wordt door theaters direct afgerekend met de producent van een voorstelling. In geval van betaling van groot recht is het muziekauteursrecht (klein recht) daarbij inbegrepen. Nabuurrechten (SENA) moeten altijd afzonderlijk worden afgerekend.

Buma
De VSCD verschilt al enkele jaren met Buma van mening over de hoogte en de grondslag van het auteursrecht. Volgens de VSCD is er bij de inning van muziekauteursrecht sprake van willekeur, machtsmisbruik en te hoge tarieven. Op deze punten werd in maart 2000 een klacht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ingediend. In maart 2002 wees de NMa de klacht in eerste instantie af. De VSCD heeft vervolgens bezwaar aangetekend, in het bijzonder tegen de hoogte van de tarieven.
Een poging in 2002 om samen met een groot aantal andere ‘Levende Muziekgebruikers’ met Buma tot nieuwe afspraken te komen, is mislukt. In maart 2003 hebben daarom 5 partijen (VSCD, VNP, VNT, Vecta en productiebureau Charles Aerts) Buma gedagvaard voor de Haarlemse rechtbank. Eind 2003 heeft de rechter uitspraak gedaan en ons tot onze spijt in het ongelijk gesteld. Opschorting van betaling is daarom niet meer van toepassing.
www.vscd.nl/buma.php

Q: What is a blanket license?
A SESAC license authorizes you to perform any and all of the songs in the vast SESAC repertory as often as you like, without having to worry about trying to obtain permission for each individual song performed. This is called a blanket license.

The blanket license is very practical. If you were able to identify the author of every song that will be used on your station(s), it would be extremely challenging and expensive for you to contact each copyright owner of each song you plan to play in order to obtain their permission.

The blanket license has long been recognized as the most efficient and convenient way of clearing rights of copyright holders in the United States. In fact, the U.S. Supreme Court summarized the virtues of the blanket license in CBS v. Broadcast Music, Inc., 441 U.S. 1 (1979) as follows:

"... the blanket license developed ... out of the practical situation in the marketplace: thousands of users, thousands of copyright owners and millions of compositions. Most users want unplanned, rapid and indemnified access to any and all of the repertory of compositions and the owners want a reliable method of collecting for the use of their copyrights...

"A middleman with a blanket license was an obvious necessity if the thousands of individual negotiations, a virtual impossibility were to be avoided. Also, ...(individual licenses would pose) a difficult and expensive reporting problem for the user and policing task for the copyright owner. Historically, the market for public performance rights organized itself largely around the single-fee blanket license, which gave unlimited access to the repertory and reliable protection against infringement." Id. at 20-22.

The SESAC blanket license offers freedom and convenience to music users across the country. Due to difficulties encountered in anticipating musical performances and in locating all of the songwriters, composers, publishers and copyright holders in order to negotiate individual licenses in advance of each performance, the SESAC blanket license is an efficient, time-saving asset.

Q: Do I have any other option to obtain the required authorization to perform copyrighted music?
A: Yes, while SESAC offers the convenience of a blanket license authorizing the performance of all of the songs in the SESAC repertory, as an alternative to a blanket license you can negotiate a separate license agreement directly with each copyright owner of each song you will play.
http://www.sesac.com/licensing/broadcast_licensing_faq1.asp#...

Well, good luck!

Marijke

Marijke Mayer
Netherlands
Local time: 11:56
Specializes in field
Native speaker of: Dutch
PRO pts in category: 2
Grading comment
Bedankt voor de uitvoerige toelichting, helaas hier niet van toepassing maar wie weet heb ik hem in de toekomst nog eens nodig!

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Fred ten Berge: Convincing lecture. Let's hope the translation is meant for a U.S. client.
17 hrs
  -> Precies!
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search