Asked | Open questions | Answered
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jan 28 '19 eng>slk market data údaje z trhu pro closed no
4 Aug 27 '18 eng>slk Washed lenses vymývané šošovky pro closed no
- Aug 1 '18 eng>slk sole governing director jediný výkonný riaditeľ pro closed ok
4 May 23 '18 deu>slk Selbsthilfekräfte svojpomocné sily (alebo pracovníci) (protipožiarnej ochrany) pro closed no
4 Jul 21 '17 slk>eng licencia SBS, PD, PS private security (company) licence, detective service licence, guarding services licence pro closed ok
- Jul 16 '17 eng>slk risk self-assessment samozhodnotenie rizika pro closed ok
4 Jul 13 '17 eng>slk security-conscious, risk-conscious s vedomím rizika a požiadaviek na bezpečnosť pro closed no
4 Jul 13 '17 eng>slk loss incident category kategória stratovej udalosti pro closed no
- Feb 3 '17 eng>slk Representative Executive Officer čestný (neplatený) výkonný riaditeľ pro closed no
- Mar 30 '16 deu>slk Gewährleistungsauftrag objednávka záručného servisu pro closed ok
- Apr 29 '15 slk>eng útvar ekonomiky práce a miezd salary and work profitability department pro just_closed no
- Aug 20 '14 deu>slk zahlungswirksam / zahlungsunwirksam relevatné / nerelevantné z hľadiska platby pro closed ok
4 Aug 20 '14 deu>slk Unterlassung / Unterlassungsanspruch nárok na upustenie (od takéhoto) konania pro closed ok
- Jun 10 '14 slk>eng nedorobok (item) to be finalised pro closed no
- Jun 10 '14 slk>eng nedorobok still to do pro closed no
4 Apr 9 '14 eng>slk MACHINE TACT FOR CHARGE NUMBER strojný takt pre náplň číslo pro closed ok
- Apr 9 '14 eng>slk BONDING AGENT SUPPLY FAILURE zlyhanie zásobovania pojivom pro closed ok
4 Mar 23 '14 eng>slk sub-subcontracting subdodávky pre subdodávateľa pro closed no
- Feb 24 '14 eng>slk 150 days end of month 10 150 dní, koncom októbra (= 10.-teho mesiaca) pro closed no
- Jan 2 '14 eng>slk customer revenue príjmy tvorené zákazníkmi pro closed ok
- Jan 2 '14 eng>slk account control riadenie vzťahov so zákazníkmi pro closed ok
- Apr 13 '13 eng>slk passport scheme systém pasov pro closed no
4 Apr 5 '13 deu>slk Nachweisarbeiten dokázateľne vykonané (dodatočné) práce pro closed ok
- Dec 28 '12 eng>slk re-sale distribúcia pro closed ok
- Dec 28 '12 eng>slk Business Unit Letterhead hlavička na listoch podnikovej jednotky (časti podniku) pro closed ok
- Dec 28 '12 eng>slk Business Unit časť podniku pro closed ok
- Dec 28 '12 eng>slk third-party resellers distribútori v pozícii tretích strán pro closed ok
- Sep 30 '12 slk>eng energetický zámer energy blueprints pro closed no
4 Sep 20 '12 eng>slk non-merchandise item netovarová položka pro closed ok
4 Dec 17 '08 slk>eng majetkovo sa podieľať to have a property share pro closed no
- Mar 5 '08 slk>eng odborná verejnosť professional public pro closed ok
- Feb 11 '07 eng>slk leverage point zlomový bod alebo prelomový bod pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search