https://wiki.proz.com/forum/vietnamese/305837-share_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_chuy%C3%AAn_ng%C3%A0nh_n%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%B3.html

Share thuật ngữ chuyên ngành năng lượng gió
Thread poster: Thanh Nguyen

Thanh Nguyen  Identity Verified
Vietnam
English to Vietnamese
+ ...
Aug 25, 2016

Dear All,

Mình đang translate một số tài liệu thuộc lĩnh vực phong điện. ACE nào có thuật ngữ Anh Việt ngành này share link mình với. Many thanks in advance.

Thanh Nguyen


 

Quang Trung Do
Vietnam
Local time: 14:19
German to Vietnamese
+ ...
TCVN 10687-1:2015 Jun 24, 2019

Thanh Nguyen wrote:

Dear All,

Mình đang translate một số tài liệu thuộc lĩnh vực phong điện. ACE nào có thuật ngữ Anh Việt ngành này share link mình với. Many thanks in advance.

Thanh Nguyen


Liên quan đến năng lượng gió, tuabin gió thì có tiêu chuẩn IEC 61400-1:2014 bản tiếng Anh - Wind turbines - Part 1: Design requirements, tiêu chuẩn tiếng Việt tương ứng là TCVN 10687-1:2015 - TUABIN GIÓ - PHẦN 1: YÊU CẦU THIẾT KẾ trong đó phần 3 là Thuật ngữ và định nghĩa (Terms and definitions). Bạn muốn tìm bản tiếng Việt thì có thể nhờ ai đó vào luatvietnam.net lấy xuống bản tiếng Việt hoặc tìm trên Google. Mình không dịch tài liệu Anh-Việt mà dịch tài liệu Đức-Việt cho một công ty chuyên dịch tài liệu vận hành tuabon gió và mình cũng mất cả tháng trời xây dựng Trilingual Termbase Đức-Việt-Anh dựa trên IEC 61400-12014 và DIN EN 61400-1 bản tiếng Đức Windenergieanlagen – Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1:2005); Deutsche Fassung EN 61400-1:2005.


[Edited at 2019-06-24 15:00 GMT]


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Share thuật ngữ chuyên ngành năng lượng gió

Advanced search


Translation news in Vietnam

Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »