https://wiki.proz.com/forum/dutch/41460-vreemde_bepalingen_in_freelancercontract.html

Vreemde bepalingen in freelancercontract
Thread poster: Michiel Zijlstra

Michiel Zijlstra  Identity Verified
Local time: 16:26
Member (2005)
English to Dutch
+ ...
Jan 18, 2006

Ik werk als freelancer voor veel vertaalbureaus en heb voor veel bureaus voorafgaande aan de samenwerking een overeenkomst ondertekend. Ik krijg nu van een zeer goede opdrachtgever een nieuwe overeenkomst opgestuurd met hierin de volgende bepalingen:

Aansprakelijkheid
1.5.1 De aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot een maximum bedrag van Euro 500.000,- (vijfhonderdduizend), waarbij een reeks van samenh
... See more
Ik werk als freelancer voor veel vertaalbureaus en heb voor veel bureaus voorafgaande aan de samenwerking een overeenkomst ondertekend. Ik krijg nu van een zeer goede opdrachtgever een nieuwe overeenkomst opgestuurd met hierin de volgende bepalingen:

Aansprakelijkheid
1.5.1 De aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot een maximum bedrag van Euro 500.000,- (vijfhonderdduizend), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als
één gebeurtenis.

1.5.2 De totale aansprakelijkheid van partijen voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000.000,- (één miljoen), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.5.3 Partijen zullen zich voldoende verzekeren voor de door hun veroorzaakte schade.

1.5.4 De in artikel 1.5.1 en 1.5.2 opgenomen beperkingen gelden niet in het geval van opzet of grove schuld.

1.5.5 Aansprakelijkheid voor gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.

1.5.6 Leverancier vrijwaart [Naam opdrachtgever] van alle aanspraken van derden, direct en/of indirect verbandhoudend met de geleverde Producten en/of de overig uitvoering van de overeenkomst.

Ik vind dit eigenlijk wel ver gaan.
Wat vinden jullie hiervan? Zijn dergelijke bepalingen acceptabel? En zo ja, heeft iemand advies over een verzekering zoals genoemd in artikel 1.5.3? Ik neem aan dat een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering in dit geval niet voldoende is.

Alvast bedankt voor jullie reacties.
Collapse


 

Anneken
Local time: 16:26
French to Dutch
+ ...
Schrap de bepalingen waarmee je het niet eens bent Jan 18, 2006

Ik heb eerder een gelijkaardig contract onder de neus geduwd gekregen van een van mijn grootste klanten en ik heb toen gewoon de clausules waarmee ik het niet eens was geschrapt en er handmatig naast geschreven dat ik deze niet aanvaard.

Ik vreesde in eerste instantie dat ik deze klant zou kwijt geraken, maar het tegendeel is waar: ik krijg sindsdien zelfs meer werk van deze klant. Ik vermoed dat veel vertaalbureaus gewoon hun eigen risico zoveel mogelijk willen doorschuiven naar d
... See more
Ik heb eerder een gelijkaardig contract onder de neus geduwd gekregen van een van mijn grootste klanten en ik heb toen gewoon de clausules waarmee ik het niet eens was geschrapt en er handmatig naast geschreven dat ik deze niet aanvaard.

Ik vreesde in eerste instantie dat ik deze klant zou kwijt geraken, maar het tegendeel is waar: ik krijg sindsdien zelfs meer werk van deze klant. Ik vermoed dat veel vertaalbureaus gewoon hun eigen risico zoveel mogelijk willen doorschuiven naar de vertalers. Ik ben het helemaal met je eens dat dit te ver gaat. Ik weet ook niet of er dergelijke verzekeringen bestaan, maar ik vermoed dat als dat het geval is, dit extreem duur zou zijn, waardoor je de klant op termijn wellicht toch zou verliezen aangezien je dit in je tarieven zou moeten doorrekenen.

Mijn advies is dus gewoon: speel het hard en leg duidelijk uit waarom dit gewoon te ver gaat of doe zoals ik: onderteken het contract maar schrap de passages waarmee je niet instemt en wacht de reactie van de klant af.

Veel succes!
Collapse


 

Sven Petersson  Identity Verified
Sweden
Local time: 16:26
English to Swedish
+ ...
Do not sign! Jan 18, 2006

See http://www.proz.com/topic/39474

Encourage Henry to implement!


 

Bianca Adriaensen  Identity Verified
Local time: 16:26
English to Dutch
+ ...
freelancercontract Jan 18, 2006

Michiel Zijlstra wrote:

Aansprakelijkheid
1.5.1 De aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot een maximum bedrag van Euro 500.000,- (vijfhonderdduizend), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als
één gebeurtenis.

1.5.2 De totale aansprakelijkheid van partijen voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000.000,- (één miljoen), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.5.3 Partijen zullen zich voldoende verzekeren voor de door hun veroorzaakte schade.Wat ik in eerste instantie zou doen: de klant vragen om uitleg van die passages (met concrete, voor jouw situatie geldende voorbeelden).
Om deze goede klant tegemoet te komen, zou je daarna (als de uitleg duidelijk was) kunnen proberen of de klant de in jouw eigen WA-verzekering genoemde bedragen accepteert.
Ook zou ik in zo'n geval zwart op wit bevestigd willen krijgen dat er op geen enkele wijze een kink in de kabel kan ontstaan "dankzij" proeflezers.

Succes!


 

Gerard de Noord  Identity Verified
France
Local time: 16:26
Member (2003)
German to Dutch
+ ...
Wat een taal. Jan 18, 2006

Ik hoop dat de proeflezer van dit contract goed verzekerd is.


Gerard


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Vreemde bepalingen in freelancercontract

Advanced search


SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »