Pages in topic:   [1 2] >
Meer Frans en Duits
Thread poster: Nicolette Ri (X)

Nicolette Ri (X)
Local time: 23:30
French to Dutch
+ ...
Apr 1, 2005

Uit de NRC van gisteren:

DEN HAAG, 31 MAART. Minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) gaat op veertig scholen projecten beginnen om de vakken Frans en Duits te bevorderen. Het gaat om basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. De minister wil de teruglopende belangstelling voor Frans en Duits keren.
"Het is van groot belang dat we de taal van de buren spreken", zegt Henk Oonk, directeur van het Europees Platform dat de projecten voor het ministerie uitvoert. "Het bi
... See more
Uit de NRC van gisteren:

DEN HAAG, 31 MAART. Minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) gaat op veertig scholen projecten beginnen om de vakken Frans en Duits te bevorderen. Het gaat om basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. De minister wil de teruglopende belangstelling voor Frans en Duits keren.
"Het is van groot belang dat we de taal van de buren spreken", zegt Henk Oonk, directeur van het Europees Platform dat de projecten voor het ministerie uitvoert. "Het bijbrengen van die belangstelling kan niet vroeg genoeg beginnen."
De projecten zullen in september beginnen op twintig basisscholen en op twintig scholen voor voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs wordt het huidige niveau van Frans en Duits verhoogd door extra lesuren en door andere vakken, bijvoorbeeld geschiedenis, in het Frans of Duits te geven. (…)
De Franse en de Duitse ambassadeur noemden de kennis van slechts één vreemde taal volstrekt onvoldoende in het Europa van morgen. Ze schreven: "Wij vrezen dat jonge Nederlanders Duits en Frans als examenvak zullen laten vallen en dat daardoor in de toekomst op veel scholen geen aanbod meer zal komen om Frans en of Duits überhaupt nog te leren."
In een globaliserende wereld zouden Nederlanders in staat moeten zijn goed met hun buurlanden en belangrijkste handelspartners te communiceren, om goed zaken met ze te kunnen doen, schreven de twee diplomaten. "Een Europa waarin alleen Engels de voertaal is voor alle contacten met het buitenland, lijkt ons niet wenselijk", aldus de ambassadeurs. (…)
De projecten die het Europees Platform ontwikkelt, zijn niet alleen gericht op scholieren, ook op leraren zelf. "Belangrijk is dat gesprekken in de klas bij voorbeeld in het Frans of Duits worden gevoerd", zegt Oonk. "In andere Europese landen is het gebruikelijk dat er een vreemde taal in de klas wordt gesproken", zegt hij. Maar Nederlandse leraren willen hier niet aan. ,,Het is belangrijk dat de angst om fouten in een vreemde taal te maken wordt overwonnen, zodat de spreekvaardigheid wordt gestimuleerd", aldus Oonk.
http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1112246080670.html

Conclusie: lijkt mij niet gek. Het wordt hoog tijd zelfs. Mijn oudste zoon (11, eerste klas middelbare school) krijgt twee vreemde talen, Engels en Duits, beide op behoorlijk niveau. Tijdens de Engelse les wordt Engels gesproken, tijdens de Duitse les zoveel mogelijk, maar het is uiteraard een nieuw vak. Volgend jaar of het jaar erna wordt Spaans aangeboden. Gewone school, geen internationale, geen speciale klassen, zoals je die hier ook hebt voor tweetaligen. De Nederlanders hebben nu heel wat in te halen. Waar is de tijd dat wij automatisch allemaal drie vreemde talen kregen (en in drie talen eindexamen deden)?
Collapse


 

Youp Kila  Identity Verified
Belgium
Local time: 23:30
English to Dutch
+ ...
Hoera, hoera Apr 1, 2005

Quote: Waar is de tijd dat wij automatisch allemaal drie vreemde talen kregen (en in drie talen eindexamen deden)?

We worden oud Nicolette, dat is het. De cirkel is bijna rond. Straks ontdekken ze dat ons schoolsysteem nog zo gek niet was en dan krijgen we ook weer (want, pedagogisch verantwoord) scholen in de buurt, een draai om je oren als je zit te klieren in de klas. Plus, openbare nutsbedrijven die gas en elektriciteit aan huis leveren tegen een lagere prijs dan privé-onderne
... See more
Quote: Waar is de tijd dat wij automatisch allemaal drie vreemde talen kregen (en in drie talen eindexamen deden)?

We worden oud Nicolette, dat is het. De cirkel is bijna rond. Straks ontdekken ze dat ons schoolsysteem nog zo gek niet was en dan krijgen we ook weer (want, pedagogisch verantwoord) scholen in de buurt, een draai om je oren als je zit te klieren in de klas. Plus, openbare nutsbedrijven die gas en elektriciteit aan huis leveren tegen een lagere prijs dan privé-ondernemingen. Plus aparte banken en verzekeringen, omdat de huidige bij elkaar in de kas zitten. Nationale luchtvaartmaatschappijen.
Stel je voor...
Maar zonder gekheid, ze kunnen niet genoeg talen leren, Waarom trouwens geen Oost-Europese talen?
Ik hoop alleen dat diezelfde Nederlanders dan niet gaan denken dat ze in België allemaal Frans spreken.

[Edited at 2005-04-01 14:13]
Collapse


 

Nicolette Ri (X)
Local time: 23:30
French to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Ik citeerde dit stuk alleen maar ter overdenking Apr 1, 2005

tijdens dit na-paselijke weekend. Ik weet wel dat ik oud word Youp, en mijn stuk was niet nostalgisch bedoeld, maar ik constateer maar even:
- dat veel Nederlandse toeristen zich hier in Frankrijk met Engels moeten behelpen (en dat ik me soms schaam als ik ze in de winkel zie)
- dat lang niet alle internationale betrekkingen in het Engels plaatsvinden, oh nee
- dat er een gebrek begint te ontstaan aan FR>NL vertalers want mijn generatie gaat over een paar jaar met pensioen (de
... See more
tijdens dit na-paselijke weekend. Ik weet wel dat ik oud word Youp, en mijn stuk was niet nostalgisch bedoeld, maar ik constateer maar even:
- dat veel Nederlandse toeristen zich hier in Frankrijk met Engels moeten behelpen (en dat ik me soms schaam als ik ze in de winkel zie)
- dat lang niet alle internationale betrekkingen in het Engels plaatsvinden, oh nee
- dat er een gebrek begint te ontstaan aan FR>NL vertalers want mijn generatie gaat over een paar jaar met pensioen (de ESIT heeft de Nederlandse sectie in 1986 wegens gebrek aan belangstelling gesloten, bij de andere vertaalopleidingen in Nederland en België heb je niet het voordeel van "onderdompeling" in de andere taal); aan NL>FR vertalers bestaat nog meer gebrek
- en dat het toch jammer is dat je je alleen maar beperkt tot Engels op een leeftijd waarop je gemakkelijk talen leert?

Wat het leren van andere talen (Oost-Europese talen, Japans, Chinees) betreft ben ik het natuurlijk helemaal met je eens dat dat ook belangrijk is. Maar als je Frans of Duits wilt gaan studeren, gaan ze er toch van uit dat je dat op school een paar jaar hebt gehad.

[Edited at 2005-04-01 14:47]
Collapse


 

Bart B. Van Bockstaele  Identity Verified
Canada
Local time: 17:30
Dutch
+ ...
Kortzichtig Apr 1, 2005

Alleen Engels leren is inderdaad behoorlijk kortzichtig. Wat jij schrijft over verschillende talen leren, Nicolette, herken ik ook. Hier in Toronto kun je van op de lagere school kiezen voor talen als Russisch, Chinees, Farsi, Tamil, Hindi, Nederlands en nog een dertigtal meer. Het is iets waar Vlamingen met hun zelfverklaarde beste talenonderwijs ter wereld maar beter eens bij stil zouden staan.

In Belgi$B!&(Bgaat het wat Frans betreft ook sterk achteruit, maar er blijft wel nog
... See more
Alleen Engels leren is inderdaad behoorlijk kortzichtig. Wat jij schrijft over verschillende talen leren, Nicolette, herken ik ook. Hier in Toronto kun je van op de lagere school kiezen voor talen als Russisch, Chinees, Farsi, Tamil, Hindi, Nederlands en nog een dertigtal meer. Het is iets waar Vlamingen met hun zelfverklaarde beste talenonderwijs ter wereld maar beter eens bij stil zouden staan.

In Belgi$B!&(Bgaat het wat Frans betreft ook sterk achteruit, maar er blijft wel nog altijd een wettelijke verplichting voor alle Vlamingen om Frans te leren als tweede taal. Moet wel, want de Belgische kween, pardon, la noble reine des belges, spreekt geen vermaledijd woord Nederlands. Eigenaardig is echter wel dat ondanks die verplichting er toch scholen zijn waar je ongestraft Engels als tweede taal leert, en geen Frans krijgt. Typisch Belgisch allicht. De wet is een leuk papiertje voor de buitenwereld en verder hangt het van je relaties af of die al of niet wordt toegepast.

Ik heb ook al decennialang gepleit voor andere talen op school. Russisch is bij mijn weten ook nu nog altijd de grootste taal van Europa, gevolgd door Duits en pas daarna door Engels en Frans.

Bovendien kan het voor een vertaler een flinke troef zijn een kleine of onpopulaire taal goed te beheersen. Een beginnend vertaler Engels/Nederlands heeft meer concurrenten dan er H2O-moleculetjes zijn in het Ontariomeer, maar hoeveel concurrentie heeft een vertaler Tamil/Nederlands?


[Edited at 2005-04-01 17:06]
Collapse


 

Benno Groeneveld  Identity Verified
United States
Local time: 17:30
English to Dutch
+ ...
vreemde talen Apr 1, 2005

Inderdaad we worden oud. Ik heb het oude Gymnasium B nog gedaan (Spinozalyceum, Amsterdam). Alle drie de vreemde talen plus Latijns en Grieks (en wiskunde en natuurkunde, en scheikunde en biologie). Tegenwoordig wordt dat geloof ik een onmenselijke opleiding/voor genieen genoemd. Maar wij deden dat gewoon omdat het moest.

Mag nog graag de eerste paar regels van de Odyssee (spelling?) citeren.

Benno
St. Paul, MN
VS


 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 23:30
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
economisch belang Apr 1, 2005

Bart B. Van Bockstaele schreef:

Ik heb ook al decennialang gepleit voor andere talen op school. Russisch is bij mijn weten ook nu nog altijd de grootste taal van Europa, gevolgd door Duits en pas daarna door Engels en Frans.


Het is natuurlijk weer een open deur intrappen, maar ik denk toch dat het economisch belang van de talenkennis een hoofdrol speelt bij de ministers. Het Nederlands schijnt met zijn 22 miljoen sprekers op de 34e plaats van aantal sprekers te staan, maar qua economisch belang staat-ie op een plaats ergens iets onder de twintig, ongeveer twee keer zo hoog als plaats 34 dus. Voor het belang van het leren van Engels, Duits, Frans, Spaans et cetera zal een soortgelijk verhaal gelden. Ik ken helaas geen officiële getallen, maar als ik even naar de Kudoz-omvang van Engels Nederlands en Duits Nederlands kijk, ontdek ik een verhouding van 4 op 1
Aangezien IT steeds belangrijker wordt, zal dat wel niet erg veranderen.
Dat is natuurlijk maar één aspect, cultuur en contact zijn beslist belangrijk.
Ondertussen studeren al meer Duitsers Nederlands dan Nederlanders Duits. Niet eens verwonderlijk, gezien de verwantheid van de betreffende talen en culturen en het feit dat alleen al Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen beduidend meer inwoners hebben dan Nederland en Vlaanderen samen, terwijl de economische en culturele verstrengeling van genoemde deelstaten en landen toch enorm is.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/19764711/Interesse_Duitse_studenten_voor_Nederlands_neemt_toe.html
Voor Nederlands en Frans ligt dat natuurlijk meer complex, daar komt de liefde grotendeels van één kant.


Raar land dat Nederland. Net een nieuw paspoort aangeschaft, en hoewel hij niet in het hoesje van Rotterdam past, heet-ie toch maar gewoon paspoort.
Staat erook nog eens een keer "Je maintiendrai" op!
Dit, in combinatie met het feit dat we af en toe, ons volkslied zingende, beweren van Duits bloed te zijn en de koning van Spanje te eren, doet vermoeden dat Van der Hoeven met haar "ho-even" in de ring zal moeten stappen met Jan Marijnissen die meer aandacht voor geschiedenisonderwijs wil.

[Edited at 2005-04-09 09:32]


 

Nicolette Ri (X)
Local time: 23:30
French to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Nee het is geen open deur intrappen Apr 1, 2005

Het heeft inderdaad natuurlijk het een en ander met economisch belang te maken. Uiteindelijk is Duitsland het achterland van Nederland, niet te verwonderen dat men in het Rijnland geïnteresseerd raakt in de Nederlandse taal. Wat Frankrijk betreft, het komt niet van één kant. Ja de grote hoop toeristen wel, die gaan allemaal van noord naar zuid, afgezien dan die enkeling die met pinksteren van zuid naar noord gaat en vergeet een hotel te reserveren en in een telefooncel moet slapen. Maar verge... See more
Het heeft inderdaad natuurlijk het een en ander met economisch belang te maken. Uiteindelijk is Duitsland het achterland van Nederland, niet te verwonderen dat men in het Rijnland geïnteresseerd raakt in de Nederlandse taal. Wat Frankrijk betreft, het komt niet van één kant. Ja de grote hoop toeristen wel, die gaan allemaal van noord naar zuid, afgezien dan die enkeling die met pinksteren van zuid naar noord gaat en vergeet een hotel te reserveren en in een telefooncel moet slapen. Maar vergeet de enorme export van Frankrijk niet, alle cosmetica, champagne, wijn, auto's en HSL's, pretparken en campings, de creatieve én de technische producten gaan op een gegeven ogenblik gepaard met documentatie die vertaald moet worden. Het door Bart genoemde voorbeeld van de Tamils gaat dan ook niet helemaal op, want ik zou niet weten wat Sri Lanka uitvoert, behalve thee dan, en het is natuurlijk wel leuk om een zeldzame taal te leren, maar je moet het als vertaler natuurlijk wel van een grote goederenstroom hebben. Eigenlijk zou je als je begint met vertalen, en zelfs eerder, op het ogenblik dat je een taal kiest, naar de douanestatistieken moeten kijken.Collapse


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 22:30
Flemish to English
+ ...
Een kwestie van vraag en aanbod. Apr 2, 2005

In het verleden heb ik wel eens deelgenomen aan een aantal Vergelijkende Onderzoeken van de E.U. Veel kandidaten met de gewone talencombinaties. Voor de talen Fins/Nederlands zat er toen in heel die zaal 1 persoon.
Als ik de combinatie Ests>Nederlands opzoek, vind ik op alle vertalerswebsites 1 persoon terug.
****
Hoewel België 6 vertalers/tolkenscholen rijk is met als doeltaal Nederlands (Hivt, Hivet, Erasmushogeschool, Lessius, Vlekho en de Mercatorhogeschool)is de vraag na
... See more
In het verleden heb ik wel eens deelgenomen aan een aantal Vergelijkende Onderzoeken van de E.U. Veel kandidaten met de gewone talencombinaties. Voor de talen Fins/Nederlands zat er toen in heel die zaal 1 persoon.
Als ik de combinatie Ests>Nederlands opzoek, vind ik op alle vertalerswebsites 1 persoon terug.
****
Hoewel België 6 vertalers/tolkenscholen rijk is met als doeltaal Nederlands (Hivt, Hivet, Erasmushogeschool, Lessius, Vlekho en de Mercatorhogeschool)is de vraag naar Nederlandstalige tolken buiten de instellingen van de E.U. bijna 0.
Bedrijfsleiders en kaderleden kennen ten minste twee vreemde talen en soms meer.
-----


[Edited at 2005-04-02 20:06]
Collapse


 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 23:30
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
Hyundais en Russisch aardgas Apr 2, 2005

Nicolette Richy wrote:

Wat Frankrijk betreft, het komt niet van één kant. Ja de grote hoop toeristen wel, die gaan allemaal van noord naar zuid, afgezien dan die enkeling die met pinksteren van zuid naar noord gaat en vergeet een hotel te reserveren en in een telefooncel moet slapen. Maar vergeet de enorme export van Frankrijk niet, alle cosmetica, champagne, wijn, auto's en HSL's, pretparken en campings, de creatieve én de technische producten gaan op een gegeven ogenblik gepaard met documentatie die vertaald moet worden. Het door Bart genoemde voorbeeld van de Tamils gaat dan ook niet helemaal op, want ik zou niet weten wat Sri Lanka uitvoert, behalve thee dan, en het is natuurlijk wel leuk om een zeldzame taal te leren, maar je moet het als vertaler natuurlijk wel van een grote goederenstroom hebben. Eigenlijk zou je als je begint met vertalen, en zelfs eerder, op het ogenblik dat je een taal kiest, naar de douanestatistieken moeten kijken.


Nou ja, ik bedoel dat er nauwelijks Fransen zijn die Nederland als "buurland" zien er veel belangstelling voor hebben.
Hmmm, ik schat dat er wel werk is voor mensen met een diepgaande en kennis van Tamil en Nederlands en de bijbehorende culturen, denk aan toerisme, hulpverlening, asielzoekers, ontwikkelingssamenwerking en zo, maar ik denk dat die mensen relatief weinig achter hun pc-tje gaan zitten vertalen, maar veel meer zullen tolken en zo. Bij de talen van de geïndustrialiseerde landen is dat anders omdat alles gestroomlijnd loopt.
De documentatie ten behoeve van tastbare handelsproducten van de Tamils wordt toch zonder uitzondering in het Engels geschreven, en dan zijn we ook weer terug bij het begin: aan het aantal vertalers Japans-Nederlands en Koreaans-Nederlands valt bepaald niet af te lezen wat voor auto we rijden.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het helemaal geen zin zou hebben rechtstreeks RussischNederlands of KoreaansNederlands te vertalen, maar voor typische handelsproducten is het belang niet zo vreselijk groot, zolang de documenten maar in goed Engels zijn vertaald / geschreven.
Engels is ook in China populair, dus ziet her er niet echt naar uit dat Engels minder belangrijk wordt.


 

Nicolette Ri (X)
Local time: 23:30
French to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Ja dat is zo Apr 2, 2005

Williamson wrote:
Hoewel de België 5 vertalers/tolkenscholen rijk is met als doeltaal Nederlands (Hivt, Hivet, Erasmushogeschool, Lessius en Vlekho)is de vraag naar Nederlandstalige tolken buiten de instellingen van de E.U. bijna 0.

Mee eens. Ik hoop dat ze wel zo eerlijk zijn om dat de Nederlandstalige studenten aan het begin van hun opleiding duidelijk te maken en er niet al te veel aan de opleiding toe te laten. Want voor deze mensen (Nederlandstalige tolken) is er alleen bij de EU werk, en dan nog maar in zoverre er banen beschikbaar zijn. De anderen moeten het allemaal van het bedrijfsleven hebben. Of van vertalen.
Overigens is één van de criteria bij indienstneming van vertalers bij de EU... zeer goede kennis van het Frans.


 

Nicolette Ri (X)
Local time: 23:30
French to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Ja natuurlijk Apr 2, 2005

Henk Peelen wrote:
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het helemaal geen zin zou hebben rechtstreeks RussischNederlands of KoreaansNederlands te vertalen, maar voor typische handelsproducten is het belang niet zo vreselijk groot, zolang de documenten maar in goed Engels zijn vertaald / geschreven.

Kijk, dat is het 'm nou juist. Ten eerste moet je je nog maar afvragen of het goed is geschreven, en ten tweede is het Engels natuurlijk een tussenstap. Met alle gevaren en kosten vandien. (Heb ook wel eens Japanse, in het Engels geschreven cosmetica in het Nederlands vertaald en me de haren uit het hoofd getrokken). En die tussenstap wordt nou juist niet genomen met talen als Frans, Duits, Spaans, Italiaans, en waarschijnlijk in toenemende mate met Pools en Russisch, om maar een zijstraat te noemen.


[Edited at 2005-04-03 17:21]


 

Bart B. Van Bockstaele  Identity Verified
Canada
Local time: 17:30
Dutch
+ ...
Tamil Apr 2, 2005

Tamil was niet zomaar een willekeurig voorbeeld. Inderdaad, veel export is er niet van ginder. Maar Tamil is een van de oudste cultuurtalen op onze planeet. Er bestond al een bloeiende cultuur op een moment dat wij nog in holen rondkropen en op palen sliepen. Economisch misschien niet echt van wereldbelang, maar er is zeker een leuke markt voor een goede vertaler. Er bestaan immers echt nog heel wat andere vertaalonderwerpen dan de 37ste gebruiksaanwijzing voor de 512de bureaulamp. Er is bovendi... See more
Tamil was niet zomaar een willekeurig voorbeeld. Inderdaad, veel export is er niet van ginder. Maar Tamil is een van de oudste cultuurtalen op onze planeet. Er bestond al een bloeiende cultuur op een moment dat wij nog in holen rondkropen en op palen sliepen. Economisch misschien niet echt van wereldbelang, maar er is zeker een leuke markt voor een goede vertaler. Er bestaan immers echt nog heel wat andere vertaalonderwerpen dan de 37ste gebruiksaanwijzing voor de 512de bureaulamp. Er is bovendien ook de niet-commerciële markt: minder stress, meer belangstelling voor nauwkeurigheid, kwaliteit, ...

En inderdaad, Engels is er razend populair, nog veel populairder dan in de lage landen. En, de kwaliteit is er zo mogelijk nog erbarmelijker. Dat betekent dat de tussenstap van het vertalen naar het Engels tot nog veel meer fouten leidt. Een vertaler met een goede kennis en zin voor kwaliteit kan zich hier zonder meer onmisbaar maken.
Collapse


 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 23:30
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
Engels versus Tanglish, Franglish, Spanglish, Swenglish, Denglish, Bullish, Snobbish, Et ceteraish Apr 2, 2005

Dat is het helemaal. Bij vertalingen Duits-Nederlands krijg ik vaak de Engelse vertaling erbij (heel handig), maar haast zonder uitzondering gaat er niets boven het brondocument.

Het is natuurlijk de vraag of een producent in maakt-niet-uit-wat-voor-land die graag voor de wereldmarkt wil produceren en daarbij zo ongelooflijk dom is onvoldoende aandacht / financiële middelen te besteden aan een goede Engelse documentatie wél geld wil uittrekken voor een vertaler XXX-Nederlands die
... See more
Dat is het helemaal. Bij vertalingen Duits-Nederlands krijg ik vaak de Engelse vertaling erbij (heel handig), maar haast zonder uitzondering gaat er niets boven het brondocument.

Het is natuurlijk de vraag of een producent in maakt-niet-uit-wat-voor-land die graag voor de wereldmarkt wil produceren en daarbij zo ongelooflijk dom is onvoldoende aandacht / financiële middelen te besteden aan een goede Engelse documentatie wél geld wil uittrekken voor een vertaler XXX-Nederlands die wellicht duurder is dan een vertaler Engels-Nederlands. Niet-cultuurgevoelige documentatie moet toch in goed Engels zijn te produceren!
Nou is het voor cultuurgevoelige documentatie zo dat de vertaler XXX-Nederlands dezelfde vertaalproblemen tegenkomt als de vertaler XXX-Engels, maar met een gedegen kennis van XXX en Nederlands kan hij / zij uiteraard een Nederlandse vertaling produceren die veel meer in de geest ligt van het brontaaldocument dan de Nederlandse versie die via XXX-Engels-Nederlands tot stand is gekomen. Anderzijds zou een goede Engelse vertaling ook weer steun bieden bij een vertaling XXX-Nederlands of XXX-Engels-Nederlands omdat de vertaler XXX-Engels er veel bruikbaar cultuuroverbruggend denkwerk in heeft gestoken.

[Edited at 2005-04-02 10:41]
Collapse


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 22:30
Flemish to English
+ ...
Promises, promises.... Apr 2, 2005

Neen, dat doen die scholen niet. Ze beloven dat ze "the best of the best" zijn (sommige zijn dat ook) en lokken al hun studenten met als uithangbord een mogelijke carrière bij de E.U.
Vooral in Antwerpen is men bijzonder selectief.
Het laatste vergelijkend onderzoek voor mensen met vertalersdiploma met doeltaal Nederlands was in 1997.
Er zit dus bijna een generatie afgestudeerden te wachten op het volgende.
Als freelance tolk kom je bij de E.U. wel aan de bak als je s
... See more
Neen, dat doen die scholen niet. Ze beloven dat ze "the best of the best" zijn (sommige zijn dat ook) en lokken al hun studenten met als uithangbord een mogelijke carrière bij de E.U.
Vooral in Antwerpen is men bijzonder selectief.
Het laatste vergelijkend onderzoek voor mensen met vertalersdiploma met doeltaal Nederlands was in 1997.
Er zit dus bijna een generatie afgestudeerden te wachten op het volgende.
Als freelance tolk kom je bij de E.U. wel aan de bak als je slaagt tot de toelatingsproeven voor freelance tolk.

Het is bijzonder moeilijk om de Franstalige tolkenscholen (ISTI, Marie Haps, Ecole internationale des interprètes et traducteurs in Mons, laat staan ESIT) diets te maken dat je een opleiding bij hen ambieert. Ik woonde vroeger namelijk in de buurt van Geraardsbergen op een 12 km van de taalgrens.
Helaas langs de verkeerde kant geboren (:. Nederlands is soms meer een handicap dan een voordeel.
Op de vertaalmarkt heb je echter een marktniche voor een specialisatie die er anno 1980 was, er nu nog is en er binnen 20 jaar nog zal zijn...

[Edited at 2005-04-02 10:55]
Collapse


 

Nicolette Ri (X)
Local time: 23:30
French to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Dat is duidelijk Apr 4, 2005

Williamson wrote:
Op de vertaalmarkt heb je echter een marktniche voor een specialisatie die er anno 1980 was, er nu nog is en er binnen 20 jaar nog zal zijn...

De nichefunctie van het Nederlands is overduidelijk. Wist je overigens dat Nederland (hier heb ik het even niet over het Nederlandse taalgebied) soms voor bepaalde producten als testgebied gebruikt wordt? Klein overzichtelijk gebied, mensen zeer geïnteresseerd in nieuwigheden, enz.

Wat tolken betreft, het zou interessant zijn om eens na te gaan wat al deze goed opgeleide tolken zijn gaan doen en waar ze een paar jaar later hun brood mee verdienen. En eens een onafhankelijke schatting te maken van de marktbehoefte aan tolken met Nederlands als moedertaal. Bij de EU en elders. Is dit 1 tolk in de 15 jaar?

Wat het aan de verkeerde kant van de taalgrens geboren te zijn betreft (hé bah wat een lelijke zin), daar geloof ik niet in. Wat fatalistisch. Een mens heeft op een gegeven ogenblik een aantal troeven in handen en daar moet hij het beste van maken. Door zonder al te veel om te zien naar een bepaalde richting toe te werken. Via specialisatie bijvoorbeeld. Als hij daarbij kan profiteren van een niche is dat mooi meegenomen.

[Edited at 2005-04-04 08:24]


 
Pages in topic:   [1 2] >


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Meer Frans en Duits

Advanced search


SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search