Pages in topic:   < [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] >
Off topic: Kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands zijn?
Thread poster: pietervertaler

TvNellen (X)
United States
Local time: 05:26
English to Dutch
+ ...
Is kunnen gebeuren/heeft kunnen gebeuren Jan 14, 2011

http://www.kennislink.nl/publicaties/hoe-is-dat-kunnen-gebeuren

 
Vlamingen kunnen goede vertalers Nederlands zijn Jan 14, 2011

Op de vraag "Kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands zijn?" moet het antwoord "ja" zijn. Op de vraag "Kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands-zoals-dat-in-Nederland-gesproken-wordt zijn?" is het antwoord mijns inziens, in de meeste gevallen waarschijnlijk niet.

Maar ik vind het Nederlands-zoals-dat-in-Nederland-gesproken-wordt niet zaligmakend. Het is niet omdat jullie het met 16 miljoen spreken en schrijven, en wij slechts met 5 miljoen, dat het Nederlands aan jullie, Nede
... See more
Op de vraag "Kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands zijn?" moet het antwoord "ja" zijn. Op de vraag "Kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands-zoals-dat-in-Nederland-gesproken-wordt zijn?" is het antwoord mijns inziens, in de meeste gevallen waarschijnlijk niet.

Maar ik vind het Nederlands-zoals-dat-in-Nederland-gesproken-wordt niet zaligmakend. Het is niet omdat jullie het met 16 miljoen spreken en schrijven, en wij slechts met 5 miljoen, dat het Nederlands aan jullie, Nederlanders, toebehoort. Het Nederlands is van allen die het dag in dag uit spreken en schrijven, in welke regionale variant dan ook. Taal is geen statisch medium, is onderhevig aan allerlei invloeden. Het ontwikkelt zich niet overal op dezelfde manier, dat is logisch, en ik snap niet wat daar verkeerd aan is. Hoe "verkeerd" het Vlaams soms ook is in Nederlandse ogen, het is een vorm van de Nederlandse taal die er in de meeste gevallen toch in slaagt te doen waarvoor taal bedoeld is: informatie overbrengen, communicatie mogelijk maken.
Collapse


 

pietervertaler
Netherlands
Local time: 12:26
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands zijn? Jan 14, 2011

Loek van Kooten wrote:

Je zult wel moeten, want je moet iets hebben om jezelf te verdedigen als de klant je aanvalt op zogenaamde fouten. Met een Taalunie kun je schermen, met je eigen inzicht niet.

En toen men visch ineens als vis ging schrijven, zal dat ook wel als een verdomming zijn beschouwd. Maar het geeft nogmaals wel aan dat een taal leeft. Als 51% van de Nederlanders zegt "hun lopen", dan zit jij met "zij lopen" ineens fout. De juiste regels voor een taal worden nu eenmaal door de domme meerderheid bepaald, en uiteindelijk zal de Taalunie daarin moeten meegaan (hoewel ze wel kan trachten het e.e.a. te sturen en in banen te leiden).


Uiteraard houd ik mij aan de spellingwijze van het Groene Boekje. Ik heb ook geen moment beweerd dat ik dat niet deed. Ik wil alleen maar aangeven dat indien de Nederlandse Taalunie spreekwoordelijk op de elektrische stoel zou belanden, ik mij als vrijwilliger zou aanmelden om de schakelaar te mogen omdraaien. En vervolgens weer terug naar de situatie van vóór 1995.

Ik vind de situaties met "visch" e.d. niet helemaal vergelijkbaar. Tijdens die spellinghervorming werden "overbodige" letters weggehaald, terwijl tijdens de "hervorming" van 1995 een letter werd ingevoegd die er niet was, laat staan werd uitgesproken.


De Groot-Nederlandse gedachte kan hier in het Noorden op steeds meer sympathie rekenen. Hopelijk in het Zuiden ook.


Mijn gevoel zegt, alleen al op basis van sommige reacties van sommige flaminganten hier, dat men ten zuiden van de rijksgrens zo'n Groot-Nederland helemaal niet ziet zitten. Men heeft sowieso al moeite met het woord "Nederland" en de hopeloos arrogante mensen die daar wonen. En daarbij lijken mij de culturele verschillen tussen Vlaanderen en Nederland groter en minder goed overbrugbaar dan die tussen bijvoorbeeld Nederland en Denemarken. We hebben een soort van gemeenschappelijke taal - maar ook naar aanleiding van deze discussie dringt de vraag zich op: hoe lang nog? Een Duitse vriend van me, die deze discussie ook heeft zitten lezen, constateerde dat de situatie tussen de noordelijke en zuidelijke standaard - zoals hij het geschilpunt had begrepen - absoluut verschilde van de situatie in het Duitstalige gebied. Volgens hem is er hoegenaamd geen onderscheid te merken tussen een zakelijke tekst die door een Duitser is geschreven/vertaald of een die is geschreven/vertaald door een Oostenrijker of Zwitser. Laatstgenoemden schrijven keurig Hoogduits. Dat schijnen ze daar op school zo te leren. Nu moet ik daar wel de kanttekening bij plaatsen dat Oostenrijkers en Zwitsers veel minder worden gekweld door een soort van - tja, is het een minderwaardigheidscomplex of een gevoel van miskenning van eigen superioriteit? - die aan Vlaamse zijde - in deze discussie althans - wel degelijk lijkt mee te spelen. Men moet en zal een eigen zuidelijke variant van het Nederlands hebben. Hoe verklaarbaar misschien ook vanuit de in België gevoerde taalstrijd, maar niet echt handig voor de Nederlandstalige taalmarkt.


 

pietervertaler
Netherlands
Local time: 12:26
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands zijn? Jan 14, 2011

NMR wrote:

Als iemand een lijst wil aanleggen over dingen die zoal weggehaald of vervangen worden in een uit België afkomstige tekst, dan wil ik daar best mijn bijdrage aan leveren.


Bedankt voor je support, NMR. Ik heb zo'n vermoeden dat onze lijstjes heel erg op elkaar zullen lijken. Helaas is nog geen enkele Vlaamse contribuant in deze discussie ingegaan op mijn uitnodiging om een wat mij betreft zo uitgebreid mogelijke lijst te presenteren van woorden die de gemiddelde Vlaamse lezer het hart doorklieven vanwege de flagrante hollandserigheid die eruit spreekt. Wellicht dat we elkaar dan kunnen vinden in wat ik een landneutrale term heb genoemd (klinkt beetje als een germanisme, maar à la!). Maar misschien is dit soort lijstjes door Vlamingen moeilijker te maken dan andersom. Misschien om de reden die Loek in een van zijn bijdragen heeft geopperd, namelijk dat Vlamingen meer gewend zijn te worden blootgesteld aan "Rijksnederlands" dan Nederlanders aan Zuid-Nederlands.

Dat we tot zo'n vergelijk moeten komen, willen we kunnen blijven handhaven dat wij een en dezelfde taal spreken, of in elk geval schrijven, staat voor mij buiten kijf. De situatie zoals die nu is, is voor mij verre van bevredigend. En zoals het er naar uitziet, word ik daarin in elk geval door mijn Nederlandse collega's gesteund.


 

XX789 (X)  Identity Verified
Netherlands
Local time: 12:26
English to Dutch
+ ...
Belgenland Jan 14, 2011

Men heeft sowieso al moeite met het woord "Nederland" en de hopeloos arrogante mensen die daar wonen.


We noemen het Belgenland of Nederlandië. Antwerpen wordt de hoofdstad, want Antwerpen is mooier dan Amsterdam. Máxima wordt koningin, want Máxima is mooier dan Albert. Iedereen blij.


 

pietervertaler
Netherlands
Local time: 12:26
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Belgenland??? Jan 14, 2011

Loek van Kooten wrote:

Men heeft sowieso al moeite met het woord "Nederland" en de hopeloos arrogante mensen die daar wonen.


We noemen het Belgenland of Nederlandië. Antwerpen wordt de hoofdstad, want Antwerpen is mooier dan Amsterdam. Máxima wordt koningin, want Máxima is mooier dan Albert. Iedereen blij.


Grappige suggesties, dat wel, maar ze zullen beide onherroepelijk bezwaren oproepen aan beide kanten van de (huidige) rijksgrens. Het bezwaar tegen "Belgenland" lijkt me daarbij nog geldiger dan "Nederland" (-ië erachter plakken lost ook weinig op). De naam Nederland wijst niet - in tegenstelling tot bijvoorbeeld België (of Belgenland) niet naar de bevolking die daar woont. Nederlanders zijn daarentegen vernoemd naar het land waar ze wonen. De termen "Nederland" als "Nederlander" zijn in potentie dus al veel inclusiever dan "Belg" en "België". "De verenigde provinciën der Nederlanden" lijkt mij een prima alternatief. En laten we er dan meteen ook maar een republiek van maken. Helaas pindakaas dan voor buurvrouw Bea, en voor schoondochter Max....

Daarbij, een Fries kan zich zonder moeite thuisvoelen in "Nederland". In "Belgenland" zou dat al een stuk moeilijker worden.

Echter, als binnen zo'n nieuw staatsverband de zuidelijke Nederlanden blijven staan op hun recht op een eigen variant binnen deze verenigde provinciën, dan kun je er een donder op zeggen dat men in Zwolle, Arnhem, Hoogeveen en Appingedam ook erkenning wil voor hun varianten.

En Antwerpen mooier dan Amsterdam? Misschien als ze die stad eens gingen onderwerpen aan een rigoureuze schoonmaak en al die foeilelijke, lukraak neergekwakte panden naast, voor en achter historische juweeltjes tegen de vlakte zouden meppen, dan zou Antwerpen misschien iets van de charme van de Amsterdamse binnenstad (terug) kunnen krijgen. We zullen in die discussie de buitenwijken maar buiten beschouwing laten, want dan doet Antwerpen niet eens meer méé ...[Edited at 2011-01-14 15:38 GMT]


 

TvNellen (X)
United States
Local time: 05:26
English to Dutch
+ ...
Mijn laatste bijdrage Jan 14, 2011

Bart B. Van Bockstaele wrote:

TvNellen wrote:Als een constructie in Nederland niet wordt gebruikt en in Vlaanderen wel, mag ik het dan geen Vlaams noemen? En sinds wanneer is "Vlaams" een waardeoordeel? Het feit dat een Belg die jaren in Nederland heeft gewoond, zich niet van deze verschillen bewust is, en bovendien verschillen ziet die er niet zijn (want "onzin uitkramen" wordt ook in Nederland gewoon gebruikt) geeft toch wel aan dat een Nederlandse vertaler en een Vlaamse vertaler niet zomaar uitwisselbaar zijn.


Vlamingen leren geen Vlaams op school. Ze leren Nederlands. Het Nederlands van de Taalunie. Als jij dat Vlaams noemt, dan betekent dit dat je de taalkundige situatie van het Nederlands niet goed kent. Misschien moeten we de taalvariant die jij gebruikt dan maar Hollands noemen. De Vlamingen kunnen dan lekker doorgaan met het Nederlands.

[Edited at 2011-01-14 07:16 GMT]


Ik bedoelde in het geheel niet te zeggen dat wat ik Vlaams noemde, het niet waard is Nederlands te heten. Ik gebruikte het woord Vlaams alleen als geografische aanduiding.

Wat jij Nederlands noemt, is een optelsom van het Nederlands dat in België als normaal en correct wordt beschouwd en het Nederlands dat in Nederland als normaal en correct wordt beschouwd, en dat omvat zowel "bekomen" als "bezigen" en (blijkbaar) zowel "het is kunnen gebeuren" als "het heeft kunnen gebeuren". Het is heel goed mogelijk dat jij deze dubbeltaal beter kent en beheerst dan ik. Ik kom graag in België en ik leer er steeds weer iets nieuws. Maar ik vertel mijn klanten dan ook uitdrukkelijk dat ik het Nederlands van Nederland gebruik. Als me wordt gevraagd Vlaams te produceren, wijs ik de opdracht af of zeg ik dat mijn vertaling door een Vlaming moet worden gecontroleerd en waar nodig bewerkt.

Waar het om gaat in deze discussie is het feit dat aan een vertaling vrijwel altijd te zien is of deze door een Belg of een Nederlander is gemaakt. Als ik een Nederlandse klant een vertaling zou leveren met woorden als "wagenverdeler" en "ereloon" erin, zou me dat niet in dank worden afgenomen. Wat de Taalunie acceptabel vindt, is in zo'n geval gewoon niet relevant. Bepaalde klanten zal het misschien niets kunnen schelen of er Belgisch Nederlands of Nederlands Nederlands wordt gebruikt, maar veel andere weer wel. Waar we het denk ik allemaal wel over eens kunnen zijn, is dat een vertaling zo homogeen mogelijk moet zijn. Als er vertalers uit beide landen gedurende een bepaalde periode bijdragen leveren aan één vertaalgeheugen, kunnen daar problemen ontstaan. Het resultaat is dan een vreselijke mix van verkrijgen en bekomen, u kunt en u kan, het filter en de filter. Het zou heel fijn zijn als je altijd met je collega's van over de landsgrens kon overleggen en compromissen sluiten, maar dat is helaas vaak niet mogelijk.

Als iemand het bovenstaande arrogant, zakkerig of intolerant vindt, betreur ik dat zeer.

[Edited at 2011-01-15 00:13 GMT]


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 11:26
Flemish to English
+ ...
Kunnen Nederlanders goede vertalers Nederlands zijn? Jan 14, 2011

pietervertaler wrote

Me dunkt dat het feit dat Brussel zoveel vertaalbureaus telt, weinig te maken heeft met België maar daarin is gelegen dat de Europese Unie er is gevestigd. Denk je ook niet? Geen zorgen. Specifiek Vlaamse bureaus zijn niet mijn niche. Voor bureaus die in Brussel zijn gevestigd en voor de EU of aan de EU gerelateerde instellingen Nederlandse vertalingen wensen, ben ik zeer bereid te werken. En men waardeert tot dusverre ten zeerste wat ik heb geleverd.


Van Nederlandse vertalers, die zich presenteren als vertalers Nederlands - en daarmee dus bij de klant de verwachting wekken een tekst af te kunnen en zullen leveren, die ook bezuiden de Nederlandse grens geen wenkbrauwen doet fronsen - mag ik hetzelfde verwachten, nee, verwacht ik hetzelfde.


Zal ik de vraag omdraaien:
Kunnen Nederlanders goede vertalers Nederlands voor de Belgische markt zijn?


De Brusselse vertaalbureaus leven niet enkel van de E.U. Dat is als slechts één van hun opdrachtgevers. Wel een voorname, maar niet de enige.

Er zijn in Brussel nogal wat hoofdkwartieren van mulitnationals, delegaties bij de E.U., Belgische en regionale Brusselse instellingen,... die grote brokken vertaalwerk uitbesteden aan de Brusselse vertaalbureaus.

Volgens topicstarter moeten we van de Nederlandse markt afblijven, omdat dit de wenkbrouwen van de Nederlandse klanten doet fronsen, maar kunnen Nederlanders goede vertalers zijn voor de Belgische (lees: niet-E.U.) markt, zonder dat Belgische/Brusselse klanten de wenkbrouwen fronsen?

De Belgische markt=de Brusselse markt, waar zich 80% van de vertaalbureaus bevinden.
De andere 20% situeert zich in Antwerpen, Gent, Hasselt, Bergen en verspreid over Vlaanderen en in mindere mate over Wallonnië. De Brusselse markt is groter dan de gezamelijke Nederlandse niet-literaire vertaalmarkt.

Mogen we überhaupt nog vertalen?

Van de Nederlandse markt moeten we afblijven, aldus de stelling aan het begin van dit topic.

Volgens de gelovigen van het native speaker only dogma is een vertaling naar een taal, die niet onze moedertaal is, heiligschennig. Dus: Van het Nederlands naar het Frans, een markt waar minder Nederlanders actief zijn, is verboden terrein.
Van het Nederlands naar het Engels idem dito. Wat blijft er dan nog over?
[Edited at 2011-01-15 18:33 GMT]


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 11:26
Flemish to English
+ ...
De Nederlandse voorliefde voor vreemde woorden? Jan 16, 2011

TvNellen wrote:
Waar het om gaat in deze discussie is het feit dat aan een vertaling vrijwel altijd te zien is of deze door een Belg of een Nederlander is gemaakt. Als ik een Nederlandse klant een vertaling zou leveren met woorden als "wagenverdeler" en "ereloon" erin, zou me dat niet in dank worden afgenomen.Wat de Taalunie acceptabel vindt, is in zo'n geval gewoon niet relevant


Als je onderstaande lijstjes doorneemt, valt het op dat

http://www.win.tue.nl/~isabelle/Vlaams/onb_nl.htm

waar Vlamingen echte Nederlandsklinkende woorden gebruiken, de Nederlanders woorden van buitenlandse origine verkiezen of is het prefereren? Dienst na verkoop-->service, de marechaussee, het fameuze fruitsap-->jus d'orange, batterij-->accu, tweedehandswagen-->occasions, duimspijker-->punaise enz.

Volgens Van Dale is een ereloon geen Belgicisme en synoniem met honorarium.

Is het gangbaarder om "honorarium" te gebruiken omdat Nederlanders neigen naar het gebruik van vreemde woorden, zoals "s.v.p." in plaats van "alsjeblief", überhaupt, "kids" in plaats van kinderen....

Is wat Van Dale acceptabel vindt, is in zo'n geval niet relevant?Waarom stel je niet voor om 2 vertaalgeheugens te maken. Eentje met NL-NL en eentje met VL-NL?
Om te eindigen op een luchtere noot:

http://www.youtube.com/watch?v=JsXvxU4J4x0

Mijn gedacht.

[Edited at 2011-01-16 16:18 GMT]


 

pietervertaler
Netherlands
Local time: 12:26
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands zijn? Jan 16, 2011

Williamson wrote:

pietervertaler wrote

Me dunkt dat het feit dat Brussel zoveel vertaalbureaus telt, weinig te maken heeft met België maar daarin is gelegen dat de Europese Unie er is gevestigd. Denk je ook niet? Geen zorgen. Specifiek Vlaamse bureaus zijn niet mijn niche. Voor bureaus die in Brussel zijn gevestigd en voor de EU of aan de EU gerelateerde instellingen Nederlandse vertalingen wensen, ben ik zeer bereid te werken. En men waardeert tot dusverre ten zeerste wat ik heb geleverd.


Van Nederlandse vertalers, die zich presenteren als vertalers Nederlands - en daarmee dus bij de klant de verwachting wekken een tekst af te kunnen en zullen leveren, die ook bezuiden de Nederlandse grens geen wenkbrauwen doet fronsen - mag ik hetzelfde verwachten, nee, verwacht ik hetzelfde.


Zal ik de vraag omdraaien:
Kunnen Nederlanders goede vertalers Nederlands voor de Belgische markt zijn?


De Brusselse vertaalbureaus leven niet enkel van de E.U. Dat is als slechts één van hun opdrachtgevers. Wel een voorname, maar niet de enige.

Er zijn in Brussel nogal wat hoofdkwartieren van mulitnationals, delegaties bij de E.U., Belgische en regionale Brusselse instellingen,... die grote brokken vertaalwerk uitbesteden aan de Brusselse vertaalbureaus.

Volgens topicstarter moeten we van de Nederlandse markt afblijven, omdat dit de wenkbrouwen van de Nederlandse klanten doet fronsen, maar kunnen Nederlanders goede vertalers zijn voor de Belgische (lees: niet-E.U.) markt, zonder dat Belgische/Brusselse klanten de wenkbrouwen fronsen?

De Belgische markt=de Brusselse markt, waar zich 80% van de vertaalbureaus bevinden.
De andere 20% situeert zich in Antwerpen, Gent, Hasselt, Bergen en verspreid over Vlaanderen en in mindere mate over Wallonnië. De Brusselse markt is groter dan de gezamelijke Nederlandse niet-literaire vertaalmarkt.

Mogen we überhaupt nog vertalen?

Van de Nederlandse markt moeten we afblijven, aldus de stelling aan het begin van dit topic.

Volgens de gelovigen van het native speaker only dogma is een vertaling naar een taal, die niet onze moedertaal is, heiligschennig. Dus: Van het Nederlands naar het Frans, een markt waar minder Nederlanders actief zijn, is verboden terrein.
Van het Nederlands naar het Engels idem dito. Wat blijft er dan nog over?
[Edited at 2011-01-15 18:33 GMT]


Het is mij nu wel duidelijk, Williamson, dat mijn zeer valide argumenten van "leidende taal" als gevolg van het getalsmatige overwicht van Rijksnederlands op Belgisch Nederlands in de door mij aangereikte context geen indruk maken, of althans dat je je in hoge mate verzet tegen dergelijke valide argumenten.Het is mij meer dan duidelijk dat dit voortkomt uit Vlaamse verongelijktheid en ten enenmale niets te maken heeft met een reële kijk op de werkelijkheid van het vertaalwezen. Die stellingname zij je gegund. Ik heb afgelopen vrijdag weer een gedrocht van een vertaling moeten editen met niet alleen "bekomen" erin, maar ook gedrochtelijke woorden als "gesofistikeerd". Ik heb het - in de VS gevestigde - vertaalbureau in detail alles wat wat mij betreft niet door de beugel kan, uitgelegd en in enkele gevallen meegedeeld dat iets "Flemish" is, "and not Dutch". Het vertaalbureau was mij zeer erkentelijk voor mijn commentaar en zal dit zeker meenemen in de vraag of samenwerking met desbetreffende vertaler zal worden voortgezet (inderdaad voortgezet, en niet verdergezet). Ik zal deze dienstverlening blijven verstrekken aan vertaalbureaus die door Vlaamse vertalers in de waan worden gelaten dat zij ook voor de Nederlandse markt acceptabele vertalingen kunnen leveren.

Jij bent misschien niet af te brengen van jouw gelijk - en dat is nogmaals je goed recht - gelukkig dat opdrachtgevers, die veel hebben te verliezen met een niet-deugdelijke, en veel te winnen bij een correcte vertaling - zulke waarnemingen wel degelijk ter harte nemen.

Toen ik mijn oorspronkelijke vraag formuleerde, luidde het antwoord - dat ik voor mezelf hield: me dunkt van wel. De Vlaamse vertaler hoeft alleen maar die woordkeuze en zinsbouw te vermijden die als typisch Belgisch gelden en daar gangbaarder Nederlands voor in de plaats stellen. Maar misschien is dit - afgezien van nationalistische onwil - wel een onmogelijke opgaaf. Misschien zijn Vlamingen zich toch niet in die sterke mate bewust van wat wel en wat niet regionaal gebonden taalgebruik is als dat ik veronderstelde. Een voortzetting van deze discussie wanneer deze wordt vertroebeld door subjectieve gevoelens van miskenning en verontwaardiging, is dan ook niet erg vruchtbaar.


 

NMR (X)
France
Local time: 12:26
French to Dutch
+ ...
Je verdraait de zaak Jan 17, 2011

Williamson wrote:

Volgens topicstarter moeten we van de Nederlandse markt afblijven, omdat dit de wenkbrouwen van de Nederlandse klanten doet fronsen, maar kunnen Nederlanders goede vertalers zijn voor de Belgische (lees: niet-E.U.) markt, zonder dat Belgische/Brusselse klanten de wenkbrouwen fronsen?


Volgens de gelovigen van het native speaker only dogma is een vertaling naar een taal, die niet onze moedertaal is, heiligschennig. Dus: Van het Nederlands naar het Frans, een markt waar minder Nederlanders actief zijn, is verboden terrein.
Van het Nederlands naar het Engels idem dito. Wat blijft er dan nog over?


Ik haal hier inderdaad mijn wenkbrauwen bij op, want dat heeft topicstarter helemaal niet gezegd, en hij heeft het al helemaal niet gehad over heligschennis. Voorzover ik het heb begrepen, vraagt topicstarter waarom zoveel stukken die in neutraal Nederlands vertaald moeten zijn toch nog een Zuidnederlands stempel dragen. En of sommige Vlaamse vertalers (lees: niet alle) niet zomaar wat verkopen. En waarbij ik mij dan afvraag of ze zich bewust zijn van hun Zuidnederlands taalgebruik. Als jij dat begrijpt als "afblijven" trek je het veel te veel door. Trouwens, de markt in Vlaanderen is groot zat, alles moet immers in twee talen zijn opgesteld en Nederlandse vertalers zijn hier onbruikbaar, al was het alleen maar omdat ze niet op de hoogte zijn van Belgische wet- en regelgeving.

Zoals je zegt, in zekere zin gaat het inderdaad om "Nederlands klinkende" woorden in plaats van "buitenlands klinkende". Tegelijkertijd is dat een van de dingen waar wij dan weer Zuidnederlandse teksten aan herkennen. De meeste Vlamingen weten wel dat "pompelmoes" en "microgolfoven" alleen in Vlaanderen worden gebruikt, maar wat vind jij bijvoorbeeld van "snelheidslimiet"? In eerste instantie is daar niks mee, maar als bij goed lezen zou ik daar "maximumsnelheid" voor zeggen. Maar als je bij elk woord over dit soort dingen moet gaan nadenken kan je niet opschieten. Van Dale raadplegen helpt hier niet, want die loopt altijd achter of zet je op het verkeerde spoor. En "batterij" en "accu" zijn geen regionale varianten van hetzelfde.


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 11:26
Flemish to English
+ ...
Geschreven en gesproken taal. Jan 18, 2011

Mijn gelijk? Ik was zo slim een vertalersschool binnen te stappen, waar een Nederlandse Nederlands gaf, maar waar je het eerste jaar niet doorkwam als je een aantal van die taalkeukenboekjes, zoals Verzorgd Taalgebruik en de regels van de interpunctie niet beheerste.
Vanaf de eerste les werd de lectuur van De Standaard en de NRC alsook het dagelijks luisteren naar de actualiteit (VRT en NOS) sterk aangemoedigd.

Een vraag, die ik mij stel als ik dit topic doorneem:... See more
Mijn gelijk? Ik was zo slim een vertalersschool binnen te stappen, waar een Nederlandse Nederlands gaf, maar waar je het eerste jaar niet doorkwam als je een aantal van die taalkeukenboekjes, zoals Verzorgd Taalgebruik en de regels van de interpunctie niet beheerste.
Vanaf de eerste les werd de lectuur van De Standaard en de NRC alsook het dagelijks luisteren naar de actualiteit (VRT en NOS) sterk aangemoedigd.

Een vraag, die ik mij stel als ik dit topic doorneem:
"Is wat hier neergeschreven is door sommige Nederlanders een soort van gesproken taal?"

Mag ik me eens ergeren als de Nederlanders die regels aan hun laars lappen en hun spreektaal tot vertaaltaal bombarderen?
Doet een krant als de NRC, waarvan de hoofdredacteur toevallig een Vlaming is, dat ook?
-Sedert wanneer begin je elke zin met "En"?
-Gaat het ook niet als je die "En" weglaat of is dat Vlaams?
-Hoe zit het met het gebruik van leestekens, meerbepaald de komma tussen twee werkwoorden en tussen na "en"?
-Wat met de uitbreidende en beperkende bijzin en het komma-gebruik?
-Wat de tussenstreep: is het Standaardnederlands of standaard-Nederlands?

Regel:
Na Standaard-, Middel-, Oer-, Oud-, Nieuw-, Hoog- en Plat- vervalt de hoofdletter in de taalnaam: Standaardnederlands, Middelengels, Oudfrans, Nieuwgrieks, Hoogduits, Platduits.

Gooien we die overboord om daar een soort Noord-Nederlands van te maken.
Het komt toch allemaal vanzelf.

Sensu strictu is "pompelmoes" geen "grapefruit", net zoals "batterij" (droge stof) geen "accu" is (met vloeistof gevuld), maar volgens Van Dale is het in die zin ook geen Belgisch- Nederlands. Maar ja, Van Dale (14e ed) is vijf jaar oud en dus niet meer normgevend. Het hedendaags gespreken Nederlands is dat wel.
Bij Albert Heyn verkopen ze in Nederland grapefruit, geen pompelmoes. Grapefruit is wél een kruising tussen de pompelmoes en de sinaasappel, terwijl een pompelmoes zuurder is dan grapefruit.
Ja, Nederlanders gebruiken liever de magnetron, want dat is een woord van vreemde origine, dus klinkt dat chique in Nederlands, dus wordt dat Noord-Nederlands.

Wat de verschillende markten betreft:
Het komt inderdaad over als blijf van mijn markt, maar zelf begeef ik me maar al te graag op die vette Belgische of E.U.-vertaalmarkt, want daar is er werk zat.
Hoewel, ik vraag me af welke normen er bij die internationale instelling voor het Nederlands worden gehanteerd, gelet op het feit dat ze een soort international English gebruiken en er zowel Nederlanders als Vlamingen werken.

De topicstarter zijn uitgangspunt was : Kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands zijn, gelet op de culturele en taalgebruikverschillen? Als ze zich bewust zijn van de verschillen kunnen ze dat wel, gelet op het feit dat hun schrijftaal geen transcriptie is van gesproken taal.

Zelf heb ik me maar een keer op de Nederlandse markt begeven en kreeg kritiek omdat ik op Wûnseradiel ofte Wonseradeel het ^was vergeten.

Ik weet wel dat het zo niet vooruit gaat, maar het zoeken naar fouten of verschillen, kan een aanleiding zijn tot een creditnota (ouch) en dan heb ik liever een schild, zoals (spraakkunst)regels,interpunctienormen en het advies van specialisten terzake om me daartegen te beschermen.[Edited at 2011-01-18 11:34 GMT]
Collapse


 

marjolijngijsel
English to Dutch
+ ...
alweer iets bijgeleerd Jan 18, 2011

Met een Nederlander (alhoewel, een Zeeuw) als vader, en als moeder een leerkracht fysica die zelfs alle dt-fouten in het werk van haar leerlingen met rood onderstreepte, ben ik niet opgegroeid met het typische Verkavelingsvlaams. Bassins waren voor mij teiltjes, en choco was pasta. Maar die grapefruit, daar moest ik daarnet toch om grinniken... Alweer iets bijgeleerd.

Om even te antwoorden op de oorspronkelijke vraag:

Natuurlijk kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlan
... See more
Met een Nederlander (alhoewel, een Zeeuw) als vader, en als moeder een leerkracht fysica die zelfs alle dt-fouten in het werk van haar leerlingen met rood onderstreepte, ben ik niet opgegroeid met het typische Verkavelingsvlaams. Bassins waren voor mij teiltjes, en choco was pasta. Maar die grapefruit, daar moest ik daarnet toch om grinniken... Alweer iets bijgeleerd.

Om even te antwoorden op de oorspronkelijke vraag:

Natuurlijk kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands zijn. Voor ons allemaal gelden dezelfde regels van de Nederlandse taal. Volgens mij is het wel gewoon het veiligst om een vertaler uit het doelgebied te gebruiken, zowel in Vlaanderen als in Nederland, hoe jammer dat ook is. We schrijven nu eenmaal niet voor onszelf, maar voor een bepaald publiek. Mijn ervaring -los van deze thread tenminste- leert me ook dat Nederlandse taalkenners sneller overtuigd zijn van hun eigen gelijk (ook als ze het niet bij het rechte eind hebben), en Nederlanders dus misschien zwaarder zullen tillen aan Zuid-Nederlandse varianten dan omgekeerd. Let wel: met varianten bedoel ik woorden en constructies die tot het Standaardnederlands behoren. De voorbeelden die Pieter aanhaalt in het eerste berichtje, zijn ook voor mij onaanvaardbaar, en vertalers die zulke dingen neerpennen, horen evenmin thuis op de Belgische markt.

En dan nog een emotionele noot:

het stoort me mateloos dat Nederlandse woorden (vaak anglicismen) waar geen enkele Vlaming iets van begrijpt, veel sneller worden aanvaard als standaardtaal dan Vlaamse woorden of constructies (die vaak uit het Frans komen). "Op punt stellen" vind ik bijvoorbeeld een hele mooie en precieze uitdrukking, en bij het vertalen komt ze regelmatig spontaan uit mijn pen. Tot mijn grote frustratie moet ik mezelf dan verbeteren met een saaie "afwerken," "bijschaven," of "verder ontwikkelen". En die pompelmoes dan! Jammer...
Collapse


 

pietervertaler
Netherlands
Local time: 12:26
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands zijn? Jan 18, 2011

marjolijngijsel wrote:En dan nog een emotionele noot:

het stoort me mateloos dat Nederlandse woorden (vaak anglicismen) waar geen enkele Vlaming iets van begrijpt, veel sneller worden aanvaard als standaardtaal dan Vlaamse woorden of constructies (die vaak uit het Frans komen). "Op punt stellen" vind ik bijvoorbeeld een hele mooie en precieze uitdrukking, en bij het vertalen komt ze regelmatig spontaan uit mijn pen. Tot mijn grote frustratie moet ik mezelf dan verbeteren met een saaie "afwerken," "bijschaven," of "verder ontwikkelen". En die pompelmoes dan! Jammer...


Afrikaans kan ook as bron dien vir baie skoon alternatiewe woorde waarmee ons 'n engelstalige woord kan vervang deur woorde wat meer eie is aan ons taaltjie.


 

Sima Dalens (X)

Local time: 11:26
Problemen beginnen pas..... Jan 19, 2011

wanneer een vertaalbureau een tekst door een Vlaming laat vertalen en het voor correctie doorstuurt naar een Nederlander. De laatstgenoemde heeft geen idee van de achtergrond van de vertaler en hervertaald het gehele document, omdat die denkt dat het 'slecht' Nederlands is.

Als er bijvoorbeeld een handleiding moet worden vertaald en er staat duidelijk NL bij, dan ga ik ervan uit dat het in eerste instantie bedoeld is voor de Nederlandse bevolking en daarna voor de rest van de Nederl
... See more
wanneer een vertaalbureau een tekst door een Vlaming laat vertalen en het voor correctie doorstuurt naar een Nederlander. De laatstgenoemde heeft geen idee van de achtergrond van de vertaler en hervertaald het gehele document, omdat die denkt dat het 'slecht' Nederlands is.

Als er bijvoorbeeld een handleiding moet worden vertaald en er staat duidelijk NL bij, dan ga ik ervan uit dat het in eerste instantie bedoeld is voor de Nederlandse bevolking en daarna voor de rest van de Nederlands sprekende continenten.

Het woord 'Nederlands' refereert normaal gesproken naar Nederland en niet naar Belgie. Het is ook ontzettend verwarrend voor de client wanneer een Vlaming zich voordoet als een 'Dutch native', want zulke vertalingen zijn inderdaad niet toegankelijk voor Nederland.

Ik vind dat je altijd tijdens solicitatie moet aangeven welke Nederlandse variant je spreekt, want dit zou tot ernstige situatie kunnen leiden, wanneer bijvoorbeeld instructies voor de bediening van een bepaald apparaat gewoonweg niet te volgen zijn.

Luisteren naar een Vlaams programma is toch heel wat anders dan een Vlaams boek lezen!!
Collapse


 
Pages in topic:   < [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] >


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands zijn?

Advanced search


SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search