Pages in topic:   < [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]
Off topic: Kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands zijn?
Thread poster: pietervertaler

pietervertaler
Netherlands
Local time: 14:47
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Interessant - maar in deze discussie weinig relevant Oct 12, 2011

Hoi Kirsten,

Allereerst mijn waardering voor je interessante historische uiteenzetting in je laatste bijdrage. Er is - misschien onvermijdelijk - heel veel kunstmatigs aan onze taal. Dat geldt niet alleen voor het (kunstmatige) onderscheid hun/hen, maar ook voor het gebruik van "dan" in de vergrotende trap - bijna in het hele Nederlandse taalgebied is de natuurlijke reflex om hier "als" te zeggen - net zoals dit in het Duits en Fries als norm geldt.

Maar we hebben nu ee
... See more
Hoi Kirsten,

Allereerst mijn waardering voor je interessante historische uiteenzetting in je laatste bijdrage. Er is - misschien onvermijdelijk - heel veel kunstmatigs aan onze taal. Dat geldt niet alleen voor het (kunstmatige) onderscheid hun/hen, maar ook voor het gebruik van "dan" in de vergrotende trap - bijna in het hele Nederlandse taalgebied is de natuurlijke reflex om hier "als" te zeggen - net zoals dit in het Duits en Fries als norm geldt.

Maar we hebben nu eenmaal te maken met regels - en die regels zijn er om te worden opgevolgd, tenzij je een beroep kunt doen op literaire vrijheid. Helaas kunnen de meeste vertalers zich niet beroepen op die vrijheid en zouden veel opdrachtgevers het evenmin op prijs stellen als je die vrijheid toch zou nemen.

Ik ben het ook totaal niet eens met de "verdomming" die sinds 1995 officieel haar intrede heeft gedaan in de Nederlandse taal met de invoering van de tussen -n waar deze helemaal niet hoort (en waarom dan toch de uitzondering voor "zonneschijn" en "koninginnedag"? - van een "pannekoek" is het ook overduidelijk dat er maar één pan bij betrokken is; en daarmee zaagt de Taalunie in één klap de poten onder haar eigen argumenten vandaan. En een kerkenraad is toch echt iets anders dan een kerkeraad; het eerste noemen we namelijk synode; hebben de heren en dames van de Taalunie ook niet bij stilgestaan....)

Alleen heb ik mij toch aan die regels te houden, hoe zuur dat ook is.

Overigens - en dit staat even los van het bovenstaande - viel mij gisteren in het Vlaamse journaal op dat Di Rupo de "Noord"-Nederlandse woordvolgorde hanteerde in deze zin: "Het is ondenkbaar dat de vier Vlaamse partijen een verarming van Vlaanderen zouden hebben aanvaard"" in plaats van, wat ik vermoed dat Vlamingen zouden (kunnen) zeggen: "... dat de vier Vlaamse partijen een verarming van Vlaanderen zouden aanvaard hebben...". Overigens kom je een soortgelijke woordvolgorde wel tegen in de Statenvertaling - die dan ook in vele opzichten een voor die tijd sterk Zuid-Nederlands stempel draagt.[Edited at 2011-10-12 15:53 GMT]
Collapse


 

TvNellen (X)
United States
Local time: 07:47
English to Dutch
+ ...
Nog wat uitleg Oct 12, 2011

sblatlangtech wrote:

TvNellen wrote:

Helaas is wat de Taalunie aanvaardt ook grotendeels irrelevant. Voor mij als vertaler is bepalend wat mijn klanten verwachten, niet wat de Taalunie vindt.


...en wat de Académie Française vindt, is totaal irrelevant, en ook de Deutsche Rechtschreibung kieperen we voor het gemak maar uit het raam want wat uiteindelijk enkel van belang is, is hoe de doorsnee Fransman en de doorsnee Duitser praten en schrijven. Of vergis ik mij nu?


Wat de Académie Française vindt, is irrelevant in die zin, dat ook zij taalontwikkelingen niet kan tegenhouden. De theorie loopt altijd achter op de praktijk. De deutsche Rechtschreibung is een andere kwestie: ik trek namelijk niet het nut van spellingsregels in twijfel. Ik volg ook altijd de officiële spelling van de Taalunie, al ben ik het er niet altijd mee eens. Het gaat mij erom dat de Taalunie niet kan veranderen wat in Nederland of in België als correct of acceptabel wordt beschouwd. En dat laatste is mijn uitgangspunt: ik wil een taal schrijven die voor mijn publiek acceptabel is. Dan kan de Taalunie wel vinden dat woorden die in Vlaanderen normaal zijn, ook correct Nederlands zijn, in Nederland klinken ze nog steeds vreemd.

Als ik mij niet vergis, is de volgende vraag dan uiteraard welke regio of stad uit NL we als referentie gaan nemen om de geschreven taal op te baseren. Of spreekt iedereen in NL misschien hetzelfde Nederlands? Wordt dan wel moeilijk als je klanten hebt uit verschillende steden die allemaal verschillende eisen gaan stellen wat betreft de manier waarop we het Nederlands gaan schrijven. Of gaan we onderverdelingen maken? Niet langer enkel NL-BE en NL-NL, maar ook NL-RT (Rotterdam), NL-DH (Den Haag), NL-AM (A'dam) enzovoort....De Vlamingen zitten wat dat betreft dan wel beter; die hebben namelijk WEL enige waarde gehecht aan het SN.


Ik kan niet aan een tekst zien of de schrijver uit Rotterdam of Groningen komt. Ik kan het meestal wel snel zien als een tekst door een Vlaming is geschreven. Voor de zoveelste keer: het gaat hier om geschreven taal, niet om gesproken taal.

Ik hou er maar mee op want het begint echt te gortig te worden.

Een laatste opmerking: ofwel aanvaard je de regels en richtlijnen van de Taalunie, ofwel doe je dat niet. Wat echter intellectueel heel erg oneerlijk is (pragmatisch, maar desalniettemin heel erg oneerlijk) is de Taalunie aanroepen als het je uitkomt, en als dat niet het geval is, zeggen dat de Taalunie irrelevant is en dat het enige wat telt, je klanten zijn.


Ik houd me aan de regels van de Taalunie voor zover die niet wringen met de realiteit.


 

Els Hoefman  Identity Verified
Local time: 14:47
English to Dutch
+ ...
Vertalingen voor het hele taalgebied moeten landneutraal zijn Oct 13, 2011

Ik heb niet alle commentaren van de voorbije dagen in detail doorgelezen, want dat geruzie en gevit vind ik maar niks, maar ik wou even het volgende opmerken.

Er zijn vertalingen die bestemd zijn voor Nederland
Er zijn vertalingen die bestemd zijn voor België
Er zijn vertalingen die bestemd zijn voor het hele taalgebied

En deze laatste zouden door zowel Nederlanders als door Vlamingen moeten kunnen worden gemaakt, en daarbij zouden we typisch Nederlandse of
... See more
Ik heb niet alle commentaren van de voorbije dagen in detail doorgelezen, want dat geruzie en gevit vind ik maar niks, maar ik wou even het volgende opmerken.

Er zijn vertalingen die bestemd zijn voor Nederland
Er zijn vertalingen die bestemd zijn voor België
Er zijn vertalingen die bestemd zijn voor het hele taalgebied

En deze laatste zouden door zowel Nederlanders als door Vlamingen moeten kunnen worden gemaakt, en daarbij zouden we typisch Nederlandse of Vlaamse woorden, uitdrukkingen, structuren moeten vermijden, zodat de vertaling voor beide gebieden aanvaardbaar is.

Het zou me enorm interesseren om een overzicht te hebben van wat Nederlanders als Vlaams beschouwen, en omgekeerd, zodat we allemaal een "ongemarkeerde" standaardvorm van het Nederlands kunnen gebruiken. Het is eigenlijk ongelooflijk dat een dergelijk overzicht er nog niet is, want voor vertalingen voor het hele taalgebied zouden we ons daar eigenlijk allemaal aan moeten houden.

In plaats van op elkaar te vitten, zouden we beter als groep constructief aan een initiatief werken om landneutrale Nederlandse vertalingen aan te kunnen bieden.
Collapse


 

Back to basics
Brazil
Local time: 09:47
Member (2012)
English to Dutch
+ ...
Mee eens, maar... Oct 13, 2011

Els Hoefman wrote:

Er zijn vertalingen die bestemd zijn voor Nederland
Er zijn vertalingen die bestemd zijn voor België
Er zijn vertalingen die bestemd zijn voor het hele taalgebied


In plaats van op elkaar te vitten, zouden we beter als groep constructief aan een initiatief werken om landneutrale Nederlandse vertalingen aan te kunnen bieden.


Volledig mee eens!

Het probleem is dat deze thread gestart werd met een (zelfs niet eens impliciete) veronderstelling dat het alleen de inwoners van NL zijn die Nederlands spreken en schrijven of daartoe in staat zijn, en dat het deel van België dat geen Frans spreekt en schrijft toch ook niet echt Nederlands spreekt en schrijft en daar ook niet toe in staat is. Om nog maar te zwijgen van de stijl...maar ik veronderstel dat dat wel zal vallen onder de noemer "wij zijn lekker direct".

Alhoewel ik je voorstel alleen maar kan toejuichen, Els, denk ik dat het een unilateraal voorstel is dat niet veel kans maakt omdat "de anderen" zelfs het bestaan van de Taalunie verwerpen wanneer het hen uitkomt (uiteraard is het steeds de wens van "de klant").

De initiële vaststelling van Els dat er vertalingen zijn die bestemd zijn voor Nederland, vertalingen die bestemd zijn voor België, en vertalingen die bestemd zijn voor het hele taalgebied klopt volledig. Maar mijn ervaring is dat zelfs DAT in het Noorden niet aanvaard wordt als het hen uitkomt. Ik hou mij bijvoorbeeld alleen bezig met beslist landneutrale vertalingen (technisch/wetenschappelijk) en ik ben het k*tsbeu om vertalingen teruggestuurd te krijgen met de opmerking dat het "typisch Vlaams" is omdat bijvoorbeeld de volgorde van voltooid deelwoord en hulpwerkwoord net even anders is dan de (duidelijk Nederlandse) proofreader gewend is, terwijl beide vormen beslist tot het SN behoren. Om nog maar te zwijgen van het bestaan van synoniemen die allemaal netjes in VD staan en duidelijk tot het SN behoren maar die - wanneer de proofreader ze niet kent - dan toch wel Vlaams moeten zijn.

Ik ben het beu om in discussie te moeten treden met, en om mij te moeten verantwoorden ten opzichte van mensen die dikwijls taalkundig zelfs niet tot mijn enkels reiken, alleen maar omdat die mensen hebben gedecreteerd (!) dat wat zij schrijven (ik heb het hier duidelijk niet over "spreken") het enige echte Nederlands is en het bestaan van de Taalunie gewoon negeren als dat hen enig voordeel kan brengen.

Ik vind dit ontzettend vermoeiend en teleurstellend, en dan heb ik het alleen over de feiten. Laat ons maar zwijgen over de stijl.


 

Mick De Meyer  Identity Verified
Belgium
Local time: 14:47
English to Dutch
+ ...
Landneutraal/supranationaal NL Oct 13, 2011

@Els: helemaal met je eens!

Misschien wil pietervertaler daar wel mee helpen, want we hadden het enkele moddergooiposts geleden al even over zo'n initiatief.


 

pietervertaler
Netherlands
Local time: 14:47
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Landneutrale woordenlijst Oct 13, 2011

@Mick & Els:

Helemaal mee eens. Zoals ik al eerder had aangegeven toen Mick met dit idee kwam. Overigens meende ik dat ook jij, Mick, daaraan je medewerking wel zou willen verlenen.

Daarvoor is 't in elk geval nodig dat zowel Nederlanders als Vlamingen aangeven wat hun specifiek Vlaams dan wel Hollands in de oren klinkt.

Maar wat doe je vervolgens met woorden waarvoor blijkbaar een "landneutrale" variant niet voorhanden is? Ik vrees dat je dan wederom dezel
... See more
@Mick & Els:

Helemaal mee eens. Zoals ik al eerder had aangegeven toen Mick met dit idee kwam. Overigens meende ik dat ook jij, Mick, daaraan je medewerking wel zou willen verlenen.

Daarvoor is 't in elk geval nodig dat zowel Nederlanders als Vlamingen aangeven wat hun specifiek Vlaams dan wel Hollands in de oren klinkt.

Maar wat doe je vervolgens met woorden waarvoor blijkbaar een "landneutrale" variant niet voorhanden is? Ik vrees dat je dan wederom dezelfde discussie krijgt, geconcentreerd op dit restant.

Ervaart bijv. een Vlaming het gebruik van "linker" en "rechter" als gemarkeerd, "Hollands" taalgebruik? In het "Noord"-Nederlands geldt het gebruik van "links" en "rechts" als bijvoeglijke naamwoorden namelijk als absoluut fout, behalve als het duidt op politieke oriëntatie. Daar zal geen "Noord"-Nederlander mee willen marchanderen, gok ik zo.

En natuurlijk gaat 't niet alleen om woorden, maar om woordvolgorde (bijv. zouden aanvaard hebben vs. zouden hebben aanvaard), werkwoordstijden (Vlaams "werd gegeven" tegenover Nederlands "is gegeven") etc. Zijn daar ongemarkeerde varianten voor beschikbaar? Of blijft het een keuze tussen "Hollands" en "Vlaams"?

Nogmaals, zo'n lijst kan zijn nut zeker hebben, maar zal toch niet kunnen vermijden dat deze discussie desondanks af en toe weer op zal laaien en het blijft dan de vraag (nou ja, niet voor mij dan) wat in zo'n geval als voorkeursvariant moet gelden.

Maar waar ik een beetje allergisch van word (ik ben het pukkeltjes-stadium al voorbij) is dat sommige Vlaamse beroepsgenoten menen het volste recht te hebben gemarkeerd Vlaams taalgebruik in voor zowel voor Nederland als Vlaanderen bedoelde teksten te gebruiken en met termen als "discriminatie", "racisme" en "kolonialisme" gaan smijten wanneer zij erop worden gewezen dat dit geen pas geeft. Daartegenover staat dat ik best typische "Hollandse" uitdrukkingen wil vermijden en vervangen door ongemarkeerde varianten (indien beschikbaar), maar dan moet ik wel weten wat als typisch Hollands wordt ervaren. Maar nogmaals: bij gebrek aan zo'n voorkeursvariant gaat voor mij de regel weer op dat de variant met de meeste sprekers/lezers de voorkeur geniet boven de minderheidsvariant. Lijkt me - ik kan het niet vaak genoeg zeggen - meer dan logisch....
Collapse


 

Kirsten Bodart  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 14:47
Dutch to English
+ ...
Regeltjes en regeltjes Oct 13, 2011

Beste Pieter,

Je hebt duidelijk niet goed gelezen. 'We hebben nu eenmaal te maken met regels." Ja, daar kunnen we het allemaal mee eens zijn, maar niet als de regels het al ten eerste niet over zichzelf eens zijn (want wie zal het zeggen, de ANS, de Taalunie of Onze Taal die allemaal beweren juist te zijn?), zoals ik aangetoond heb, en ook al niet als ten tweede die regels dan nog taalkundig onmogelijk zijn. Ik herhaal het nog eens, je zal met een groot vergrootglas, zoals Sherlock
... See more
Beste Pieter,

Je hebt duidelijk niet goed gelezen. 'We hebben nu eenmaal te maken met regels." Ja, daar kunnen we het allemaal mee eens zijn, maar niet als de regels het al ten eerste niet over zichzelf eens zijn (want wie zal het zeggen, de ANS, de Taalunie of Onze Taal die allemaal beweren juist te zijn?), zoals ik aangetoond heb, en ook al niet als ten tweede die regels dan nog taalkundig onmogelijk zijn. Ik herhaal het nog eens, je zal met een groot vergrootglas, zoals Sherlock Holmes, moeten zoeken naar een taal waar het indirect object door twee naamvallen wordt bediend.

Bovendien moet er dan nog bij gezegd worden dat dat wat de Taalunie, Onze Taal en de ANS als accusatief bestempelen officieel wordt aangeduid als 'datief': possessieve en ethische datief worden hen = accusatief. Alle gekheid op een stokje, dat is toch om te huilen? Je ziet het, het hele ding valt als een kaartenhuisje in elkaar als je er maar 5 seconden over nadenkt. Als ik nu morgen beweer dat in sommige gevallen 2+2 5 is luistert daar toch ook niemand naar.

Dus, die 'regel', spijtig maar helaas gemaakt door een overenthousiaste Latinist en behouden door een groep onkundige sukkels. Geen taalkundigen natuurlijk, want die proberen constant Nederlands logischer te maken, maar met veel tegenstand.

En wat dat journaal betreft. Nee, dat zouden wij niet gezegd hebben. Waarom zouden wij dat gezegd hebben? Omdat we van het Zuiden zijn? Nee, mijn beste, slaap op je twee oren, dat zouden we niet gezegd hebben. Het voltooid deelwoord staat altijd ofwel voor zijn hulpwerwoorden ofwel erna, niet ertussenin. Om de eenvoudige reden dat het belangrijkste in een zin altijd achteraan komt. Het belangrijkste in het gezegde (behalve als het werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde maar uit één vervoegd werkwoord bestaat zoals bij de ind. presens), daarover bestaat discussie onder taalgebruikers, want wat is het belangrijkste? Het vervoegde (hulp)werkwoord of het voltooid deelwoord? Dus wordt de volgorde al eens omgedraaid, maar het is dus onmogelijk, in een mooie tekst, het voltooid deelwoord tussen een vervoegd hulpwerkwoord en een onvervoegd hulpwerwoord te plaatsen. Onmogelijk, of ga je dat ook ontkennen. In spreektaal misschien, niet in schrijftaal of taal waarover lang genoeg kan nagedacht worden.

Wat betreft je tussen-n. Het feit dat voor een pannekoek maar één pan nodig is houdt geen steek want voor twee pannenkoeken zou je dan wel twee pannen nodig hebben afhankelijk van hoe snell de bewuste pannekoeken of pannenkoeken moeten klaar zijn. Die verbindings-n is er nooit geweest en zou er ook nooit gekomen zijn als men niet (foutief) zou gedacht hebben dat het een meervoud betrof. Het was een verbindings-e en geen verbindings-n. Daarom ook dat bijvoorbeeld diamantmijn geen verbindings-n noch -e heeft ondanks het feit dat er nog altijd diamanten (met -en) bestaan. En voor je komt met 'de stofnaam'. Kunstmatig, want 'tabaksbloem' krijgt dan weer wel een verbindings-s voor de uitspraak. 'Bloemevaas' (excuseer, bloemenvaas) kreeg een verbindings-e omdat het te moeilijk is een m en een b na elkaar uit te spreken, niet omdat er meerdere bloemen in de vaas staan. Zo'n vaasje voor één roos, noemen we trouwens ook een 'rozenvaas' geen 'roosvaas' terwijl er maar één in kan. Een bloempot kan meerdere bloemen erin hebben, maar krijgt alleen 'bloem' terwijl uienpot altijd meerdere uien krijgt, maar knoflookbolpot dan weer niet, of toch wel?

En toen dit mechanisme van gemakkelijkheid eenmaal goed en wel zijn intrede had gedaan begon men ook analoge samenstellingen te maken. Zoals docente(n)raad, gemeenteraad enz. enzoverder.

Dan is er nog de verbindingsklank 'er' dat een oud meervoud betreft. Het is 'rundersteak' alhoewel er hopelijk niet meer dan één rund aan te pas komt. Zelfs in Amerika komt er maar één koe aan te pas. Een eierkoker is dan weer wat anders, maar een kindervriend blijft nog altijd de vriend van meerdere kinderen. Het is omdat sprekers het er-meervoud zoals dat in het Duits nog bestaat, zijn gaan verwarren met een enkelvoud dat dat beperkte aantal woorden 'eren' als meervoud heeft, een dubbel meervoud, zeg maar. Alhoewel het wel de vraag is hoe 'eierkoker' op de scène is gekomen, want dat is een nogal recent fenomeen. Rundersteaks daarentegen bestaan al langer, dus eierkoker zou kunnen meegaan met rundersteak, alhoewel het dan weer rundsvlees is, maar kippe(n)vlees en varkensvlees. Ook kalfsvlees, niet kalvervlees, dus de regel is niet juist.

Een paardebloem heeft dan ook niks te maken met een paard dan wel meerdere paarden samen, noch hebben zonneschijn en maneschijn uitstaans met meerdere zonnen of manen. Van oudsher wisten mensen dat er maar één zon en één maan was, dus het idee dat ze een meervoud van zon gemaakt hebben om voor 'schijn' te zetten is belachelijk. Tenzij we op Jupiter gewoond hadden had er manenschijn kunnen zijn.

Daarom dat de Taanunie dus een 'versteende uitdrukking'-regel heeft uitgevonden. Hoe moet het grootste deel van de sprekers weten wat een versteende uitdrukking is? En wat wordt er gedefinieerd als 'versteende uitdrukking'. Hoe lang moet dat ding bestaan voor er van een 'versteende uitdrukking' kan worden gesproken? Paardebloem is evenzeer een versteende uitdrukking als kinneback, berekoud, vliegezwam enz. Ze zijn namelijk allemaal gemaakt in de tijd van de verbindings-e.
Het enige waarvoor men een tussen-n zou kunnen overwegen, en dat zou veel gemakkelijker zijn, zou voor nieuwe samenstellingen zoals lerarenkamer en woordenboek zijn, en dan alleen waar er duidelijk sprake is van een meervoud. Dus geen 'gemeentenraad' want die is voor een enkele gemeente (dus niet gebaseerd op 'heeft dat een meervoud alleen op -n of niet?'), maar wel 'scholengemeenschap'. En beukeboom, beukenoot, laat dat maar zo, dat woord is oud genoeg.

Hiervoor valt namelijk geen consistente regel te verzinnen, want in het Duits is het ook Schweinebraten, Rinderbraten en Hühnerauge. Daar men in het Duits absoluut alles uitspreekt zoals het moet (zonder palatisering of weglating zoals in het Nederlands), kan je dus besluiten dat Schweine in Schweinebraten geen meervoud is, maar dat Rinder in Rinderbraten wel een meervoud is, zowel als Hühner in Hühnerauge dat is.

Dus de tussen-n is weer een product van een overactief brein zoals zovele regeltjes in onze taal. Ze houden geen steek, niemand kent ze, niemand let erop en alleen de Word-spelchecker schenkt er aandacht aan. Inderdaad, voor zekerheid over de spelling raadplege men de woordenlijst, waar niet alles in staat.

Regels zijn geen goede regels als ze met andere regels van dezelfde organisatie te doorprikken zijn.
Collapse


 

Kirsten Bodart  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 14:47
Dutch to English
+ ...
Ja, goede suggestie Oct 13, 2011

Els Hoefman wrote:

Ik heb niet alle commentaren van de voorbije dagen in detail doorgelezen, want dat geruzie en gevit vind ik maar niks, maar ik wou even het volgende opmerken.

Er zijn vertalingen die bestemd zijn voor Nederland
Er zijn vertalingen die bestemd zijn voor België
Er zijn vertalingen die bestemd zijn voor het hele taalgebied

En deze laatste zouden door zowel Nederlanders als door Vlamingen moeten kunnen worden gemaakt, en daarbij zouden we typisch Nederlandse of Vlaamse woorden, uitdrukkingen, structuren moeten vermijden, zodat de vertaling voor beide gebieden aanvaardbaar is.

Het zou me enorm interesseren om een overzicht te hebben van wat Nederlanders als Vlaams beschouwen, en omgekeerd, zodat we allemaal een "ongemarkeerde" standaardvorm van het Nederlands kunnen gebruiken. Het is eigenlijk ongelooflijk dat een dergelijk overzicht er nog niet is, want voor vertalingen voor het hele taalgebied zouden we ons daar eigenlijk allemaal aan moeten houden.

In plaats van op elkaar te vitten, zouden we beter als groep constructief aan een initiatief werken om landneutrale Nederlandse vertalingen aan te kunnen bieden.


Dat zou nog eens een fijne onderneming zijn.

Zullen we misshien een nieuwe thread openen?


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 13:47
Flemish to English
+ ...
Over standaardtaal, tussentaal en dialecten op de VRT Nov 16, 2011

Erg leerrijk : http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/Reyers+laat/2.18693/2.18694/1.1154824

Zou ik bij u mogen poepen, het is dringend.

Heeft wel een andere betekenis in het Antwerps dan in het Standaardnederlands.
... See more
Erg leerrijk : http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/Reyers+laat/2.18693/2.18694/1.1154824

Zou ik bij u mogen poepen, het is dringend.

Heeft wel een andere betekenis in het Antwerps dan in het Standaardnederlands.


[Edited at 2011-11-16 09:37 GMT]
Collapse


 

Roy vd Heijden
Belgium
Local time: 14:47
French to Dutch
Le Prince Myshkin & Le Comte de Monte-Cristo Mar 30, 2012

"De Elly Jaffé Prijs, een driejaarlijkse oeuvreprijs voor literaire vertalingen uit het Frans, is toegekend aan de Belgische vertaler, dichter en essayist Jan H. Mysjkin. De jury bekroont de vertaling van Le comte de Monte-Cristo (1844) van Alexandre Dumas dat als De graaf van Montecristo (uitgeverij Veen, 2010) voor het eerst in een integrale Nederlandse vertaling verscheen met een verhelderend nawoord van de vertaler. De jury, bestaande uit Désirée Schyns, Mirjam de Veth en Guy Rooryck, ove... See more
"De Elly Jaffé Prijs, een driejaarlijkse oeuvreprijs voor literaire vertalingen uit het Frans, is toegekend aan de Belgische vertaler, dichter en essayist Jan H. Mysjkin. De jury bekroont de vertaling van Le comte de Monte-Cristo (1844) van Alexandre Dumas dat als De graaf van Montecristo (uitgeverij Veen, 2010) voor het eerst in een integrale Nederlandse vertaling verscheen met een verhelderend nawoord van de vertaler. De jury, bestaande uit Désirée Schyns, Mirjam de Veth en Guy Rooryck, over de vertaling van De graaf van Montecristo: "Mysjkin brengt deze negentiende-eeuwse tekst op een verbluffend zwierige en elegante manier tot leven. De vertaling getuigt niet alleen van precisie, van inlevingsvermogen en narratologisch inzicht, maar is vooral een feest om te lezen omdat de vertaler blijk geeft van een magistrale beheersing van de meest uiteenlopende registers."
(http://www.vvl.nu/news-detail/583/elly-jaffe-prijs-2012-voor-jan-h-mysjkin-en-stipendium-2012-voor-hester-tollenaar-.html)
Collapse


 
Pages in topic:   < [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Kunnen Vlamingen goede vertalers Nederlands zijn?

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search