Pages in topic:   < [1 2]
Is de gedwongen nieuwe rol voor de moderators fair?
Thread poster: Marinus Vesseur

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 09:05
Member
English to Dutch
+ ...
Toch even een rechtzetting Mar 20, 2009

Williamson wrote:

Zoals Evert zegt: er was ooit een tijd zonder moderatoren en Kudoz.
Het enige verschil toen was dat leden elkaar uitmaakten voor rotte vis en slechte vertaler.
Daarna zijn de moderatoren (2001?) ingevoerd. Sommige zijn"bekende figuren" geworden.
In 2005 kwamen de Argentijnen op de proppen en werd er aan regelneverij gedaan.
Vraag is of die moderatoren wel nodig zijn en al die regelneverij wel nodig is?
Je hebt een dag nodig om de regels door te lezen.
Wie kent hier nog alle regeltjes?
Op den duur heeft men hier een "moderator voor de administratieve vereenvoudiging" nodig.

De moderatoren: nou ja, je zag onder hun naam "moderator" staan, ik heb nooit gelezen wat hun rol was of geen enkele bewonderd. Of ze er waren of niet: het was/is me om het even.
Soms kreeg ik al eens "sympathiebetuiging" in de vorm van een mailtje, waarin stond dat ik gezondigd had tegen regeltje XYZ...[Edited at 2009-03-17 08:13 GMT]


Je haalt dingen door elkaar.
Ik schreef dat er in 1999 geen moderators waren, omdat er simpelweg niets te modereren viel, omdat er geen forums allerhande waren, geen KudoZ, nauwelijks iets...
En je kunt me best geloven, toen er voor het eerst sprake was van 'modereren', ging het helemaal niet over het toepassen van regeltjes allerhande. Er bestond een kleine groep van vrijwilligers die ontzettend veel voor deze site gedaan hebben en via ontiegelijk veel discussies (waar het niet altijd even vriendelijk aan toeging) allerhande functies in het leven hebben helpen roepen.
Dat hebben moderators dus wel gedaan. Daarvoor hoef je uiteraard geen bewondering te hebben, maar je kunt niet ontkennen dat het wel van enige betekenis is geweest: de eerste powwows georganiseerd (hoe erbarmelijk die ook waren), conferenties georganiseerd, forumbijdrages gestimuleerd, onnoemelijk veel handige links naar sites gepost (is vandaag niet meer nodig voor de meesten, maar internet was voor velen toen nog redelijk onbekend terrein), KudoZ gestimuleerd, aan 'zachte' ledenwerving gedaan, het Blue Board gemaakt tot wat het vandaag is/was, de Jobs Area onderhouden, redelijk wat goede raad gegeven (misschien even enkele technische forums bekijken?) enz.

Maar de groep is groot geworden, erg groot, en nu wordt de rol van moderator van de ene op de andere dag beperkt, zonder inspraak, tot 'het controleren of alle regels wel gevolgd worden' en het 'begeleiden van leden'. Ik was die twee verdraaid vergeten te vermelden hierboven. Misschien wel omdat de meeste moderators dat ook al jaren deden, zonder er al te veel nadruk op te willen leggen.
Zodra je mensen de vrije teugels laat, en al helemaal wanneer het mensen betreft die van schrijverij in al haar vormen hun beroep of belangrijkste hobby gemaakt hebben, ontstaat al vlug de kans dat discussies ontaarden en zeer persoonlijk worden, en dat moet dus worden vermeden. Terecht. Dat heb ik dus nooit verwerpelijk gevonden.
Voor je het weet, komen immers allerhande persoonlijk vetes naar boven, en verworden vele 'draden' gewoon tot voer voor roddelrubrieken. De diepe inzichten zijn dan vaak inderdaad erg ver zoek.
Maar je kunt dus inderdaad ook te veel regeltjes gaan bedenken. Ik kom ook uit dat land waar jaarlijks gemiddeld zo'n 60000 addenda aan addenda aan addenda aan bestaande wetten worden toegevoegd. Geen kat die zijn jongen nog vindt (en dat is allicht de bedoeling).
En teveel regeltjes, of enkele zeer vaag omschreven regeltjes, leiden makkelijk tot censuur enz.

Elk bedrijf heeft het recht om beleidsveranderingen door te voeren, mits inachtneming van bepaalde spelregels. Dat stel ik niet in vraag. Niemand trouwens.
Zo heeft niemand het recht mij op te leggen hoe ik mijn bedrijfjes moet runnen.
Maar als een bedrijf groot geworden is mede door heel veel vrijwilligerswerk, en die vrijwilligers worden plotseling voor een door velen onder hen gepercipieerd heel onfraai voldongen feit geplaatst, tja, dan vermoed ik dat je om moeilijkheden vraagt. Temeer daar er van enige communicatie over dat onderwerp nauwelijks sprake was. Te nemen of te laten, letterlijk. En zonder al te veel kritiek.
Bijzonder beleefd of verstandig kun je dat bezwaarlijk noemen. Die vrijwilligers zijn trouwens allen betalende klanten, sommigen (waaronder mezelf) betalen/betaalden zelfs meer, voor 'corporate lidmaatschap bijvoorbeeld.

En dan rest inderdaad de vraag of de klanten-vrijwilligers van de kroeg van weleer nog wel zin hebben om klant te blijven van het hotel van vandaag, waar iedereen op 'gelijke' manier behandeld wordt, maar wel - zoals wel vaker het geval is - met des temeer égards als je een grote suite huurt...

Dat is het zowat, noch min noch meer. Een goed verstaander begrijpt dat het schrijven van dit bericht enige zelfbeheersing vergt.
Het gaat dus helemaal niet om kleine feitjes. Het gaat ook niet over de veranderingen an sich, wat her en der beweerd wordt. Het gaat over een- of tweerichtingsverkeer, over hoe het al dan niet betonen van voldoende respect gepercipieerd wordt. Over hoe een moderator die er al jaren bijloopt, deze veranderingen al dan niet slikt. Over hoe hij of zij zich voelt bij dergelijke beslissingen. Kortom, over het al dan niet accepteren van de nieuwe bedrijfslijnen van het kroegje van weleer.

En dat houd ik dus nog even in beraad.

[Edited at 2009-03-20 09:40 GMT]


 

NMR (X)
France
Local time: 09:05
French to Dutch
+ ...
Nevenverschijnsel, of niet ? Mar 20, 2009

Evert ik heb alle respect voor de manier waarop jij de boel modereert, of niet, want ik vind wel dat we hier erg veel mogen zeggen in vergelijking met elders. Mijn bewondering dus, en ik betreur de manier waarop een en ander gebeurd is, maar ik zal hier verder niet op ingaan.

We hebben hier te maken met een firma die om redenen die haar eigen zijn de deken naar zich toetrekt. Mag ik even wijzen op een nevenverschijnsel. In het Franse forum heeft de moderator ontslag genomen/gekregen
... See more
Evert ik heb alle respect voor de manier waarop jij de boel modereert, of niet, want ik vind wel dat we hier erg veel mogen zeggen in vergelijking met elders. Mijn bewondering dus, en ik betreur de manier waarop een en ander gebeurd is, maar ik zal hier verder niet op ingaan.

We hebben hier te maken met een firma die om redenen die haar eigen zijn de deken naar zich toetrekt. Mag ik even wijzen op een nevenverschijnsel. In het Franse forum heeft de moderator ontslag genomen/gekregen, is collectief door iedereen betreurd, en wat zien we? Er is samenwerking aan de gang (o.m. over de sluikreclame), men houdt petities en spreekt ineens over communauté. In in zijn vorm een ongemodereerd forum waarbij iedereen zijn fatsoen houdt. Zijn de mensen in de afgelopen jaren groter geworden? Is iedereen zich meer bewust van het feit dat je niet zomaar van alles kunt zeggen op internet? Ik neem aan dat iemand achter de schermen de reclame weghaalt, maar voor de rest mag men vrij spreken. Er zijn een aantal interessante discussiepunten naar voren gekomen met achtergrondinformatie (nota bene door iemand die helemààl niet pro-proz is) en er is ineens een hoop te lezen. Die schop in de mierenhoop heeft ongeveer het tegengestelde resultaat gehad van wat je zou kunnen verwachten (en dit is gelijke en antwoord op wat Anja hieronder zegt). Ik wou dit alleen maar even zeggen.


[Modifié le 2009-03-20 10:06 GMT]
Collapse


 

Anjo Sterringa  Identity Verified
Netherlands
Local time: 09:05
Member (2003)
English to Dutch
+ ...
Goede uitleg Mar 20, 2009

Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Als eenvoudig gebruiker van de site had ik geen idee wat de moderators nog meer deden en ik snapte dan ook niets van de ophef - maar nu wel. Ook de vergelijking met het café en de vrijwilligers achter de tap vond ik goed getroffen.
Eigenlijk jammer dat de site (het bedrijf) er niet voor heeft gekozen dan om de fora onder te brengen in een soort vereniging die los van het bedrijf functioneert - als je spreekt van deelnemers of zelfs leden impliceert dat
... See more
Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Als eenvoudig gebruiker van de site had ik geen idee wat de moderators nog meer deden en ik snapte dan ook niets van de ophef - maar nu wel. Ook de vergelijking met het café en de vrijwilligers achter de tap vond ik goed getroffen.
Eigenlijk jammer dat de site (het bedrijf) er niet voor heeft gekozen dan om de fora onder te brengen in een soort vereniging die los van het bedrijf functioneert - als je spreekt van deelnemers of zelfs leden impliceert dat eigenlijk ook een medezeggenschap.

Ik werd eigenlijk onaangenaam verrast dat ineens een vereniging van vertalers (geen onderneming, geen winstoogmerk, nauwelijks als concurrentie aan te merken) haar workshops in Barcelona niet meer mocht aankondigen op de fora. Later zag ik dat ProZ zelf later in het jaar een conferentie in Barcelona organiseert, maar kom op jongens, dat is toch wel een vrij laag niveau. Stel je voor dat we hier niet meer mogen melden dat er een cursus van de Kamer van Koophandel is of (ik durf het bijna niet meer te zeggen) een bijeenkomst van het NGTV.

Ik ben bang dat ProZ met dit soort ontwikkelingen het paard achter de wagen spant, hoezeer ik de site ook waardeer. Er is uiteraard bijzonder veel werk ingestoken om te luisteren naar de gebruikers om de fora en andere functies gebruiksvriendelijk te maken (de andere portalen voor vertalers zijn helaas een beetje rampgebied in dat opzicht) - maar om nu van de ene op de andere dag de moderatoren aan de kant te schuiven na al het werk dat ze hebben gedaan vind ik ook een uiting van deze ontwikkeling naar meer tunnelvisie.

Jammer. Nu maar hopen dat Henry het spreekwoord kent 'beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'. Hoewel als de medewerkers van Proz uitsluitend uit Spaans- en Engelstaligen gaan bestaan, gaan ze veel missen.

Er is wat te zeggen voor Yahoo-groepen voor en door vertalers, hoe onhandig ze ook zijn in het gebruik.
Collapse


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 08:05
Flemish to English
+ ...
Reclame voor eigen zaak. Mar 20, 2009

In feite namen moderatoren dus de taken waar van wat "de (Argentijnse) employees" in een onderneming zouden moeten doen ipv zich bezig te houden met het opstellen van dwaze regeltjes, zoals bijvoorbeeld het niet mogen vernoemen van de 1ste site voor vertalers met de benaming van een lied uit de musical "Hair" of dat cafe voor vertalers dat anno 2000 (?) het licht zag.

Je kan ook niet ontkennen dat sommigen de tag "moderator" gebruiken als reclame voor de eigen vertaalzaak en verde
... See more
In feite namen moderatoren dus de taken waar van wat "de (Argentijnse) employees" in een onderneming zouden moeten doen ipv zich bezig te houden met het opstellen van dwaze regeltjes, zoals bijvoorbeeld het niet mogen vernoemen van de 1ste site voor vertalers met de benaming van een lied uit de musical "Hair" of dat cafe voor vertalers dat anno 2000 (?) het licht zag.

Je kan ook niet ontkennen dat sommigen de tag "moderator" gebruiken als reclame voor de eigen vertaalzaak en verder af en toe eens tussenkwamen als er gezondigd werd tegen een regeltje, maar zich anders behoorlijk op de vlakte hielden.

Vraag aan een moderator: Hoe zit het eigenlijk met het BTW-adres. Waarom Duitsland? Ja, ik ken de richtlijn wel, maar zou wel eens willen weten aan welk belastingskantoor in Duitsland de BTW wordt doorgestort??
[Bijgewerkt op 2009-03-20 20:24 GMT]
Collapse


 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 09:05
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
Misbruik? Mar 23, 2009

Onzin vuilnisman ( http://www.proz.com/forum/poll_discussion/126092-poll:_professionally_what_motivates_you.html ). Iedereen weet dat je neus en naam laten zien, op termijn wat oplevert. En je wou toch niet zeggen dat moderatoren hun neus drukken?
Ben de afgelopen maand met twee opdrachten bezig (geweest) voor collega's die ik op een conf
... See more
Onzin vuilnisman ( http://www.proz.com/forum/poll_discussion/126092-poll:_professionally_what_motivates_you.html ). Iedereen weet dat je neus en naam laten zien, op termijn wat oplevert. En je wou toch niet zeggen dat moderatoren hun neus drukken?
Ben de afgelopen maand met twee opdrachten bezig (geweest) voor collega's die ik op een conferentie respectievelijk powwow heb ontmoet. Kennis is macht. Kennissen nog meer macht.

Ik waardeer het harde werk van de moderatoren zeer, maar ik denk dat je ook het volgende moet overwegen.
* Als je moderatoren betaalt, zijn ze niet meer "neutraal"
* Gezien de grote verscheidenheid aan wereldvisies binnen onze beroepsgroep, kan ik me een behoefte van het hoofdkantoor de touwjtes in handen te houde, wel een beetje voorstellen.
* Het gerucht ging al circa een jaar dat Henry zoiets overwoog, zodat moderatoren badenktijd hadden en eerder konden uitstappen (dat houdt waarschijnlijk ook in dat er in feite meer dan 20 om deze kwestie zijn opgestapt).
* Anderen doen ook veel zonder daadwerkelijke macht te krijgen, bijvoorbeeld een conferentie in Soesterberg organiseren. Daar zit ook maanden werk in.
Collapse


 

Wolfgang Jörissen  Identity Verified
Belize
Dutch to German
+ ...
30 Mar 23, 2009

Ter info: het getal is inmiddels de 30 gepasseerd.

Trouwens: noch met noch zonder moderatorpet op heb ik op geen enkel moment ook maar één gedachte eraan verspild dat deze positie met macht gepaard zou kunnen gaan. Het is - onder andere - eerder het idee dat je meehelpt van deze site iets leuks te maken. Aangezien het management over deze rol blijkbaar andere ideeën had, zijn sommigen - waaronder ik - opgestapt.
Als reclame voor mijn eigen vertaalzaak heb ik het ook niet
... See more
Ter info: het getal is inmiddels de 30 gepasseerd.

Trouwens: noch met noch zonder moderatorpet op heb ik op geen enkel moment ook maar één gedachte eraan verspild dat deze positie met macht gepaard zou kunnen gaan. Het is - onder andere - eerder het idee dat je meehelpt van deze site iets leuks te maken. Aangezien het management over deze rol blijkbaar andere ideeën had, zijn sommigen - waaronder ik - opgestapt.
Als reclame voor mijn eigen vertaalzaak heb ik het ook niet beschouwd. Ik denk ook niet dat ik meer of minder opdrachten eraan heb overgehouden.

Om jouw vraag te beantwoorden, Williamson: het Duitse btw-adres is te danken aan een (ook inmiddels ex-)collega mod, die zich - om volstrekt ideële redenen bereid heeft verklaard om voor ProZ een rekening in Duitsland te openen. Ik hoop dat ik het zo goed weergeef.

[Edited at 2009-03-23 12:07 GMT]
Collapse


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 08:05
Flemish to English
+ ...
VIES Mar 23, 2009

Als je het BTW-nummer dat op de Proz.com membership factuur verschijnt in VIES intypt, krijg je ongeldig nummer. Vandaar de vraag naar het BTW-kantoor waaronder deze site is geregistreerd.[Bijgewerkt op 2009-03-23 19:29 GMT]


 

Alex Temmingh
Local time: 09:05
Danish to Dutch
+ ...
Hoe zit het met de moderators? Apr 2, 2009

Evert DELOOF-SYS wrote:

Zodra je mensen de vrije teugels laat, en al helemaal wanneer het mensen betreft die van schrijverij in al haar vormen hun beroep of belangrijkste hobby gemaakt hebben, ontstaat al vlug de kans dat discussies ontaarden en zeer persoonlijk worden, en dat moet dus worden vermeden. Terecht.


Helemaal mee eens Evert. En dan staat dit ook nog op de site:

"By posting, you accept the forum rules of etiquette".

Maar kunnen 'we' daar dan ook alsjeblieft de hand aan houden? Ik kom regelmatig persoonlijke getinte bijdragen tegen die me de wenkbrauwen doen fronsen... Ik houd nu eenmaal in zijn algemeenheid van zakelijke discussies, zonder allerlei persoonlijk getinte achtergrondmededelingen, waar je niets van begrijpt als je de schrijver of de ontvanger van zo'n boodschap niet kent, en waar je als lezer ook geen boodschap aan hebt.

Het vreemde is nu dat ik, als ik juist om de door jou hierboven genoemde reden probeer een bijdrage aan een andere forumdiscussie te laten verwijderen en daar keurig netjes een met redenen omkleed verzoek toe indien bij de moderator in plaats van in de discussie zelf een weerwoord te geven, vervolgens beschuldigd word van het geven van 'commando's'... Waarna ik de zaak nog een keer uitleg en dan helemaal niets meer hoor... Nota bene een moderator die in nog weer een andere discussie oproept om een beetje vriendelijk voor elkaar te blijven...

Proz is van ons allemaal en niet van de modertors, maar het is goed dat er mensen zijn die op naleving van bovengenoemde regel letten. Want je weet van tevoren dat het anders misloopt. Maar doen ze dan niet, tja, dan kun je de moderators net zo goed ook maar meteen helemaal afschaffen, dan weet je tenminste zeker dat het uit de hand loopt. En dan weet ik ook zeker dat ik in elk geval op de forumpagina's van Proz niks meer te zoeken heb.


 

Jacqueline van der Spek  Identity Verified
Netherlands
Local time: 09:05
Member
English to Dutch
+ ...
De pot verwijt de ketel? Apr 2, 2009

En nu doe je dus precies hetzelfde als waar je anderen van beschuldigt: een aanval op de persoon.

Gelukkig heb ik brede schouders, Alex, en ben ik niet kinderachtig door jouw posting hier af te keuren.

Als jij dit even en plein publique kwijt moet, be my guest. Ik wil je er nogmaals aan herinneren, dat het werk van moderators liefdewerk oud papier is en dat wij gewoon moeten betalen om lid te zijn van Proz en tussendoor ook nog gewoon moeten werken voor de kost.
... See more
En nu doe je dus precies hetzelfde als waar je anderen van beschuldigt: een aanval op de persoon.

Gelukkig heb ik brede schouders, Alex, en ben ik niet kinderachtig door jouw posting hier af te keuren.

Als jij dit even en plein publique kwijt moet, be my guest. Ik wil je er nogmaals aan herinneren, dat het werk van moderators liefdewerk oud papier is en dat wij gewoon moeten betalen om lid te zijn van Proz en tussendoor ook nog gewoon moeten werken voor de kost.

Ik zou bijna zeggen: meld je aan als volledig lid, betaal het lidmaatschapsgeld en word moderator. Oeps, en dat doe ik hier dus nu ook...

Jacqueline
Collapse


 

NMR (X)
France
Local time: 09:05
French to Dutch
+ ...
Sorry, maar Apr 2, 2009

wat heeft dit gekift nog met het oorspronkelijke topic te maken?

 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 09:05
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
Geldt dat nog niet het meeste voor jouw bijdragen, beste Alex? Apr 2, 2009

Alex Temmingh wrote:

...
achtergrondmededelingen, waar je niets van begrijpt als je de schrijver of de ontvanger van zo'n boodschap niet kent, en waar je als lezer ook geen boodschap aan hebt.
...Bijdragen over "die bureaus" waarvan iemand anders nog toevoegt dat ze geen begrip hebben voor een eventuele overmacht-situatie bij de zelfstandig vertaler.

Ter bestrijding van populisme is het toch gewoon broodnodig dat iemand kanttekeningen plaatst, anders gaan we allemaal zo verschrikkelijk lopen huilen en zijn degenenen die het durven te nuanceren, in perspectief te zetten of een Finsterwolde-syndroom durven te veronderstellen allemaal huichelaars. Dan ontstaat tenminste een sfeer waarin iedereen het recht wordt gegund met goed geweten eigen zakelijke beslissingen te nemen.

[Bijgewerkt op 2009-04-02 20:58 GMT]


 

Stephanie Wloch  Identity Verified
Germany
Local time: 09:05
Member (2003)
Dutch to German
Het onderwerp is interessant genoeg, NMR Apr 2, 2009

je hebt gelijk. Ik had nog niet mijn zegje gedaan.;-)

Marinus Vesseur wrote:
Nu is het Nederlandse forum volgens mij al lang geen hechte gemeenschap meer en de postings vind ik meestal niet zo denderend interessant. Ik voel me ondertussen meer thuis in het Duitse forum. Helaas is de zeer goede Duitse moderator, Ralf Lemster, nu dus ook opgestapt, net zoals schijnbaar meer dan 20 andere moderators.
Evert en Jacqueline hebben hun job met iets minder inzet gedaan (geen verwijt) en dat was misschien ook wel verstandig, want nu is het slikken of stikken.

Geen hechte gemeenschap meer - hoezo?
Niet denderend interessant, dan ligt het iook aan jou. Buiten dat hoe kun je nou een gemeenschap die minimum 3x zo groot is met de Nederlandstalige vergelijken?
Waar meer gehakt wordt, vallen ook meer spaanders, voor de bezem van de mod.

Buiten dat zou je toch moeten weten, dat Nederlanders en Duitsers juist heel erg verschillen wat discussies voeren betreft. Ik snap niet waarom je dat zo nodig vergelijken moet, ipv voorstellen te doen hoe het zogenaamd beter of "tiefgründiger" kan.
Nederlanders kunnen ook goed zonder Pa en Ma Moderator.
Ik schrijf trouwens niet vaak slechts "Nederlanders" omdat ik de Belgen vergeet, maar omdat ik mij geen oordeel over hun wil aanmeten, want helaas ken ik niet zo veel Belgen.
Maar de ene om die het hier voornamelijk gaat, onze Evert, had het door dat we ons meestal alleen konden redden hier.
Marinus: minder inzet!? Wat had hij dan wel moeten doen? Noem eens een keer een voorbeeld.


[Edited at 2009-04-02 21:13 GMT]


 
Pages in topic:   < [1 2]


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Is de gedwongen nieuwe rol voor de moderators fair?

Advanced search


Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search