Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Mar 7 '09 sve>eng för minst ett år framåt pro closed 5 no
Mar 7 '09 sve>eng Forsäkringsfall pro closed 3 ok
Mar 7 '09 sve>eng kognitiv svikt pro closed 5 ok
Mar 7 '09 sve>eng Fys u a pro closed 2 no
Mar 5 '09 sve>eng 7 kap 1-3 $$ pro closed 2 ok
Mar 5 '09 sve>eng väsidig pro closed 1 ok
Mar 5 '09 sve>eng rtg pro closed 1 ok
Mar 4 '09 sve>eng i ö u a (could be i ö v a) pro closed 1 ok
Mar 4 '09 sve>eng konfluerande papler pro closed 1 no
Mar 2 '09 sve>eng kognitiv försämring pro closed 4 ok
Mar 2 '09 sve>eng F n 0 pro closed 1 ok
Mar 2 '09 sve>eng U a pro closed 2 ok
Mar 1 '09 sve>fra F n 0 pro just_closed 1 no
Mar 1 '09 sve>fra U a pro just_closed 1 no
Feb 19 '09 fra>esl Certificat de conformité communautaire pro closed 1 ok
Jan 15 '09 eng>fra Cabin Tilt Pump pro closed 3 ok
Jan 12 '09 sve>eng Det är dock endast genom att pro closed 2 ok
Jan 10 '09 eng>fra zero skeleton stress state pro closed 2 no
Dec 11 '08 sve>eng mindre än den angivna tiden kvar till dess att startdatumet infaller pro closed 1 ok
Dec 8 '08 sve>eng i procent av den tid som servicenivån anger pro closed 2 ok
Dec 8 '08 sve>eng Utgår Vs skickas pro closed 2 ok
Dec 7 '08 sve>eng skapa interaktivitet på webben pro closed 1 ok
Nov 28 '08 sve>eng sprunget ur pro closed 5 ok
Nov 27 '08 sve>eng förvalt easy closed 2 no
Nov 27 '08 sve>eng support easy closed 2 ok
Nov 25 '08 sve>eng skriva färdigt easy closed 1 ok
Nov 24 '08 sve>eng Behörigheter pro closed 4 ok
Nov 21 '08 sve>eng Vid (här) pro closed 3 no
Nov 19 '08 sve>eng Tidsredovisning pro closed 2 ok
Nov 19 '08 sve>eng lägga in pro closed 2 no
Nov 18 '08 sve>eng sentence pro closed 2 no
Nov 18 '08 sve>eng Bläddra fram dokumentet i katalogen pro closed 3 ok
Nov 18 '08 sve>eng Det anges som registrerat pro closed 1 ok
Oct 31 '08 sve>eng allmogeträdgårdar pro closed 2 ok
Oct 31 '08 sve>eng huskroppar har också en egen identitet pro closed 1 ok
Oct 31 '08 sve>eng badrum (häR) pro just_closed 2 no
Oct 30 '08 sve>eng minimera i alla kretslopp pro closed 2 ok
Oct 30 '08 sve>eng bomärken pro closed 4 ok
Oct 30 '08 sve>eng bli till pro closed 3 no
Oct 30 '08 sve>eng nyskapande detalj-lösningar pro closed 2 ok
Oct 30 '08 sve>eng havsborrsmask pro closed 2 ok
Oct 30 '08 sve>eng barnkammare pro closed 1 ok
Oct 30 '08 sve>fra bostadsrätt Vs hyresrätt pro closed 1 ok
Oct 30 '08 sve>eng trygghet Vs säkerhet pro closed 3 no
Oct 30 '08 sve>eng socialt pro closed 3 no
Oct 30 '08 sve>eng skapades land med hjälp av fyllnadsmassor pro closed 4 no
Oct 29 '08 sve>eng miljömärkt pro closed 2 ok
Oct 27 '08 eng>eng test surface / tested surface pro closed 2 ok
Oct 27 '08 eng>eng Test of Frost resistance and resistance to tunnel washing pro closed 3 ok
Oct 26 '08 sve>eng flaga av/avflagnat pro closed 1 ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last