Asked | Open questions | Answered Previous 1 2
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 27 '11 deu>pol als Vorbehaltseigentum Zastrzeżenie własności pro closed no
- Jul 27 '11 deu>pol Ausfallforderung wynikła/wynikająca należność pro closed ok
- Jul 27 '11 deu>pol Vorratskauf Kupno na zapas! Zamów dziś i zyskaj korzystną cenę pro closed ok
- Jul 27 '11 deu>pol skrót: Med Medium pro closed no
4 Jul 26 '11 deu>pol Raumwiderstandskarte mapa oporu przestrzeni pro closed ok
- Jul 22 '11 pol>deu metody zysku transakcyjnego Methode des Transaktionsgewinns pro just_closed no
4 Jul 25 '11 pol>deu podejście (podatkowe, bilansowe, księgowe) Bilanzbehandlung von den Sachanlagen, steuerliche Behandlung, Buchungsbehandlung pro closed no
4 Jul 22 '11 pol>deu zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów Anrechnung als Betriebsausgaben pro closed no
- Jul 22 '11 deu>pol Fahrzeugeigentümer właściciel pojazdu pro just_closed no
4 Jul 20 '11 deu>pol Prüfung der Freigabe po po sprawdzeniu, że tłumaczenie próbne zostało zatwierdzone, pro closed no
4 Jul 19 '11 deu>pol Vertragsbedienstetengesetz ustawa o pracownikach zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę pro closed ok
4 Jul 19 '11 deu>pol Angestelltengesetz ustawa o pracownikach umysłowych pro closed ok
- Jul 18 '11 pol>deu przystąpić do zawarcia umowy den Vertrag schließen/abschließen pro closed no
- Jul 18 '11 pol>deu Wszechnica Universität pro closed ok
- Jun 30 '11 deu>pol Insofern verzichtet LIEFERANT auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. w takim przypadku pro closed no
- Jun 29 '11 deu>pol Sondernutzungsrechte prawa szczególnego/wyłącznego użytkowania pro just_closed no
- Jun 22 '11 deu>pol praca na kontrakcie an einem Projekt arbeiten/Projektarbeit pro closed no
- Jun 21 '11 deu>pol Firmenbuchnummer numer w rejestrze przedsiębiorców/firm pro closed ok
- Jun 16 '11 pol>deu lek refundowany Zuzahlungsbefreite Arzneimittel pro closed ok
3 May 31 '11 pol>deu Generalübernehmerleistung usługi wykonawcy generalnego/ wykonawstwo generalne pro closed no
- Aug 3 '10 pol>deu nach Diktat genehmigt po odczytaniu zatwierdzono pro open no
4 May 9 '11 pol>deu dyspozytor Dispatcher pro closed ok
- May 6 '11 pol>deu opłata meldunkowa Anmeldunggebühr pro closed ok
- May 5 '11 deu>pol Absoluter Genuss mit nachhaltigen Zügen przyjemność absolutna, która trwa pro closed no
- May 5 '11 deu>pol Walkfrottier z tkanej froty pro closed ok
- May 5 '11 deu>pol Ich-Bestätigung ważne dla potwierdzenia własnej wartości pro closed ok
- May 6 '11 pol>deu odłamki granatu Granatensplitter pro closed ok
- Mar 24 '11 pol>deu skrót bd bez daty pro just_closed no
- Apr 26 '11 deu>pol Ohne dass es auf das Verschulden der jeweiligen Partei ankommt niezależnie od winy pszczególnej strony umowy pro closed no
4 May 5 '11 pol>deu pedagogika oświatowo-artystyczna Bildungs- und Kunstpädagogik pro closed ok
- Apr 19 '11 deu>pol Ableitung Gleis-Erde przejścia szyna – ziemia pro open no
- May 5 '11 deu>pol carbonatpuffer roztwór buforu węglanowego pro closed ok
- Apr 21 '11 deu>pol Geschäftsbuchungsgruppe kategoria księgowania transakcji pro open no
- Apr 25 '11 deu>pol abfallen opadać, opaść pro open no
4 May 4 '11 deu>pol Freigiebige Zuwendung hojna dotacja pro closed no
- Apr 19 '11 pol>deu z poziomu roboczego aus der/auf der Arbeitsstufe pro open no
- Apr 20 '11 pol>deu kręcić um den heißen Brei herumreden pro closed ok
- Aug 8 '10 deu>pol abarbeiten wyrównywać pro closed no
- Aug 6 '10 deu>pol Wir schaffen Vertrauen. Nam możesz się powierzyć pro closed ok
- Aug 5 '10 deu>pol ständisch społeczeństwo kształtowane przez warstwy społeczne pro closed ok
4 Jul 27 '09 deu>pol Aufstiegsqualifizierung podnoszenie kwalifikacji pro closed no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2