Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 6 '18 eng>ces Die deckle přípravek k nastavení šířky zápustky pro open no
2 Nov 2 '18 eng>ces hard-piped manual valve trvale připojený ruční ventil pro closed ok
4 Oct 31 '18 eng>ces ramp generator lineární generátor pro closed ok
- Oct 31 '18 eng>ces engineering units fyzikální jednotky měření pro closed ok
4 Oct 29 '18 eng>ces Seal-Spout pour spout dávkovací hrdlo pro closed ok
- Oct 29 '18 eng>ces waiver of default prominutí neplnění pro open no
4 Oct 28 '18 ces>eng ovládací moment actuation torque pro closed no
4 Oct 24 '18 eng>ces faceplate popisné okno pro closed ok
- Oct 22 '18 eng>ces by reason of enumeration pro účely uvedení příkladů pro open no
4 Sep 29 '18 eng>ces capitalized terms pojmy psané s velkým počátečním písmenem pro closed ok
4 Sep 24 '18 ces>eng výlet jisker a rozstřik sparks and spatter pro closed ok
4 Sep 3 '18 ces>eng hlinitopísčitý sediment loamy-sandy sediment pro closed ok
4 Sep 1 '18 ces>eng OTRPE PE protective tube pro closed ok
- Sep 1 '18 ces>eng přeložka; OC relaying pro closed ok
- Aug 30 '18 ces>eng protlak trenchless technology pro closed ok
4 Aug 30 '18 eng>ces drive bushing vodicí pouzdro pro closed ok
- Aug 29 '18 slk>eng samostatne hospodáriaci roľník individual farmer pro open no
4 Aug 26 '18 eng>ces squaring (quadrature) ustavení kolmosti pro closed no
4 Aug 16 '18 eng>ces knee point bod nasycení pro closed ok
4 Aug 14 '18 eng>ces full-line distributor distributor s kompletním sortimentem pro closed ok
- Aug 7 '18 eng>ces to make credit checks provádět kontrolu platební morálky pro closed no
- Aug 7 '18 eng>ces principal zastoupený pro closed ok
4 Aug 7 '18 eng>ces taxes based on net income daně ve vztahu k čistému příjmu pro closed no
4 Aug 7 '18 ces>eng hrncový filtr basket filter pro closed no
- Aug 2 '18 eng>ces Flameless Ration Heater chemický ohřívač pro closed no
- Jun 26 '18 ces>eng předlitá šipka embossed arrow pro open no
- Jul 20 '18 eng>ces freight letter data údaje nákladního listu pro just_closed no
3 Jul 15 '18 eng>ces skewed temperature uniformity distribution nerovnoměrné rozložení teploty pro closed ok
4 Jul 10 '18 eng>ces servant leadership vedení službou pro closed ok
4 Jul 1 '18 eng>ces Pulley lagging protiprokluzový systém pro closed ok
4 Jun 7 '18 eng>ces Fine structure constant, FSC Sommerfeldova konstanta, α pro closed ok
4 Jun 6 '18 eng>ces Zipper garage kryt zipu pro closed ok
4 Jun 5 '18 eng>ces pocket table tabulka přihrádka pro closed no
4 Jun 5 '18 eng>ces axis torquing against workpiece osové natočení vůči obrobku pro closed ok
4 Jun 5 '18 eng>ces Axes feed limited osový posuv omezen pro closed ok
3 Jun 3 '18 eng>ces standoff device nástavec na hlaveň pro closed ok
4 Jun 3 '18 eng>ces filtration vrstva pro closed ok
4 Jun 3 '18 eng>ces stage 2 inclusions vměstky stupně 2 pro closed ok
4 Jun 3 '18 eng>ces forging's over material technologický odpad (výkovku) pro closed ok
4 Jun 3 '18 eng>ces dense forged zápustkově kovaný pro closed ok
4 May 21 '18 eng>ces P&L cap. % /ch. % Zisk/ztráta kapit.%/zm.% pro closed no
3 Mar 1 '18 eng>ces Upsell navyšovací prodej pro closed no
4 Feb 5 '18 eng>ces redeem (redemption) uplatnit (uplatnění) pro closed ok
- Jan 14 '18 eng>ces negative backpressure zpětný podtlak pro open no
- Jan 14 '18 eng>ces bellows manžety pro open no
4 Dec 6 '17 eng>ces row spacer (regálová) rozpěra pro closed ok
4 Dec 6 '17 eng>ces portal beam portálový nosník pro closed ok
- Nov 29 '17 eng>ces scale with an organization využijte možnosti rozšíření podle velikosti organizace pro closed ok
4 Nov 20 '17 eng>ces back head opěrné čelo pro closed ok
- Nov 16 '17 eng>ces part-turn gearbox kyvná převodovka pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last