Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 27 '12 deu>pol Bau-Soll wielkość obliczeniowa pro closed no
4 Feb 20 '12 pol>deu Kurs kosztorysowania robót budowlano-montażowych Schulung zum Thema: "Kalkulation von Bau- und Montageleistungen" pro closed ok
4 Feb 3 '12 deu>pol zweistegiger Plattenbalken płyta dwużebrowa pro closed ok
4 Feb 3 '12 deu>pol begehber mit Wartungsgang herstellen z dojściem dla obsługi technicznej pro closed ok
4 Jan 25 '12 pol>deu montaż słupków do znaków drogowych Montage von Verkehrsschildpfosten pro closed ok
4 Jan 18 '12 pol>deu więzy podporowe Auflagerfesseln pro closed ok
- Jan 11 '12 pol>deu dekompletacja elementów złącznych Verlust von Verbindungselementen pro closed ok
4 Jan 10 '12 pol>deu Asortyment robót Umfang der Arbeiten pro closed no
4 Jan 5 '12 pol>deu tymczasowy punkt niwelacyjny Kurzfristig erhaltbarer Höhenfixpunkt pro closed no
- Jan 5 '12 pol>deu czop pozycjonujacy Fixierungsdorn pro closed no
4 Jan 5 '12 pol>deu tu: przejscie Überführung/Unterführung pro closed no
4 Jan 4 '12 pol>deu niescieralne tabliczki metalowe dauerhafte Metallschilder pro closed no
4 Jan 4 '12 pol>deu srodowisko kanalizacyjne Abwassermedium pro closed no
4 Jan 3 '12 pol>deu roboty stale Hauptbauleistungen pro closed ok
4 Dec 22 '11 deu>pol Unterspanngitter Krata ochronna podwieszana pro closed no
- Dec 19 '11 pol>deu porealizacyjny nach Fertigstellung pro closed no
- Dec 1 '11 deu>pol Richtarbeiten Prostowanie termiczne pro closed ok
4 Nov 28 '11 deu>pol przedstawić roboty dodatkowe do odbiorów Er hat jedoch dafür Sorge zu tragen, dass die Nachtragsleistungen abgenommen, ... werden. pro closed no
4 Nov 23 '11 pol>deu Katalogi Nakładów Rzeczowych Polnischer Katalog der Bauleistungen (KNR) pro closed no
4 Nov 19 '11 deu>pol Tragunterlagen Podłoże nośne pro closed no
4 Nov 19 '11 pol>deu monter instalacji budowlanych Haustechnikinstallateur pro closed no
- Nov 16 '11 deu>pol CN.as-Trasse Sieć instalacji firmy ASFIN AG pro closed no
4 Nov 16 '11 deu>pol Zugzonentaugliche RB Dübel (Ml6, M20) Kołek do montowania w strefie rozciąganej pro closed no
3 Nov 16 '11 deu>pol Anlagenverhältnis relacja kosztów inwestycji pro closed no
4 Nov 9 '11 pol>deu Dziennik Pompowania Badawczego Tagesbericht über einen Prüfvorgang des Abpumpens pro closed no
4 Oct 27 '11 pol>deu stopy wylewane Einzelfundamente aus Ortbeton pro closed no
4 Oct 27 '11 pol>deu układ tarczowo-słupowy (Statisches) system aus Scheiben und Stützen pro closed ok
3 Oct 27 '11 deu>pol Schalölspritze spryskiwacz do nanoszenia oleju szalunkowego pro closed no
3 Oct 27 '11 deu>pol Verdunstungschutzspritze Spryskiwacz do nanoszenia środka chroniącego przed odparowaniem wilgoci pro closed no
4 Oct 26 '11 pol>deu posadowienie stopowo-ławowe i płytowe Gründung auf Einzel- und Streifenfundamenten pro closed ok
4 Oct 25 '11 pol>deu powłoka akrylowa elastyczna o zdolności przenoszenia zarysowań rissüberbrückende, elastische Akrylbeschichtung pro closed no
4 Oct 25 '11 pol>deu żywice epoksydowo-poliuretanowe pływające schwimmender Polyurethan-Epoxid-Belag pro closed no
4 Sep 6 '11 deu>pol Bausteinverbund wiązanie elementów murowanych pro closed no
- Aug 27 '11 pol>deu wysezonowany entsprechend alt pro closed no
4 Aug 24 '11 pol>deu opracowania projektowe Planungsunterlagen pro closed ok
4 Aug 26 '11 pol>deu gwoździe drenujące Filternägel pro closed ok
4 Aug 26 '11 pol>deu rozwiązania projektowe (sprawdzenia rozwiązań projektowych) planerische Lösungen pro closed no
4 Aug 24 '11 pol>deu karta dokumentacyjna (osuwiska) Dokumentationsblatt pro closed ok
- Jul 11 '11 deu>pol Probebelastung A Versuchslast ?? Obciążenie badawcze pro open no
- Mar 18 '11 deu>pol Entwicklungs- und Anwendungstechnik zgodnie (z aktualnymi) zasadami projektowania i regułami techniki pro closed no
4 Jan 31 '11 deu>pol Rückhängebewehrung Zbrojenie współpracujące z elementami zakotwień pro closed ok
- Jan 26 '11 deu>pol Spaltzugbewehrung zbrojenie na rozszczepianie pro just_closed no
4 Sep 22 '10 deu>pol RT część objętościowa pro closed ok
4 Sep 10 '10 pol>deu karta informacyjna przedsięwzięcia Beschreibungsbogen über das (Bau)vorhaben pro closed no
4 Sep 7 '10 pol>deu Przepona pionowa Kernwand pro closed no
4 Aug 23 '10 deu>pol Trägerverstrebung stężenie dźwigara pro closed no
- Aug 23 '10 pol>deu obróbki stalowe Stahlelemente pro open no
- Aug 23 '10 pol>deu obróbki kalenicy Firstabdeckung pro open no
4 Aug 5 '10 deu>pol V-Nachweis sprawdzenie (warunku) nośności pionowej pro closed ok
4 Aug 3 '10 deu>pol Haltekraft siła utrzymująca pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 Next