Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 3 '10 deu>pol Treibkraft siła wywracjąca pro closed ok
4 Jul 28 '10 deu>pol numerischer Beulsicherheitsnachweis numeryczne sprawdzenie stateczności miejscowej pro closed ok
4 Jul 22 '10 pol>deu uzgodnić branżowo branchenbezogen abstimmen pro closed no
4 Jul 12 '10 deu>pol Einbettungsputz tynk podkładowy pro closed no
4 Jul 13 '10 deu>pol Segmentfugenabdeckung osłonięcie dylatacji między segmentami pro closed no
4 Jul 13 '10 deu>pol Bemessungssituation Sytuacja obliczeniowa pro closed no
4 Jul 5 '10 deu>pol Fließbett-Verfahren metoda układania okładzin na zaprawie płynnowarstwowej pro closed ok
4 Jun 19 '10 deu>pol Bemessungswiderstand nośność obliczeniowa pro closed ok
4 Jun 16 '10 deu>pol geschifttet oparte pro closed no
4 Jun 7 '10 pol>deu Obsadzenie wpustu dachowego podgrzewanego z kołpakiem Einbau eines beheizten Dachablaufs mit Laubfangkorb pro closed ok
4 Jun 8 '10 deu>pol Bruchflächigkeit zawartość ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych pro closed ok
4 May 19 '10 pol>deu skrajna odsadka Fundamentabsatz pro closed ok
4 May 16 '10 pol>deu przewiert sterowany gesteuerte Bohrung pro closed ok
4 May 16 '10 deu>pol stiftförmige Verbindungsmittel łączniki typu sworzniowego pro closed ok
4 May 16 '10 pol>deu umocnienie na mur Böschungssicherung mit Kopfrasen pro closed ok
4 May 13 '10 deu>pol Füllstäbe pręty stężenia wiatrowego pro closed ok
4 May 6 '10 deu>pol aus massiver Bauweise monolityczny pro closed ok
- May 6 '10 deu>pol Transportverstrebungen elementy stabilizujące pro closed ok
- May 4 '10 deu>pol schwebender Vertikalstoß styk pionowy w dowolnym miejscu pro open no
4 Apr 22 '10 deu>pol Nachweisalter wiek betonu w chwili wykonywania badania pro closed ok
4 Apr 16 '10 deu>pol Weisspause kopia na białym papierze pro closed no
4 Apr 8 '10 pol>deu Fasady słupowo-ryglowe Pfosten-Riegel-Fassaden pro closed ok
4 Apr 1 '10 pol>deu obręb geodezyjny Gemarkung pro closed no
4 Mar 31 '10 pol>deu dostęp do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających Zugang zu den Explosionsdruckentlastungsanlagen pro closed ok
4 Mar 29 '10 deu>pol Grundfläche powierzchnia zabudowy budynku pro closed no
4 Mar 27 '10 deu>pol Lastmomentkurve krzywa momentu udźwigu pro closed no
4 Mar 25 '10 pol>deu Odbiór końcowy a odbiór ostateczny Endabnahme - Schlussabnahme pro closed ok
4 Mar 15 '10 pol>deu Warunki powierzno-wilgotne bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 95% pro closed no
4 Mar 8 '10 pol>deu Pomiary realizacyjne Absteckung pro closed no
4 Mar 8 '10 pol>deu Harmonogram rzeczowo-finansowy Termin- und Zahlungsplan pro closed no
4 Mar 8 '10 pol>deu ugięcie sprężyste elastische Durchbiegung pro closed no
4 Mar 7 '10 pol>deu Kosztorys powykonawczy Schlussabrechnung pro closed ok
4 Feb 22 '10 deu>pol Integration von Anlagen und Gewerken koordynacja pro closed no
4 Feb 23 '10 deu>pol Anrampung skarpa pro closed no
4 Feb 21 '10 pol>deu ciosane płazy gehauene Bohlen pro closed no
4 Feb 13 '10 deu>pol Errichtungsgenehmigung Pozwolenie na budowę pro closed ok
- Feb 11 '09 deu>pol Putzen von Deckenflächen aus Putz tynkowanie, wykonanie tynków pro just_closed no
4 Oct 23 '08 deu>pol Stopfsäule Kolumna z materiału okruchowego pro closed no
4 Oct 15 '08 deu>pol Projektleitung vs. Projektsteuerung Kierownictwo i koordynacja projektu pro closed no
4 Oct 12 '08 deu>pol Ziehschelle zacisk do wyciągania (rur) pro closed no
4 Oct 11 '08 deu>pol Hochdruck-Injektionsanlage urządzenie do injekcji pracujące pod wysokim ciśnieniem pro closed no
4 Oct 8 '08 deu>pol Überbindemaß przesunięcie sąsiednich fug pionowych pro closed no
4 Sep 23 '08 deu>pol Federbrettlage Warstwa legara (górna i dolna) pro closed no
4 Aug 31 '08 deu>pol Durchstanzbewehrung zbrojenie na przebicie pro closed no
- Jul 21 '08 pol>deu elementy zanikające verdeckte Leistungen (Arbeiten) pro closed no
4 Apr 7 '08 deu>pol Bewehrungskorbe stossen połączyć kosze zbrojeniowe pro closed ok
- Apr 5 '08 deu>pol Gurttrommel rolka przenośnika taśmowego pro closed ok
4 Apr 6 '08 deu>pol höhenfreie Unterführung bezkolizyjny przejazd dołem pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3