Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Nov 24 '07 deu>pol Rückstandhaltung pro closed 1 no
Nov 24 '07 deu>pol Bereicherungsansprüche pro closed 1 no
Nov 24 '07 deu>pol Zurückbehaltungsrecht pro just_closed 1 no
Nov 24 '07 deu>pol Preisstellung pro closed 1 no
Nov 23 '07 deu>pol Warenträger pro closed 1 no
Nov 23 '07 deu>pol Mustertafel pro closed 2 no
Nov 23 '07 deu>pol Zentralregulierer pro just_closed 2 no
Nov 23 '07 deu>pol Konditionsbestätigung pro just_closed 2 no
Nov 23 '07 deu>pol Vertragslieferant pro closed 1 ok
Nov 22 '07 deu>pol Drehzahl pro just_closed 0 no
Nov 22 '07 deu>pol Sortimentsware pro closed 1 ok
Nov 22 '07 deu>pol Staffelbonus pro closed 1 no
Nov 22 '07 deu>pol Pflanzenpass pro closed 1 no
Nov 21 '07 deu>pol Zentralregulierungsvertrag pro just_closed 1 no
Nov 15 '07 deu>pol Spannungsbogen pro just_closed 1 no
Oct 10 '07 deu>pol Brottöpfchen pro closed 1 ok
Oct 9 '07 deu>pol Convenienceprodukte pro closed 2 no
Oct 9 '07 deu>pol Entschäumer pro closed 1 no
Sep 19 '07 pol>deu podstawowy pro closed 3 ok
Sep 19 '07 pol>deu uprzedmiotowienie pro closed 2 no
Sep 19 '07 pol>deu specjalna pro just_closed 2 no
Sep 18 '07 pol>deu kontratyp pro closed 1 no
Sep 18 '07 pol>deu mir pro closed 1 ok
Feb 25 '07 eng>pol stewardship pro closed 1 no
Feb 9 '07 pol>deu poglądowy pro closed 3 ok
Feb 7 '07 pol>deu śrubunek pro closed 1 no
Feb 6 '07 pol>deu wyporowe pro just_closed 0 no
Feb 6 '07 pol>deu natrysk pro closed 1 no
Feb 6 '07 pol>deu odcinający pro closed 1 ok
Feb 6 '07 pol>deu wczepy pro closed 1 no
Feb 5 '07 pol>deu złożeniowy pro closed 3 no
Feb 5 '07 pol>deu zderzeniowy pro closed 1 ok
Feb 5 '07 pol>deu skruber pro closed 1 ok
Feb 5 '07 pol>deu fasolowy pro closed 1 ok
Jan 12 '07 pol>deu powietrzno-spalinowe pro closed 1 no
Jan 6 '07 pol>eng wymiennikowy pro closed 1 no
Jan 6 '07 pol>eng sluzebnosc pro closed 2 no
Jan 6 '07 pol>eng wznosna pro closed 1 no
Nov 29 '06 deu>pol VOB pro closed 1 no
Nov 29 '06 deu>pol Parkettriemen pro closed 1 ok
Nov 29 '06 deu>pol Riefen pro closed 1 no
Nov 20 '06 pol>eng wielowrzecionowa pro closed 1 ok
Nov 20 '06 pol>eng oklejarka pro closed 1 no
Oct 12 '06 eng>deu strategic supplier contract pro closed 4 ok
Aug 30 '06 pol>eng higrosterowalne pro closed 2 no
Aug 30 '06 pol>eng wentylowany pro closed 1 no
Aug 30 '06 pol>eng przegrody pro closed 1 no
Aug 30 '06 pol>eng oścież pro closed 1 no
Aug 16 '06 pol>eng wkrętarka pro closed 2 no
Aug 16 '06 pol>eng pęczniejąca pro closed 1 no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last