Asked | Open questions | Answered First   Previous 25 26 27
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Apr 1 '08 pol>eng analiza działania składników pro closed 2 no
Mar 31 '08 pol>eng żywe kultury bakterii pro closed 2 ok
Mar 31 '08 pol>eng powołać opinię pro closed 2 no
Mar 31 '08 pol>eng Zakład Patologii pro closed 2 no
Mar 31 '08 pol>eng pałeczki kwasu mlekowego pro closed 1 no
Mar 28 '08 pol>eng stanowić odrębną podstawę unieważnienia pro closed 1 no
Mar 28 '08 pol>eng w sposób rzeczywisty pro closed 2 no
Mar 27 '08 pol>eng filmy wąskotaśmowe pro closed 2 ok
Mar 26 '08 pol>eng środki do pielęgnacji i upiększania tkanin pro closed 1 no
Mar 25 '08 eng>pol to hold the same pro closed 1 no
Mar 25 '08 eng>pol consideration hereinafter appearing pro closed 1 no
Mar 21 '08 eng>pol electrical and video amusement apparatus and instruments pro closed 1 no
Mar 20 '08 eng>pol film strips pro closed 2 ok
Mar 20 '08 pol>eng prace studyjno-koncepcyjne pro closed 1 no
Mar 20 '08 pol>eng analiza oddziaływania na środowisko pro closed 2 no
Mar 19 '08 pol>eng sprzyjające środowisko okołobiznesowe pro closed 2 ok
Mar 19 '08 pol>eng tereny niezagospodarowane pro closed 3 no
Mar 19 '08 pol>eng odpowiedzieć na kolizję pro closed 1 ok
Mar 19 '08 pol>eng sprzeciwiający pro closed 4 ok
Mar 19 '08 pol>eng postanowienie uzgodnień środowiskowych pro closed 1 ok
Mar 18 '08 pol>eng ryzyko bankowe pro closed 2 no
Mar 18 '08 pol>eng podpis i funkcja pro closed 2 no
Mar 18 '08 pol>eng towary będące przedmiotem zakupu pro closed 2 no
Mar 18 '08 pol>eng przechodząc do meritum sprawy pro closed 4 no
Mar 18 '08 pol>eng pełnomocnik procesowy pro closed 2 ok
Mar 17 '08 pol>eng Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka pro closed 2 no
Mar 17 '08 pol>eng rozważając zasadność złożenia sprzeciwu pro closed 2 no
Mar 17 '08 pol>eng powoływać się na wypracowaną na gruncie orzecznictwa ETS zasadę pro closed 3 no
Mar 17 '08 pol>eng unieważnienie spornego znaku pro closed 2 ok
Mar 14 '08 pol>eng na postanowienie służy wniosek pro closed 3 no
Mar 14 '08 pol>eng Departament Badań Znaków Towarowych pro closed 2 no
Mar 13 '08 eng>pol award security for costs pro closed 2 no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 25 26 27