Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 19 '19 ron>eng sumele de resituit vor fi compensate de catre organul any refundable amounts shall be used by the tax administration to offset... pro closed ok
- Sep 15 '19 eng>ron Subprocessor subcontractantul persoanei împuternicite de operator pro open no
- Sep 15 '19 hun>ron közvetett és közvetlen szavazati arány cota dreptului de vot deținut indirect și direct pro open no
- Aug 15 '19 hun>ron vagyoni érdekelt persoană cu interes/drept patrimonial pro open no
4 Apr 20 '19 hun>eng Öreg ember nem vén ember Old but not obsolete easy closed ok
4 Apr 5 '19 eng>hun limited substitute power of attorney eseti meghatalmazás helyettes meghatalmazott részére pro closed no
- Mar 13 '19 eng>hun stay of the mandate jogerősítő végzés kiállításának halasztása pro closed ok
4 Feb 22 '19 ron>hun curator special eseti gondnok pro closed ok
- Mar 1 '19 eng>hun sua sponte saját mérlegelési körében pro open no
4 Feb 22 '19 ron>hun executorie de drept a törvény erejénél fogva (jogerős és) végrehajtható pro closed ok
4 Feb 14 '19 hun>eng perköltségigény litigation expenses pro closed ok
4 Feb 6 '19 eng>hun jurisdiction over in-state property by quasi in rem publication állambéli vagyon feletti illetékességgel, quasi in rem illetékességet megállapító hirdetménnyel pro closed no
4 Feb 6 '19 eng>hun jurisdiction by publication by consolidated notice ügytárgy szerinti hatáskörrel, összevont hirdetmény vagy tértivev. küldemény útján t. kézbesítéssel pro closed no
4 Feb 6 '19 eng>hun consolidated notice hirdetményi kézbesítés/hirdetményi úton történő kézbesítés pro closed no
4 Dec 14 '18 hun>eng mentesítő járat peak-period supplemental/extra service pro closed ok
4 Dec 11 '18 ron>hun dreptul de nuda proprietate haszonélvezettel terhelt tulajdonjog pro closed ok
- Oct 9 '18 ron>eng a desfiinta o sentinta annul/reverse a judgment pro closed no
4 Jun 13 '18 eng>ron BACS sistem automat de decontare/compensare interbancară BACS pro closed no
4 May 7 '18 hun>eng óvadéki számla security deposit account pro closed ok
- Apr 26 '18 hun>ron általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény Legea privind (Codul de) procedura administrativă generală pro closed ok
NP Feb 21 '18 hun>eng feladatellátási hely place of discharge of functions pro closed no
4 Dec 18 '17 eng>ron person firm întreprindere individuală pro closed no
4 Dec 13 '17 hun>ron mellékszolgáltatási kötelezettség aport în industrie/în prestații în muncă sau servicii pro closed ok
- Dec 10 '17 eng>hun foil cake édeskenyér pro closed ok
4 Dec 2 '17 hun>eng hivatalból észlelve az elírást after noticing the typographical/clerical error ex officio pro closed no
- Nov 25 '17 eng>hun to tender a claim kártérítési igényről szóló értesítés (benyújtása) pro just_closed no
4 Nov 21 '17 eng>ron directions hearing înfățișare/audiență preliminară (directions hearing) pro closed no
4 Nov 6 '17 eng>ron selling stories narațiunea/discursul de vânzare easy closed ok
4 Nov 4 '17 ron>hun dezmembrăminte használati jogok pro closed no
4 Oct 21 '17 eng>ron dismissed vs rejected respinsă ca neîntemeiată (nefondată)/respinsă ca inadmisibilă pro closed no
- Oct 13 '17 ron>hun în modelul abstract/tip absztrakció (tipológia) útján/elméleti (tipikus) esetben pro open no
4 Oct 13 '17 ron>hun rulaj cumulat halmozott forgalom pro closed ok
4 Oct 7 '17 ron>hun infracţiuni de rezultat eredmény-bűncselekmények pro closed no
4 Oct 3 '17 hun>eng elszámolási előleg expense/cash advance account pro closed ok
- Sep 27 '17 eng>ron lack of uptake nesolicitarea/nefolosirea pro open no
4 Mar 26 '17 hun>ron III. rendbeli vádlott inculpatul nr. 3 pro closed ok
4 Mar 26 '17 hun>ron közügyektől való eltiltás interzicerea exercitării unor drepturi (de a participa la viaţa publică) pro closed ok
4 Mar 22 '17 eng>ron back billing factură retroactivă pro closed ok
4 Mar 21 '17 hun>eng elszámolási mérés settlement metering pro closed no
4 Mar 20 '17 hun>ron előklór clor pentru prefiltrare pro closed ok
4 Mar 17 '17 eng>hun non-administered arbitration eseti választottbíráskodás pro closed ok
4 Mar 14 '17 eng>ron material obligation obligaţie esenţială pro closed ok
4 Mar 13 '17 hun>ron üzemeltetési munkatárs (lucrător administrare de clădiri/asistent) administrator de clădiri pro closed ok
4 Mar 8 '17 eng>ron Roll of Lawyers Tabloul/Registrul Avocaţilor pro closed ok
4 Mar 7 '17 eng>hun students from core qualification sector alapszintű oktatásban részvevő hallgatók pro closed no
4 Mar 7 '17 ron>eng bon de miscare (fixed) asset transfer form easy closed no
4 Feb 28 '17 eng>ron packed plin de/multiple beneficii pro closed no
4 Feb 23 '17 eng>ron sites puncte de lucru pro closed ok
4 Feb 22 '17 eng>ron disinvestment dezinvestire/retragerea investiţiilor pro closed ok
4 Feb 21 '17 eng>hun NOTICE OF PARTICULARS OF VARIATION OF RIGHTS ATTACHED TO SHARES Értesítés a részvényekhez kapcsolódó jogok módosulásának részleteiről pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last