Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Nov 20 '13 eng>.cr supine position ležeći položaj na leđima pro just_closed no
4 Nov 20 '13 eng>.cr Exhalation leak at PEEP during Leak Sync measured by the proximal flow sensor Izdisajno curenje pri PEEP (omogućena funkcija Leak Sync) kako se mjeri senzorom proksimalnog protok pro closed ok
4 Nov 20 '13 eng>.cr High Time (in BiLevel) gornje vrijeme (u BiLevel načinu rada) pro closed ok
4 Nov 19 '13 eng>.cr Estimated inspiratory volume during Leak Sync per kg PBW procijenjeni volumen udisanja tijekom rada opcije Leak Sync po kg predviđene tjelesne težine pro closed ok
4 Nov 19 '13 eng>.cr PAV-based Lung Compliance rastezljivost pluća na temelju PAV-a pro closed ok
4 Nov 19 '13 eng>.cr IE Sync trigger sensitivity osjetljivost okidača IE Sync pro closed ok
4 Nov 19 '13 eng>.cr End Tidal CO2 (ETCO2) završni respiracijski volumen CO2 pro closed ok
- Nov 13 '13 eng>.cr silent carrier inaktivni gen prenosnik pro closed ok
- Oct 16 '13 eng>.cr salt ammonium nitrate sol amonijeva nitrata pro closed ok
- Oct 12 '13 eng>.cr to claim expenses potraživati troškove pro closed ok
- Oct 2 '13 ...>eng rana mirna stable wound pro closed ok
- Oct 1 '13 eng>.cr downregulate supresija/potiskivanje/redukcija pro closed ok
- Sep 28 '13 eng>.cr FDA "covered trial" Ispitivanje koje sponzorira/naručuje FDA pro closed ok
4 Sep 3 '13 eng>.cr dispensing probe sonda za podjelu uzorka pro closed ok
- Sep 2 '13 eng>.cr Test Thrombin Reagent reagens za testiranje trombinskog vremena pro closed ok
- Aug 20 '13 eng>.cr mammalian viral contamination kontaminacija sisavaca virusima pro closed ok
4 Aug 17 '13 eng>.cr flow pressure tlak protoka pro closed ok
4 Aug 17 '13 eng>.cr drop chamber komora za kapanje pro closed ok
4 Aug 17 '13 eng>.cr Pre-alarm predalarm pro closed ok
4 Aug 17 '13 eng>.cr buzzer zujalica pro closed ok
- Aug 16 '13 .cr>eng ispad kranijalnih živaca paralysis of cranial nerves pro closed no
4 Aug 16 '13 eng>.cr rack lanes postolja za epruvete pro closed ok
- Aug 16 '13 eng>.cr designed osmišljene/dizajnirane easy closed ok
4 Aug 16 '13 eng>.cr component material sastavni materijal easy closed ok
- Aug 15 '13 eng>.cr bolus rate brzina infuzije pro closed ok
4 Aug 16 '13 eng>.cr predilution well jažica za predrazrjeđenje pro closed ok
4 Aug 6 '13 eng>.cr proprietary study zaštićeno ispitivanje pro closed no
4 Jul 28 '13 eng>.cr dressing obloga pro closed ok
- Jul 8 '13 eng>.cr General Directory of Water Supply and Sewarage Glavni upravitelj vodovoda i odvodnje pro closed ok
- Jul 4 '13 .cr>eng sistemski tlak systematic pressure pro closed ok
4 Jun 18 '13 eng>.cr complement interference interferencija komplementa pro closed no
4 Jun 3 '13 eng>.cr net clinical benefit čista klinička dobrobit/korist pro closed ok
4 May 5 '13 eng>.cr Unblinded Development Safety Update Report Executive Summary (DSUR Ex) izvršni sažetak maskiranog (slijepog) izvješća o neškodljivosti lijeka u razvoju pro closed no
4 Apr 21 '13 eng>.cr managing quality system design upravljanje planom sustava kvalitete pro closed ok
4 Apr 20 '13 eng>.cr Regulatory Assurance regulatorni poslovi pro closed ok
- Mar 17 '13 eng>.cr Line/Site Manager lokacijski menadžer pro closed ok
- Mar 14 '13 eng>.cr Compressed yeast komprimirani kvasac pro closed ok
3 Mar 14 '13 .cr>eng zahtjev kakvoće za lijek u roku valjanosti shelf-life specification(s) pro closed no
3 Mar 14 '13 .cr>eng oznaka analitičkih metoda code of analytical method easy closed no
4 Mar 7 '13 eng>.cr Meningococcal Antigen Typing System sustav određivanja meningokoknih antigena pro closed no
4 Mar 5 '13 eng>.cr pertussis pertactin antigen pertaktin - antigen hripavca (pertusisa) pro closed no
3 Feb 20 '13 eng>.cr septal branch vessel septalni ogranaka krvne žile pro closed ok
4 Feb 20 '13 eng>.cr engaged uključen/zahvaćen pro closed ok
- Feb 3 '13 eng>.cr Electrical Fast Transient Immunity Test test otpornost brzog prijelaznog električnog pražnjenja pro closed ok
- Jan 10 '13 eng>... packed blood cell lysate pakovani homogenat ćelija krvi pro closed ok
- Jan 9 '13 eng>.cr drug tariff cijena lijeka pro closed no
- Dec 30 '12 eng>.cr Baseline Clinical Subject Profile (BCSF) početni status kliničkog ispitanika pro closed ok
- Dec 19 '12 eng>... Consenting Investigator istraživač za regrutovanje učesnika pro closed ok
4 Dec 18 '12 slv>eng dostavni delivering/to be delivered pro closed ok
4 Dec 18 '12 eng>.cr baby hatch sandučić za bebe pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last