Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 29 '18 eng>alb cardboard bailer and trash compactor paketues kartonash dhe kompaktor (ngjeshës) mbetjesh pro closed ok
4 Apr 29 '18 eng>alb Stocker/softlines worker sistemues raftesh/punëtor i repartit të tekstileve pro closed ok
4 Mar 19 '18 eng>alb gear-shift leva e ndërrimit të marsheve pro closed no
- Mar 19 '18 eng>alb automatic gear-box kambio automatike pro closed no
- Mar 15 '18 eng>alb kulturë arë culture: arable land of 3rd category pro closed ok
- Mar 5 '18 eng>alb Desk Review rishikim/rishqyrtim dokumentues pro closed ok
4 Feb 1 '18 eng>alb lowest common denominator emëruesi më i vogël i përbashkët pro closed no
4 Jan 31 '18 eng>alb interspersed të ndërthurura pro closed no
- Jan 31 '18 eng>alb opportunities and affordances mundësive dhe afordancave pro closed no
4 Jun 20 '17 eng>alb The Rt Hon. the Lord Hague of Richmond Fort i Nderuari, Lordi Hejg i Riçmondit pro closed no
4 Jun 16 '17 eng>alb actionable message mesazh ndërveprues / mesazh me opsione (mundësi) veprimi pro closed no
- May 4 '17 eng>alb When you hear hoofbeats, don't think zebras, think horses ... kur ke ujkun, mos i kërko gjurmët pro open no
4 Apr 27 '17 eng>alb ...it is not a defence in law...but will be strong mitigation... ... nuk është një mbrojtje sipas ligjit, ...por do të jetë një lehtësim i madh. pro closed no
4 Mar 31 '17 eng>alb freemium falas me kufizime pro closed no
4 Apr 11 '17 eng>alb Composite drawing identikit pro closed no
4 Apr 11 '17 eng>alb Concurrent sentences dënime të njëkohshme pro closed no
4 Mar 21 '17 eng>alb degrees of severity gradë pro closed ok
4 Jan 24 '17 eng>alb chelate kelat pro closed no
4 Jan 24 '17 eng>alb Intramammary intramamare pro closed no
- Sep 29 '16 eng>alb dropdown (listë) rënëse pro closed no
- Jul 12 '16 eng>alb Clinical Trial provë klinike pro closed no
4 Jul 8 '16 eng>alb Associationist asociacionist/e pro closed ok
4 Jun 9 '16 eng>alb Gross motor motorik i muskujve të mëdhenj pro closed no
4 Jun 9 '16 eng>alb Fine motor motorik i muskujve të imët/të vegjël pro closed no
4 Jan 21 '16 eng>alb Percutaneous Kyphoplasty Sys. sistem i kifoplastikës nëpërmjet lëkurës pro closed no
4 Jan 15 '16 eng>alb Dural tears... çarjet e cipës së fortë të jashtme të trurit/të palcës së kurrizit pro closed no
- Nov 5 '15 eng>alb Bridging principles parimet e përzierjes pro open no
- Oct 27 '15 eng>alb Census enumeration areas zonat e censusit pro closed no
- Oct 27 '15 eng>alb sample frames kuadri i kampionit pro closed no
4 Oct 23 '15 eng>alb skip pattern model kapërcimi pro closed no
4 Oct 5 '15 eng>alb Treemapping shfaqja/afishimi në hartën-pemë pro closed no
- Mar 4 '14 eng>alb Cotton swab kruajtëse veshësh easy closed no
4 Oct 22 '13 eng>alb longitudinal study studim i shtrirë në kohë pro closed no
4 Jun 21 '13 eng>alb dieseling efekti dizel pro closed no
- Jun 14 '13 eng>alb deliverables produktet e livrueshme pro just_closed no
- Jun 12 '13 eng>alb "under the radar" Të padukshëm pro open no
- May 29 '13 eng>alb Seeds&honey brittle hallvasia pro closed no
4 May 20 '13 eng>alb Heartbeat message mesazh i (matjes së) pulsit pro closed no
4 May 21 '13 eng>alb polling anketim pro closed no
4 May 20 '13 eng>alb log(ing) evidencë/evidentim pro closed no
4 Apr 18 '13 eng>alb Wireless printing printim pa tel pro closed no
4 Feb 7 '13 eng>alb rudder timon pro closed ok
4 Feb 7 '13 eng>alb cross-country skiing ski fushore pro closed ok
- Jan 16 '13 eng>alb sheet lap mbivënie llamarinash pro closed ok
4 Oct 29 '12 eng>alb Core literacy lexim-shkrimi bazë pro closed no
- Oct 9 '12 eng>alb smartphone smartphone pro closed no
4 Sep 20 '12 eng>alb sugar coated candy bonbone e sheqerosur pro closed no
4 Jul 10 '12 eng>alb wet-bulb / dry-bulb temperature temperatura e termometrit të lagët / e termometrit të thatë pro closed ok
- May 21 '12 eng>alb cast aktorët pro closed ok
- Apr 10 '12 eng>alb Carpooling Bashkudhëtimi (me makinë) easy closed no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last