Asked | Open questions | Answered First   Previous 2 3 4
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Nov 23 '09 eng>alb compander ngjeshës-zgjerues pro closed ok
- Jan 14 '10 eng>alb anchor function funksion stabilizues pro closed ok
4 Jan 7 '10 eng>alb back office zyrë mbështetëse pro closed ok
4 Jan 8 '10 eng>alb guttate psoriasis psoriazë pikaloshe pro closed ok
- Dec 9 '09 eng>alb acid test ratio tregues i likuiditetit pro closed ok
- Dec 10 '09 eng>alb dial-up connection lidhje dial-up pro closed ok
4 Nov 28 '09 eng>alb pseudocode pseudokodi pro closed ok
4 Nov 24 '09 eng>alb snack vakt i lehtë pro closed ok
- Nov 6 '09 eng>alb bundle branch block bllok i degës së tufës (atrioventrikulare të Hiss-it) pro open no
4 Nov 12 '09 eng>alb greenhouse effect efekti serrë pro closed ok
4 Nov 10 '09 eng>alb crossover cable kabllo e kryqëzuar pro closed ok
4 Nov 6 '09 eng>alb blanketing fikatje (shuarje) e marrjes pro closed ok
- Oct 2 '09 eng>alb camper makinë kampingu pro closed ok
4 Sep 22 '09 eng>alb desertification shkretëtirëzimi pro closed ok
4 Jul 10 '09 eng>alb receded gums mishrat e tërhequr të dhëmbëve pro closed ok
- Sep 14 '09 eng>alb except as otherwise provided përveçse kur parashikohet ndryshe pro closed no
4 Sep 7 '09 eng>alb soil erosion erozioni i tokës pro closed ok
4 Jul 29 '09 eng>alb crosstalk diafonia pro closed ok
4 Jul 15 '09 eng>alb carbon footprint gjurma e karbonit pro closed ok
4 Jul 8 '09 eng>alb bypass capacitor kondensator shunt pro closed ok
4 Jul 6 '09 eng>alb bridge urë pro closed ok
4 Jul 4 '09 ell>alb κορυφή (λόφου) maja (e kodrës) pro closed ok
4 Jul 2 '09 eng>alb compressive stress forca e ngjeshjes pro closed ok
4 Jun 29 '09 eng>alb ecotone ekoton pro closed ok
- Jun 10 '09 eng>alb bias gabim sistematik pro open no
4 Jun 19 '09 eng>alb influence quantity madhësia ndikuese pro closed ok
4 Jun 3 '09 eng>alb blogosphere Blogosferë pro closed ok
- May 29 '09 eng>alb coelom celomë pro open no
4 May 28 '09 eng>alb bandpass filter filtri i kalimit të brezit (të frekuencave) pro closed ok
4 May 26 '09 eng>alb overgrazing mbikullotje pro closed ok
4 Apr 18 '09 eng>alb Sphragistics sfragjistika pro closed no
- Mar 24 '09 eng>alb Buffer / Buffering zona e ruajtjes së përkohshme/ruajtja e përkohshme pro closed ok
- Feb 24 '09 eng>alb Monitor is going to sleep ekrani do të kalojë në gjendje gjumi/letargjie pro closed no
4 Jan 31 '09 eng>alb particle board pllakë zdrukthi pro closed no
4 Jan 31 '09 eng>alb laminate HPL and CPL laminate me presion të lartë dhe të vazhdueshëm pro closed no
- Oct 14 '08 eng>alb smartphone telefon i zgjuar pro closed no
- Sep 9 '08 eng>alb Equity aksion i zakonshëm pro closed no
- Jul 30 '08 eng>alb beyond the realm of reason pertej cdo logjike pro closed ok
- Jun 23 '08 eng>alb remedial educationalist defektolog pro closed ok
4 May 12 '08 eng>alb roller clamp rregullator fluksi/rrjedhe pro closed no
- Apr 28 '08 eng>alb not applicable N/A nuk plotësohet (n/p) / e paplotësueshme / mos e plotëso pro closed ok
- Apr 22 '08 eng>alb Please check your voice mail at work. Të lutem kontrollo mesazhet zanore në punë. easy closed ok
- Apr 5 '08 alb>eng komo e me ta cue me tupanin komodinë e madhe easy closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 2 3 4