Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Apr 10 '12 eng>alb Bus departure times orari i nisjes së autobusëve easy closed ok
4 Mar 23 '12 eng>alb Wildly Important Goal (WIG) Objektiv jashtëzakonisht i rëndësishëm easy closed no
4 Mar 11 '12 eng>alb bling-bling xhingla-mingla pro closed ok
- Mar 11 '12 eng>alb top bust pro closed no
- Mar 11 '12 eng>alb Ground Zero pika zero pro closed ok
- Mar 11 '12 eng>alb Flip of a coin hedhja e monedhës pro closed ok
- Mar 10 '12 eng>alb right-wing-gone-wrong-government qeveri e djathtë e korruptuar pro closed ok
4 Mar 10 '12 eng>alb Lego Square shesh maketi pro closed ok
4 Mar 5 '12 eng>alb PR-stunt truk publicitar pro closed ok
4 Jan 11 '12 eng>alb Dormancy fjetje pro closed no
4 Jan 6 '12 eng>alb The making of Pas kuintave të (filmit) pro closed no
- Dec 14 '11 eng>alb Project deliverables produktet e projektit që duhen dorëzuar pro closed no
4 Nov 30 '11 eng>alb baffled chamber dhomë me deflektor pro closed no
- Aug 30 '11 eng>alb lot number numri i partisë pro closed no
- Apr 6 '11 eng>alb Actuator mekanizëm vepror/aktivizues pro closed no
4 Apr 6 '11 eng>alb Terms of reference kushte referimi pro closed no
4 Mar 5 '11 eng>alb codicil shtesë testamenti pro closed ok
- Feb 28 '11 eng>alb chrominance krominanca pro open no
4 Feb 8 '11 eng>alb photo courtesy Fotografi e lejuar (e dhënë me mirësjellje) nga pro closed no
4 Jun 28 '10 eng>alb lightning arrester rrufepritës pro closed ok
- Aug 3 '10 ell>alb Στοιχεία Μητρώου Αρρένων Të dhënat e regjistrit themeltar të meshkujve pro open no
- Jul 3 '10 eng>alb empowerment centre qendër aftësimi për jetën pro just_closed no
4 Jun 30 '10 eng>alb shed roof çati njëujëse pro closed ok
4 Jun 30 '10 eng>alb gable roof çati mbi ballinën trekëndore pro closed ok
- Jun 30 '10 eng>alb hip roof çati katërujëse pro closed ok
4 Jun 24 '10 eng>alb transient ischaemic attack krizë (atak) iskemike kalimtare pro closed no
- May 27 '10 eng>alb browser sniffing nuhatja e shfletuesit pro open no
- Jun 7 '10 eng>alb data streaming rrjedhje e të dhënave pro open no
4 May 23 '10 eng>alb parentification vënia (e fëmijës) në rolin e prindit pro closed no
4 May 22 '10 eng>alb co-morbidity bashkësëmundshmëri pro closed ok
4 May 20 '10 eng>alb troubleshooting zgjidhje e problemeve pro closed ok
- May 10 '10 eng>alb bleeder resistor rezistencë stabilizimi ngarkese pro open no
- May 4 '10 eng>alb patch arnë pro open no
4 May 4 '10 eng>alb When you want it done right! Kur dëshiron të bëhet siç duhet! pro closed ok
4 May 3 '10 eng>alb deep linking lidhje në thellësi pro closed ok
- May 2 '10 eng>alb conformational change ndryshimi konformacional pro open no
4 Apr 28 '10 eng>alb Mongolian spot njolla mongoliane pro closed ok
4 Apr 28 '10 eng>alb artificial intelligence inteligjenca artificiale pro closed ok
4 Apr 23 '10 eng>alb breadcrumbs gjurmëlënës pro closed ok
4 Apr 13 '10 eng>alb ecotourism ekoturizmi pro closed ok
4 Apr 7 '10 eng>alb cloaking maskim (mbulim) pro closed ok
4 Mar 29 '10 eng>alb surround session sesion i integruar reklamimi pro closed ok
4 Mar 22 '10 eng>alb mousetrapping kurthimi pro closed ok
4 Mar 11 '10 eng>alb shelterwood prerje dritësuese pro closed ok
4 Feb 23 '10 eng>alb hard water ujë i fortë pro closed ok
4 Feb 8 '10 eng>alb gastroschisis gastroschisis (hernie abdominale) pro closed ok
4 Feb 9 '10 eng>alb gene silencing heshtja e gjeneve pro closed ok
- Feb 8 '10 eng>alb health visitor mami-infermiere pro closed no
4 Feb 6 '10 eng>alb control packet paketa e kontrollit pro closed ok
4 Jan 27 '10 eng>alb venation dellëzim pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 Next