Asked | Open questions | Answered Previous 1 2
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 14 '10 eng>alb buckram Beze pro closed ok
- Dec 14 '09 eng>alb Chicken Gizzard Të brendshme pule pro closed no
4 Nov 24 '09 eng>alb beetroot extract Panxhari të kuq pro closed ok
- Nov 24 '09 alb>eng Përbërja Familjare Family data/details pro closed ok
- Nov 24 '09 alb>eng Përbërës të Gjendjes Civile Civil status data/details pro closed ok
- Nov 23 '09 eng>alb acidifying agent Agjent acidimi (thartimi) pro closed ok
4 Nov 23 '09 eng>alb paprika taste Me shije piperi të kuq/specash pro closed ok
4 Jul 6 '09 alb>eng gjendje suspensioni Clay suspended-sediment loads pro closed ok
- May 17 '09 eng>alb Rules Weights rregullat mbështesin pro just_closed no
- Mar 12 '09 alb>eng KRRTR Chairman of the Council (see below) pro closed ok
- Mar 11 '09 eng>alb child minder Kujdestar(e) e fëmijës pro closed ok
- Mar 11 '09 eng>alb head of state (këtu) Kryetar shteti pro closed ok
- Feb 25 '09 eng>alb Work Capacity Review Summary Përmbledhja e rishikimit të kapacitetit për punë pro closed ok
4 Sep 21 '08 alb>eng QMF Qendra e Mjekësisë Familjare pro closed ok
4 Jul 1 '08 eng>alb Mock trial Test i simuluar pro closed no
4 Jun 26 '08 eng>alb housing surgery Shërbimi i këshillimit dhe informimit për banesat pro closed ok
- Dec 24 '07 eng>alb departmental guidance Udhëzime të drejtorisë/ministrisë pro open no
- Nov 27 '07 alb>eng vërtetim pune Work certificate/document pro closed ok
- Nov 7 '07 ita>eng categoria C/3 Category C/3 pro open no
- Nov 4 '07 ita>eng profumi e sapori iniziano dove le parole finiscono the scents and flavours take over the words pro closed ok
- Nov 2 '07 ita>eng supporto di salvataggio rescue support pro closed ok
- Nov 1 '07 ita>eng che si siano distinti stood out pro closed ok
- Nov 1 '07 ita>eng coltivati ad alberello small-size(d) tree pro closed no
- Nov 1 '07 ita>eng impartite conveyed pro closed ok
- Nov 1 '07 ita>eng rappresentanza living area pro open no
- Oct 27 '07 ita>eng la partita evento di questi mondiali the most important/eventful match of this World Cup Championship pro closed ok
4 Oct 23 '07 alb>alb Vargjet p.m.v. dhe p.m.m. Infinitely small and infinitely big chains/sequences pro closed ok
- Oct 23 '07 alb>eng Teoremat e kalimit në limit. Central Limit Theorem pro closed no
4 Apr 2 '07 eng>alb praktikë File/Dossier/Record/Folder pro closed ok
- Mar 2 '07 ita>eng chiusura, tempi di chiusura wrap up pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2