Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 3 '12 eng>alb Gate fee pagesa për mbetjet (e çuara në landfil) pro closed no
4 May 22 '12 eng>alb tagline slogan/moto pro closed ok
4 May 21 '12 eng>alb cast trupa e aktorëve pro closed ok
4 May 21 '12 eng>alb rein in the errant t'i vërë fre/të kontrollojë kuturisjen pro closed ok
4 May 21 '12 eng>alb Heighten the stakes të rrisë cilësinë pro closed ok
4 May 17 '12 eng>alb Directing/direction of a play regjia pro closed no
4 Apr 22 '12 eng>alb Octavian defeated Mark Antony at the Battle of Actium. Oktaviani e mundi Mark Antonin në betejën e Aktiumit. pro closed no
4 Mar 11 '12 eng>alb inclined plane plan/rrafsh i pjerrët pro closed no
4 Mar 11 '12 eng>alb top bluzë pro closed no
4 Mar 11 '12 eng>alb Size matters masa ka rëndësi pro closed no
4 Mar 11 '12 eng>alb Ground Zero Ground zero pro closed ok
- Mar 11 '12 eng>alb bling-bling që të kapsit sytë / që vezullon pro closed ok
4 Mar 10 '12 eng>alb right-wing-gone-wrong-government qeveri e djathë që e ka marrë lumi pro closed ok
4 Mar 10 '12 eng>alb baby face fytyrë ëngjëllore pro closed ok
- Mar 10 '12 eng>alb Lego Square hiq e vur (sic) pro closed ok
4 Mar 9 '12 eng>alb skinny jeans Xhinse të ngjitura/puthitura pas këmbës pro closed ok
- Mar 9 '12 eng>alb slow motion shpejtësi e ngadalësuar/xhiro të ngadalta pro closed ok
4 Mar 5 '12 eng>alb concrete decay prishje/dëmtim i betonit pro closed no
- Jan 30 '12 eng>alb market settlement shlyerje/likujdime të tregut pro open no
- Jan 11 '12 eng>alb Dormancy përgjumësi pro closed no
- Nov 8 '11 eng>alb bookmark shënues pro closed no
- Sep 19 '11 eng>alb pool in genetic plant rezervë gjenetike pro open no
- Aug 30 '11 eng>alb lot number numri i partisë/i serisë/i grupit pro closed no
4 Aug 20 '11 eng>alb administrative detention ndalim administrativ/burgim pa gjyq pro closed ok
- Aug 8 '11 eng>alb DVDs / DVD discs DVD pro closed no
- Jul 10 '11 eng>alb participating loan Hua me pjesmarrje pro closed ok
4 May 18 '11 eng>alb felony warrant urdhër arresti pro closed ok
- Feb 9 '11 eng>alb anti-skid system sistem kundra rrëshqitjes pro open no
- Dec 12 '10 eng>alb tailor made/customised trajnim sipas kërkesave/i përshtatur pro closed no
4 Nov 15 '10 eng>alb Dover mail coach karroca e postës së Doverit pro closed ok
4 Nov 14 '10 eng>alb to stake one's life të garantoj me jetë/vë dorën në zjarr/vë jetën në rrezik pro closed ok
3 Nov 14 '10 eng>alb Doctors' Commons Kolegji i civilëve (shih më poshtë) pro closed ok
4 Oct 15 '10 eng>alb leisure mjedise argëtimi pro closed no
4 Oct 13 '10 eng>alb steep hillside faqe kodre e thepisur/rrëpirët/kepët/rrëmejtë pro closed ok
4 Oct 13 '10 eng>alb retail anchor pikë shitjeje pro closed no
4 Oct 13 '10 eng>alb backer përkrahësi/mbështetësi/financuesi pro closed no
4 Oct 12 '10 eng>alb feasibility study Studim fizibiliteti pro closed ok
- Jul 27 '10 eng>alb sour cream, ajkë e athët pro closed ok
- Jul 23 '10 eng>alb Meches fije me kapuç pro closed ok
4 Jul 12 '10 eng>alb blackout të fikët/humbje ndjenjash pro closed ok
- Jul 3 '10 eng>alb empowerment centre qendër zhvillimi pro just_closed no
4 Jun 25 '10 eng>alb bandwagon effect efekti "bandwagon" pro closed ok
4 Jun 30 '10 eng>alb electric flow heater ngrohës elektrik me qarkullim pro closed ok
- Jun 30 '10 eng>alb shed roof Çati depolleje pro closed ok
3 Jun 30 '10 eng>alb fingerpost Shenja treguese (topografike) pro closed no
- Jun 24 '10 eng>alb blister paketë kontraceptivësh ambalazhuar në flluska pro closed no
4 Jun 15 '10 eng>alb offset clock koha (ora) e fillimit pro closed no
- May 26 '10 eng>alb no frills me kosto të ulët ose pa salltanete pro open no
4 Jun 2 '10 eng>alb glass ceiling tavan qelqi pro closed ok
4 May 23 '10 eng>alb non-attachment disorder çrregullimi i mungesës së lidhjes pro closed no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last