Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- May 17 '10 eng>alb encumbrance pengesë pro open no
4 Apr 29 '10 eng>alb scarcity value vlera e rrallësisë (pamjaftueshmërisë) pro closed ok
4 Apr 22 '10 eng>alb break-even Pika (kritike) e rentabilitetit pro closed ok
4 Apr 21 '10 eng>alb continental drift Zhvendosja kontinentale pro closed ok
- Apr 15 '10 eng>alb (to) retweet Ripërcjellja e cicërimave pro open no
4 Apr 21 '10 eng>alb zip-close mbyllje me puthitje pro closed no
4 Apr 14 '10 eng>alb intussusception invaginim pro closed ok
4 Mar 30 '10 eng>alb inrush current rrymë fillestare pro closed ok
4 Mar 30 '10 eng>alb xenograft ksenograft pro closed ok
4 Mar 29 '10 eng>alb escheat Pronë e kaluar në pronësi të shtetit pro closed ok
- Mar 24 '10 eng>alb feasibility study Studim fizibiliteti pro open no
- Mar 17 '10 eng>alb panning Panoramim pro open no
4 Mar 23 '10 eng>alb appurtenance Të drejta bashkëplotësuese pro closed ok
- Mar 1 '10 eng>alb nainsook muslinë pro open no
4 Mar 19 '10 eng>alb click-wrap licence Pranim i kushteve duke klikuar pro closed ok
- Mar 15 '10 eng>alb leeward Kahu (drejtimi) i erës pro open no
4 Mar 17 '10 eng>alb encryption Kriptim pro closed ok
4 Mar 11 '10 eng>alb chattel pasuri e tundshme pro closed ok
4 Mar 1 '10 eng>alb sideloading Transferim (i skedave) në pajisje dytësore pro closed ok
- Feb 18 '10 eng>alb boom vang Sistemi i tendosjes së bumit pro open no
4 Feb 25 '10 eng>alb context-reduced language Kufizimi i konteksit të gjuhës pro closed ok
- Feb 15 '10 eng>alb transgression transgresion pro open no
4 Feb 11 '10 eng>alb handshaking Shtrëngim duarsh pro closed ok
- Feb 14 '10 eng>alb voltage converter Konvertor/transformator voltazhi pro closed ok
4 Feb 11 '10 eng>alb numeracy Dituri bazë të matematikës pro closed ok
4 Feb 8 '10 eng>alb health visitor Infermjere ose mami që shërben në komunitet pro closed no
- Jun 8 '09 eng>alb derrick Kullë shpimi pro open no
- Feb 7 '10 eng>alb Dipotassium phosphate acid fosforik pro closed no
- Dec 10 '09 eng>alb abrasive formation Formacion gërryes pro open no
- Jul 11 '09 eng>alb range Diapazoni pro open no
4 Nov 20 '09 eng>alb advection fog Mjergull advektive pro closed ok
4 Nov 12 '09 eng>alb voiceover narration Narratimi (narrator) pro closed ok
4 Jan 13 '10 eng>alb parhelion diell i rremë pro closed ok
4 Dec 31 '09 eng>alb jet stream Rrymë ajri pro closed ok
4 Jan 19 '10 eng>alb miscible drive Injektim i holluesve hidrokarbur dhe jo-hidrokarbur pro closed ok
4 Nov 30 '09 eng>alb greige Pëlhurë tezgjahu pro closed ok
4 Jan 25 '10 eng>alb augmented reality Realiteti i zmadhuar pro closed ok
4 Nov 24 '09 eng>alb ink holdout Mosdepërtimi i bojës pro closed ok
4 Jan 22 '10 eng>alb writ of payment Urdhër pagese pro closed no
4 Jan 18 '10 eng>alb self-fulfilling prophecy Profeci vetëpërmbushëse pro closed ok
4 Oct 19 '09 eng>alb tombstoning Vendosja kokë më kokë e titujve të gazetave pro closed ok
4 Oct 27 '09 eng>alb felt side Ana e lëmuar e letrës pro closed ok
4 Nov 25 '09 eng>alb wire side Ana e ashpër pro closed ok
4 Dec 7 '09 eng>alb teach mode Modalitet mësimi pro closed ok
- Dec 28 '09 eng>alb skidding Rrëshqitja e lëndës drusore të prerë (trungjeve) pro open no
4 Jan 14 '10 eng>alb buckram Beze pro closed ok
4 Dec 29 '09 eng>alb backward compatibility Kompatibilitet me versione paraprake pro closed ok
4 Jan 16 '10 eng>alb Magistrates Court Gjykata e Magjistratëve pro closed ok
4 Jan 14 '10 eng>alb email spoofing Mashtrimi i origjinës së mesazhit elektronik pro closed ok
4 Jan 15 '10 eng>alb subrogation Subrogim (Zëvendësim me të drejta të plota) pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 Next