Asked | Open questions | Answered Previous 1 2
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 12 '10 eng>pol marinized dostosowany do warunków morskich pro closed ok
- Mar 17 '10 deu>pol Thermoelement-Bruchsicherung zabezpieczenie (pieca) przez termoparę przed uszkodzeniem pro closed no
4 Jan 29 '10 eng>pol intercepting valve zawór odcinający pro closed no
- Jan 25 '10 eng>pol owner's engineer przedsiębiorstwo inżynierskie... pro closed no
2 Dec 8 '09 eng>pol needle bubble pęcherzyki igłokształtne pro closed ok
4 Nov 24 '09 pol>eng czujnik pozystorowy PTC thermistor (sensor) pro closed ok
- Sep 14 '09 eng>pol Nightlight LED lampka nocna z diodą LED (diodą świecącą) pro closed no
- Sep 9 '09 pol>eng powietrze rozładowawcze compressed air for sorbent unload system pro open no
4 Sep 9 '09 pol>eng instalacja rozładunkowa (sorbent) unload system pro closed no
- Sep 4 '09 pol>eng kanały tłoczne air supply ducts pro just_closed no
- Jun 2 '09 pol>deu (zdalne sterowanie) z poziomu from the level of pro closed ok
2 May 22 '09 deu>pol Druckerhöhungsanlage hydrofor pro closed no
- May 20 '09 pol>deu łączność dyspozytorska operator communications (system/devices/etc.) pro just_closed no
- Jan 19 '09 eng>pol fused the ring main with a three amp fuse Ktoś zabezpieczcył główny pierścień/obwód trzyamperowym bezpiecznikiem. pro closed no
4 Jan 13 '09 pol>deu przewód kabelkowy YDYp Leitung/en YDYp 3x2,5mm2 pro closed no
4 Aug 4 '08 deu>pol mineralöle werden stets "verheizt" używane/zużywane/użyte/zużyte jako paliwo easy closed ok
4 Jul 28 '08 pol>eng listwa Ska SKA type connection board/strip pro closed no
4 Jun 23 '08 eng>pol di/dt shock bobbin dławik pro closed no
- Jun 2 '08 eng>pol temperature departure temperatura (czynnika grzewczego) na wyjściu pro closed no
4 Apr 14 '08 eng>pol Internal 12 VDC 1.2Amp Hour sealed lead acid cell Wewnętrzny hermetyczny akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V o pojemności 1,2 Ah pro closed ok
3 Apr 6 '08 eng>pol seed kit zestaw podstawowych elementów komputera pro closed no
- Jan 15 '08 deu>pol Schaltungsbuch schematy pro closed no
4 Jan 8 '08 eng>pol forming process panel schemat montażowy bezpieczników; schemat montażowy pro closed ok
- Nov 24 '07 pol>eng trip valve zawór odcinający dopływ paliwa pro open no
- Oct 15 '07 eng>pol generation off power nie wydziela ciepła pro just_closed no
4 Jun 20 '07 eng>pol mains socket gniazdo elektryczne pro closed no
4 Jan 3 '07 pol>eng napowietrzna linia niskiego napięcia overhead LV line pro closed ok
4 Sep 29 '06 eng>pol AC receptacle gniazdo napięcia przemiennego pro closed ok
4 Sep 20 '06 pol>eng synoptyka ekranowa ciekłokrystaliczna LDC monitors presenting system status data pro closed ok
- Dec 30 '05 eng>pol narrow heat band wydzielanie ciepła w wąskiej przestrzeni pro closed ok
4 Dec 21 '05 eng>pol gas boiler "top box" układ sterowania bojlera gazowego pro closed no
4 Nov 9 '05 eng>pol high speed diesel oil olej napędowy do wysokoobrotowych silników wysokoprężnych pro closed ok
- Jul 12 '05 eng>pol outdoor power industry branża generatorów energii elektr. do zastosowań poza budynkami pro closed ok
- Jul 7 '05 pol>eng zarządzanie gospodarką energetyczną przedsiębiorstwa decision-making structures responsible for the entity's power/energy consumption management pro closed no
- Jun 10 '05 eng>pol spring pin kołek ze sprężyną; kołek podparty sprężyną pro closed ok
4 Jun 10 '05 eng>pol linear halogen liniowa żarówka halogenowa pro closed no
4 Jan 7 '05 pol>eng zespół elektrowni the Ostrołęka heat and power generation group pro closed no
4 Sep 22 '04 eng>pol cast coil transformatory z uzwojeniem próżniowo zalanym żywicą pro closed ok
- Sep 5 '04 pol>eng wymiennik podturbinowy heat exchanger located under the turbine pro closed no
- Jul 14 '04 pol>eng pobor pradu current consumption easy open no
- Jun 23 '04 eng>pol district heating centralne ogrzewanie dla miasta/dzielnicy/osiedla pro closed ok
- Jun 3 '04 pol>eng urządzenie wytwórcze generation equipment easy closed no
- Jun 1 '04 pol>eng czynna energia elektryczna active power easy closed no
4 Apr 21 '04 pol>eng przyłączone na napięciu zasilania connected to the supply voltage pro closed no
4 Feb 28 '04 deu>pol Verkapselungsverfahren zamykanie, hermetyzacja, zalewanie (żywicą) pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2