Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 16 '05 pol>deu zyskowność Ertragsrate pro closed ok
4 Aug 8 '05 pol>deu o dynamice Entwicklung pro closed no
3 Aug 3 '05 deu>pol Ausgangsumsätze obroty pro closed no
- Jul 30 '05 deu>pol gewerblicher Abnehmer odbiorca będ±cy przedsiębiorc± pro closed no
3 Jul 29 '05 deu>pol Nachverrechnung rozliczenie koryguj±ce pro closed ok
- Jul 29 '05 deu>pol Bertriebswirtschaft-Auswertung mikroekonomiczna analiza przedsiębiorstwa pro closed no
- Jul 22 '05 deu>pol anteilsbereinigt EBITDA EBITDA bez uwzględniania udziałów pro closed ok
4 Jul 22 '05 deu>pol kaufmännisches Geschäft działalno¶ć handlowa pro closed ok
- Jul 15 '05 pol>deu sprzedaż komisowa Groß- und Kommissionshandel pro closed ok
- Jul 15 '05 pol>deu magazynowanie, przechowywanie i składowanie Lagerei pro closed ok
4 Jul 13 '05 deu>pol aushaftendes Kapital pozostała do spłaty kwota główna pro closed no
- Jul 12 '05 deu>pol ca³y zwrot (ein normal versteuernder Unternehmer) przedsiębiorca podlegaj±cy obowi±zkowi płacenia podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych pro closed no
4 Jul 6 '05 pol>deu Zdanie Kapazität/Fähigkeit der Begünstigten pro closed no
- Jul 5 '05 pol>deu monitorowanie rzeczowe Programmmonitoring pro closed no
- Jul 5 '05 pol>deu montaz finansowy Finanzmontage pro closed ok
4 Jun 29 '05 deu>pol Mengenansatz ilo¶ć przyjęta (do kalkulacji) pro closed ok
4 Jun 30 '05 deu>pol Trendfolgesystem system ¶ledzenia trendów pro closed no
- Jun 28 '05 deu>pol ¶rednia podstawowa stopa dyskontowa durchschnittlicher Basisdiskontsatz pro closed ok
4 Jun 27 '05 pol>deu instrument dłużny Schuldinstrument pro closed no
4 Jun 23 '05 deu>pol Einkaufsanschlussbetrieb zakład uczestnicz±cy we wspólnocie zakupów pro closed no
4 Jun 21 '05 deu>pol Konkordats-Nr. nr umowy (z kas± chorych) pro closed ok
- Jun 13 '05 pol>deu pozabudżetowy außerhaushaltlich pro closed no
4 Jun 8 '05 pol>deu świadectwo tymczasowe Zwischenschein pro closed ok
4 May 31 '05 deu>pol Antrag auf Rechnungskauf wniosek o wpisanie na listê sta³ych klientów pro closed no
- May 30 '05 pol>deu pozostawiony w Spółce jako zysk niepodzielony nicht ausgeschütteter Gewinn pro closed ok
- May 28 '05 pol>deu odsetki budżetowe Säumniszinse gegen Staatskasse pro closed ok
4 May 27 '05 pol>deu n.k.u.p. (steuerrechtlich) nicht abzugsfähige Betriebsausgaben pro closed ok
- May 26 '05 pol>deu odpis aktualizujący Abschreibung auf Neubewertung pro closed ok
4 May 18 '05 deu>pol Erststeuer pierwszy podatek od poj. samochodowych pro closed no
- May 10 '05 deu>pol MFB Mehrfachbeschäftigung pro closed no
- May 16 '05 deu>pol Geschäftsverlauf konjunktura pro closed no
4 May 16 '05 deu>pol Geschäftsjahr tu: rok obrotowy pro closed no
- May 15 '05 deu>pol der Sockelbetrag tu: podstawowa (minimalna) opłata taryfowa pro closed no
- May 15 '05 deu>pol Kreditwirtschaft branża kredytowa pro closed ok
4 Apr 29 '05 pol>deu repery głębinowe Höhenpunkte/Nivellementszeichen pro closed ok
- Apr 29 '05 pol>deu okazanie Grenztermin (vor Ort) pro closed ok
4 Apr 24 '05 pol>deu urz±dzenia księgowe Buchhaltungseinrichtungen pro closed ok
- Apr 26 '05 deu>pol geringfügig Beschäftigter pracownik wykonujący prace dorywcze pro closed no
- Apr 25 '05 deu>pol Wertschöpfung (bez) tworzenia nowych warto¶ci pro closed no
- Apr 20 '05 pol>deu obrachunkowa Tage(s)lohn in einer LPG pro closed no
- Apr 20 '05 pol>deu Informacja o Information an/für den Steuerpflichtigen pro closed no
4 Apr 18 '05 deu>pol Zentraler Debitor dłużnik (z bazy głównej) pro closed no
4 Apr 13 '05 deu>pol einfuhrumsatzsteuerrechtlicher freier Verkehr wolny obrót bez naliczania obrotowego podatku wwozowego/importowego pro closed ok
- Apr 12 '05 deu>pol das Geldhaus instytucja finansowa pro closed ok
- Apr 6 '05 pol>deu konta syntetyczne, konta analityczne Sammelkonto=Hauptkonto/Nebenkonto pro closed ok
4 Apr 4 '05 pol>deu Rada Narodowa Miasta Stołecznego Warszawy Nationalrat der Hauptstadt Warschau pro closed ok
4 Apr 4 '05 pol>deu bilans zamknięcia stał się bilansem otwarcia Schlussbilanz/Eröffnungsbilanz pro closed ok
- Apr 1 '05 deu>pol Bezug wypłata/pobranie (pieniędzy w banku/bankomacie) pro closed ok
3 Mar 31 '05 deu>pol Verluste aus Einkunftsarten straty z (rodzajów) przychodów pro closed no
4 Mar 30 '05 pol>deu kredytowanie Kreditgewährung (an Unternehmen) pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 Next