Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 8 '08 deu>pol Geschäftsstück sprawa prawna pro closed no
4 Apr 9 '08 deu>pol Muttenwillestrafe kara za nieodpowiedzialne zachowanie pro closed ok
- Dec 12 '07 pol>deu jednosobowo einzeln pro closed ok
- Nov 25 '07 deu>pol Beitreibungsersuchen dochodzenie roszczeń pro closed no
- Oct 6 '07 pol>deu pod rygorem pominięcia dowodu unter Androhung der (sonstigen) Nichtberücksichtigung des Beweismittels pro closed ok
4 Oct 3 '07 pol>deu Unwesentliche Nebenstraftaten drobne (uboczne) czyny karalne pro closed ok
- Oct 21 '06 deu>pol bereits benannt jak wcześniej już podano pro closed no
4 Sep 25 '06 pol>deu dokument stwierdzający prawa majątkowe osoby Urkunde über Vermögensrechte pro closed ok
- Sep 19 '06 pol>deu zasądzić solidarnie - konkretne zdanie gesamtschuldnerisch pro closed ok
- Sep 19 '06 pol>deu powództwo o zapłatę Zahlungsklage pro closed ok
4 Sep 13 '06 deu>pol Entscheidungssuche podejmowanie decyzji rozstrzygającej pro closed no
4 Aug 17 '06 deu>pol zu (w zdaniu) ad pro closed no
4 Aug 8 '06 deu>pol Totalfälschung dokument fałszywy pro closed ok
4 Aug 1 '06 pol>deu umiejscowienie wyroku Antrag auf Eintragung/Beischreibung (der Ehescheidung) in das pol. Personenstandsregister pro closed no
4 Jul 19 '06 pol>deu sposoby operacyjne operative Maßnahmen/Tätigkeiten pro closed no
- Jun 2 '06 pol>deu Umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste Erbaurecht-Vertrag pro closed no
- Jun 19 '06 pol>deu odpowiedzialność odszkodowawcza Schadenshaftung pro closed no
4 Jun 18 '06 deu>pol aufsuchende Arbeit praca środowiskowa pro closed no
- Jun 18 '06 deu>pol Rotlichtmilieu półświatek prostytucji pro closed no
- Jun 4 '06 deu>pol tu: Ergebnis der Prüfungsverhandlung tu: wynik posiedzenia kontrolnego pro open no
4 Apr 21 '06 deu>pol Forderungsklage pozew w sprawie wierzytelności pro closed ok
4 Apr 13 '06 deu>pol Finanzamt für Körperschaften Urząd Finasowy dla Korporacji i Stowarzyszeń pro closed ok
4 Apr 12 '06 deu>pol unter Verwerfung der weitergehenden Berufung odrzucając dalej idące odwołanie pro closed ok
4 Apr 12 '06 deu>pol öffentlich-rechtliches Sondervermögen wyodrębniony majątek publiczno-prawny pro closed ok
4 Apr 1 '06 deu>pol verschuldens(un)fähig zdolność deliktowa pro closed ok
4 Apr 1 '06 pol>deu Wojewódzki Osrodek Informatyki Terenowego Banku Danych Woiwodschafts-Informatikzentrum der Gebietsdatenbank pro closed ok
- Mar 29 '06 deu>pol Privatbeteiligter prywatny uczestnik/strona postępowania pro closed ok
2 Mar 28 '06 deu>pol neutrale Auftragsbestätigung. neutraler Lieferschein neutralne potwierdznie zamówienia/dowód dostawy pro closed no
4 Mar 28 '06 deu>pol strafrechtlich in Erscheinung treten Przeciwko ww. toczyły się już postępowania karne. pro closed ok
4 Mar 27 '06 deu>pol Terminsprotokoll prtokół z rozprawy pro closed ok
4 Mar 26 '06 pol>deu zdjęcia sygnalityczne Polizeifotos pro closed no
4 Mar 26 '06 pol>deu współwłasność mieszana Mischeigentum pro closed no
- Mar 25 '06 pol>deu Słup Strohmannfirma pro closed no
4 Mar 25 '06 pol>deu zarzad komisaryczny kommissarische Leitung/Verwaltung pro closed no
- Mar 24 '06 pol>deu wpis od wysokości sporu Gerichtskostenvorschuss nach Maßgabe des Streitwerts pro closed no
4 Mar 24 '06 deu>pol Arbeitsverwaltung coś jakby z zarządzaniem pracą pro closed no
- Mar 16 '06 pol>deu a/a a.a. pro closed ok
- Mar 7 '06 deu>pol kuratorium kuratorium pro closed ok
4 Feb 20 '06 deu>pol Vollstreckungshaftbefehl nakaz doprowadzenie skazanego (do zakładu karnego) pro closed ok
- Jan 25 '06 deu>pol Versorgungsanwartschaft ekspektatywa zaopatrzenia /np. emerytalnego/ pro closed no
- Jan 23 '06 deu>pol Scheidungsantrag pozew o rozwód pro closed ok
3 Jan 20 '06 deu>pol Mitgeltende Unterlagen und Dokumente wła¶ciwa dokumentacja i dokumenty pro closed no
4 Jan 11 '06 deu>pol Vollzugsübersicht zestawienie wpisów pro closed ok
4 Jan 11 '06 deu>pol Anschlussrechtsmittel odwołanie wzajemne pro closed ok
- Jan 10 '06 deu>pol L.S. loco sigilli (anstatt des Siegels) pro closed no
- Jan 9 '06 deu>pol vollstreckungsheft akta osobowe (osadzonego) czę¶ć A pro closed ok
4 Dec 28 '05 deu>pol Barwertfaktor współczynnik warto¶ci gotówkowej pro closed no
4 Dec 27 '05 deu>pol Finanzkommissionsgeschäft finansowa transakcja komisowa pro closed ok
4 Dec 27 '05 deu>pol Kopf tu: 50 % stanu pro closed ok
4 Dec 17 '05 deu>pol Überförderung nadmierne subwencjonowanie pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last