Asked | Open questions | Answered First   Previous 2 3 4
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- May 10 '05 pol>deu z tytulu czynnosci cywilnoprawnej Steuer auf zivilrechtliche Geschäfte pro closed no
- May 9 '05 pol>deu zmiany ustrojowe w Polsce Umwandlung des Gesellschaftssystems pro closed ok
- May 8 '05 pol>deu Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Flächenutzungsplan der Stadt pro closed no
- May 6 '05 pol>deu Prawne offen legen pro closed no
4 Apr 28 '05 pol>deu L.dz. J.-Nr./Tgb.-Nr. pro closed ok
4 Apr 26 '05 deu>pol in nicht geringer Menge w znacznej ilo¶ci pro closed ok
- Apr 22 '05 pol>deu sciagniecie naleznosci w trybie egzekucji administracyjnej Forderungsbeitreibung im Verfahren der Verwaltungszwangsvollstreckung pro closed ok
- Apr 22 '05 pol>deu przedmiotowe odstepstwo die betreffende Abweichung pro closed no
- Apr 21 '05 deu>pol Neben- und Folgeverfahren (URGENT) postępowanie adhezyjne pro closed no
- Apr 9 '05 deu>pol Gesellschaftserstellung uczestnictwo w spółce pro closed no
- Apr 9 '05 deu>pol aushaftend pozostałe do zapłaty pro closed no
- Apr 8 '05 deu>pol Aktivitätsaufwand nakłady na wykonywanie czynno¶ci służbowych pro closed no
- Apr 3 '05 pol>deu ygor natychmiastowej wykonalności sofortige Vollziehung pro closed ok
- Mar 30 '05 deu>pol Mieteigentum najem z opcj± kupna pro closed ok
- Mar 19 '05 deu>pol umsetzen zdanie przekazane do realizacji pro closed ok
4 Mar 19 '05 deu>pol zdanie ~ ablassen pro closed ok
- Mar 15 '05 deu>pol nebenvertragliche Leistungen pozaumowne usługi dodatkowe pro closed ok
4 Mar 14 '05 pol>deu podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności... X wird mit Geldstrafe, mit Freiheitsbeschränkungsstrafe oder........................ pro closed ok
- Mar 14 '05 pol>deu Wojskowe Służby Informacyjne Militär-Nachrichtendienst /Militärischer Nachrichtendiesnt pro closed ok
- Mar 12 '05 deu>pol Geschäftsidee interes w Polsce pro closed no
- Mar 10 '05 pol>deu zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,życia i zdrowia ludzi Gefährdung der Landesverteidigung pro closed ok
- Mar 9 '05 pol>deu orzeczenie o ukaraniu Strafurteil pro closed ok
4 Mar 9 '05 pol>deu orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym Verwaltungsbescheid/Gerichtsurteil pro closed ok
- Mar 8 '05 deu>pol OEM-Bedarf zapotrzebowanie jako OEM pro closed ok
- Mar 8 '05 deu>pol Wortlautprotokolle von Abhörmaβnahmen transkrypcja protokołu z operacyjnych działań podsłuchowych pro closed ok
- Mar 2 '05 deu>deu Abkürzung U. m. A. orygina³ przekazno/przes³ano/zwrócono wraz z aktami sprawy pro closed ok
2 Mar 3 '05 deu>pol ermittlungstaktischer Grund ze względu na zasady prowadzenia dochodzenia pro closed ok
4 Feb 25 '05 deu>pol freier Dienstvertrag umowa o ¶wiadczenie usług w ramach wolnego zawodu pro closed ok
- Feb 24 '05 deu>pol Versicherungsnehmer / Versicherter ubezpieczaj±cy się/ubezpieczony pro closed no
4 Feb 15 '05 deu>pol Auslösen dieta pro closed ok
4 Feb 5 '05 deu>pol Verhandlung, verhandelt sporządzono (akt) pro closed no
- Jan 25 '05 deu>pol ablösbar podlegaj±cy wypłacie pro closed ok
- Sep 21 '04 deu>pol erste Hauptforderung im Rang des Paragraphs 38 (notfalls geschätzt) ????? des Paragraphen/Paragrafen ----- aber des Paragraphs???? pro closed ok
- Jan 23 '05 deu>pol anwaltlich tu: oficjalnie/urzędowo pro closed no
- Jan 20 '05 deu>pol Alleingesellschafterin właściciel spółki jednoosobowej pro closed no
- Jan 20 '05 pol>deu faktura VAT UE pro-forma Pro-forma-Rechnung (mit EU-USt.-Id.-Nr.) pro closed ok
- Jan 7 '05 pol>deu pracownik merytoryczny Sachbearbeiter(in) pro closed ok
- Jan 2 '05 deu>pol Konkursverfahren (Insolvenzverfahren) postępowanie upadłoścowe (postąpowanie insolwencyjne) pro closed ok
- Jan 5 '05 deu>pol nichtehelicher Vater ojciec pozamałżeński pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 2 3 4