Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 17 '05 deu>pol Überkompensation nadwyżka kompensacyjna pro closed ok
4 Dec 15 '05 deu>pol aufgrund vor mir erfolgter Anerkennung na podstawie dokonanego przeze mnie stwierdzenia (tożsamo¶ci) pro closed ok
1 Dec 15 '05 pol>deu reprezentowane vertreten pro closed ok
- Dec 11 '05 pol>deu uzyskać erzielen pro closed no
- Dec 9 '05 pol>deu w przedmiocie in Sachen pro closed no
- Dec 10 '05 pol>deu kurator Verwalter pro closed no
4 Nov 16 '05 pol>deu na szkodę zum Schaden pro closed no
4 Oct 12 '05 pol>deu wykonanie decyzji Vollzug des Bescheids pro closed ok
4 Oct 9 '05 deu>pol Kappungsgrenze maksymalna stawka taksy (adw., komornika, notariusza) pro closed ok
4 Sep 28 '05 pol>deu nauczyciel mianowany Berufener Lehrer pro closed no
4 Sep 20 '05 deu>pol Kokaingemenge kokaina z domieszkami pro closed ok
4 Sep 19 '05 deu>pol Vorlagefrage zapytanie pro closed ok
4 Sep 18 '05 deu>pol Slg. Sammlung pro closed ok
4 Sep 17 '05 deu>pol leg.cit. § x, ust. 2 cytowanej ustawy pro closed ok
- Sep 18 '05 deu>pol Gerichtsfach przegródka s±dowa pro closed ok
4 Sep 6 '05 deu>pol unter Verwahrung gegen die Beweislast z zastrzeżeniem cieżaru przeprowadzenia dowodu pro closed no
- Sep 6 '05 deu>pol Die Beurkundungswert wurde mit 3000 Euro festgestellt. warto¶ć przedmiotu czynno¶ci notarialnej okre¶lono na XY € pro closed no
- Sep 4 '05 deu>pol Polizeihauptmeister posterunkowy pro closed no
4 Sep 2 '05 pol>deu decyzj± Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Bescheid etc. pro closed no
4 Sep 2 '05 deu>pol steuerlich tu: brak zastrzeżeń podatkowych pro closed no
4 Aug 29 '05 deu>pol Revision rewizja pro closed ok
4 Aug 27 '05 deu>pol hauptamtliches und nebenamtliches Personal personel zatrudniony i pełni±cy funkcje dodatkowo pro closed ok
- Aug 13 '05 pol>deu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Bescheid über Umweltvertäglichkeit pro just_closed no
4 Aug 9 '05 deu>pol Rechts- und Sachgewährleistungspflicht obowi±zek udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne pro closed ok
4 Aug 8 '05 deu>pol Konkursverwertung upłynnienie masy upadło¶ciowej pro closed ok
4 Aug 5 '05 deu>pol LSV/BAD polecenie zapłaty pro closed no
- Aug 3 '05 deu>pol Sozialgericht S±d Socjalny pro closed ok
- Aug 3 '05 pol>deu Osoba Pozbawiona Wolności Eine nicht auf freiem Fuss befindliche Person pro closed ok
4 Aug 1 '05 pol>deu mediacje przedsądowe vorgerichtliche Mediation pro closed no
- Jul 28 '05 pol>deu Sejmik Regionalparlament pro closed ok
4 Jul 25 '05 pol>deu (rozporzadzenie) WT (Verordnung) Technische Bedingungen (TB) pro closed ok
4 Jul 20 '05 deu>pol Ortskraftvertrag umowa o zarudnienie pracowników lokalnych pro closed no
4 Jul 15 '05 deu>pol mit RSb z ZPO pro closed ok
- Jul 11 '05 deu>pol unter Aberkennung der aufschiebenden Wirkung bez przyznania możliwo¶ci wstrzymania/zawieszenia wykonania pro closed no
- Jul 12 '05 pol>deu działalno¶ć gdzie indziej niesklasyfikowana T. woanders nicht erfasst pro closed no
2 Jul 7 '05 pol>deu komisja wniosków i uchwał Antrags- und Beschlusskommission/ ~ausschuss pro closed ok
- Jun 28 '05 pol>deu zespól powypadkowy Unfalluntersuchungsausschuss . pro closed ok
- Jun 28 '05 deu>pol marktgängige Leistungen dostawy lub usługi powszechnie dostępne pro closed ok
- Jun 25 '05 deu>pol Eventualverbindlichkeiten zobowi±zania pozabilansowe pro closed no
4 Jun 21 '05 pol>deu postawic zarzut naruszenia dyscypliny finansow publicznych Vorwurf wegen Verletzung der Finanzdisziplin erheben pro closed ok
4 Jun 17 '05 deu>pol Haftungsfreistellungserklärung o¶wiadczenie o zwolnieniu _od_ odpowiedzialno¶ci cywilnej pro closed ok
- Jun 17 '05 pol>deu aprobant Genehmigungsberechtigter Angestellter pro closed ok
4 May 24 '05 pol>deu ZFŚS Betrieblicher Fonds für Sozialleistungen pro closed ok
- May 22 '05 pol>deu Ustawa o podatku od towarow i uslug Umsatzsteuergesetz (UStG) pro closed no
- May 22 '05 pol>deu działalność gospodarcza gewerbliche Tätigkeit/Gewerbetätigkeit pro closed no
- May 20 '05 pol>deu radca ds. orzecznictwa Rat für Rechtsprechung pro closed ok
4 May 18 '05 pol>deu stanowisko robocze / nierobocze gewerbliche/nicht gewerbliche Mitarbeiter pro closed no
4 May 12 '05 deu>pol H,M,U,V,W,X,Y,Z x y z pro closed no
4 May 10 '05 pol>deu dokumenty normalizacyjne Normungsdokumente/Normungsunterlagen pro closed ok
- May 10 '05 pol>deu międzynarodowe organy opiniujące internationale Organe, die zur Stellungnahme berufen sind pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 Next