Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 May 17 '10 deu>pol herausrechnen odliczyć pro closed no
4 May 11 '10 deu>pol Stammbuendige Entastung okrzesanie pnia z gałęzi pro closed ok
- May 11 '10 deu>pol Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermoegens amortyzacja finansowego majątku trwałego i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu pro closed ok
4 May 4 '10 deu>pol vorgelagerte Warenbewegung uprzednie przemieszczenie towarów pro closed no
4 Apr 18 '10 deu>pol Mangelfallberechnung naliczanie alimentów częściowych pro closed no
- Apr 22 '10 deu>pol Rückstellung Substanz-Verpflichtung rezerwa - zobowiązanie na odtworzenie kapitału pro open no
4 Apr 20 '10 deu>pol Betreiber der Maschine podmiot ekpoatujący maszynę pro closed no
4 Apr 22 '10 deu>pol buchungskreisübergreifende Zahlungsvorgänge płatnicze operacje grupowe pro closed ok
- Apr 22 '10 deu>pol Nachweisalter przyjmowany wiek betonu pro closed ok
- Apr 22 '10 deu>pol Fieldjacket bluza mundurowa pro closed no
4 Apr 14 '10 deu>pol Befähigungsschein świadectwo kwalifikacji pro closed ok
- Mar 31 '10 deu>pol Freigabemuster próbka wzorcowa pro closed no
4 Mar 31 '10 deu>pol Restmenge resztki poprodukcyjne pro closed no
4 Mar 31 '10 deu>pol Allgemeine Vertretungsregelung ogólne zasady reprezentacji pro closed ok
4 Feb 11 '10 deu>pol Erträge aus Kostenumlage an Dritte przychody z przeniesienia kosztów na podmioty trzecie pro closed ok
- Jan 26 '10 deu>pol zur Last fallen z własnej winy pro closed no
4 Jan 6 '10 deu>pol Gerste, gestutzt jęczmień łamany pro closed ok
- Apr 22 '07 deu>pol komm. p.o. dyrektor pro closed ok
- Nov 17 '09 deu>pol in dieser Anwendung w tym programie użytkowym pro closed ok
- Dec 6 '06 deu>pol Problem- und Störstoffe substancje niepewne i obce pro closed no
4 Nov 14 '09 deu>pol Dithiocarbamate dwutiokarbaminiany pro closed ok
- Oct 27 '09 deu>pol Öffnungen aufmauern wykonanie otworów (drzwiowych) pro closed no
4 Oct 27 '09 deu>pol Schlauchinlineverfahren mit dem DSR-System relining rękawem elastycznym pro closed ok
4 Oct 27 '09 deu>pol Auskleidungsverfahren metoda cementyzacji pro closed no
- Jan 24 '09 deu>pol Marcumarisierung mit einem Ziel-INR von 2-3 terapia/leczenie Marcumarem pro closed no
4 Oct 6 '09 deu>pol aus jedem Berufungsgrunde bez względu na tytuł powołanie mnie/spadkobiercy do spadku pro closed ok
4 Sep 4 '09 deu>pol Anerkennung einer Rechtspflicht uznanie/uznawanie obowiązku prawnego pro closed ok
- Aug 22 '09 deu>pol Bypassbetrieb tryb przepływu omijającego pro closed ok
4 Aug 17 '09 deu>pol Die Gerichtskosten werden ... liquidiert, allfällige Parteikosten wettgeschlagen Koszty sądowe zostaną pokryte zgodnie z pkt. 5_ewnentualne koszty stron zostają wzajemnie zniesione pro closed ok
- Aug 22 '09 deu>pol Assistenzarzt lekarz asystujący pro closed no
4 Aug 18 '09 deu>pol Leistungsansprüche roszczenia do świadczeń pro closed ok
4 Jul 30 '09 deu>pol St - Akte akta podstawowe pro closed ok
NP Jul 30 '09 deu>pol Deichabgabe, Deichgebühr podatki / opłaty na utrzymanie wałów pro closed ok
4 Jul 29 '09 deu>pol Grundstücksaufwendungen nakłady z tytułu nieruchomości gruntowych pro closed ok
4 Jul 23 '09 deu>pol überzufällig istotny pro closed ok
4 Jul 20 '09 deu>pol Unterkunde sub-klient pro closed ok
4 Jul 20 '09 deu>pol deklarationspflichtige Zusatzstoffe substancje dodatkowe podlegające obowiązkowi zgłoszenia pro closed ok
4 Jul 19 '09 deu>pol Festmaße wymiary ścisłe pro closed ok
4 Jul 20 '09 deu>pol Erdeinbauschieber zasuwa odcinająca (płaska) do zabudowy ziemnej pro closed ok
- Jul 17 '09 deu>pol Kosten der Warenabgabe koszty wydania towaru pro open no
1 Jul 11 '09 deu>pol Kirschner kirszner pro closed ok
4 Jul 10 '09 deu>pol Beleg- und Einbringunsverplichtung obowiązek uczestnistwa i uzyskania (odpowiednich) ocen (przeliczeniowych) /do ustelenia oceny/ pro closed ok
4 Aug 1 '05 deu>pol differenzdruckbehaftet dostosowane do zmian ciśnienia pro closed ok
4 Nov 14 '04 deu>pol Endsporn końcowa płyta oporowa / ostroga pro closed ok
- Jul 6 '09 deu>pol Dekopieren wykonać w technice decpupage/dekupażować pro just_closed no
4 Jul 6 '09 deu>pol einzelne Beweiserhebungen beantragen składać wnioski o przeprowadzenie dowodu pro closed no
- Jul 2 '09 deu>pol Landespartei, Bundespartei partia polityczna kraju związkowego / p.p. o zasięgu federalnym pro closed ok
- Jun 30 '09 deu>pol wniosek o przekazanie ścigania Ersuchen um Übertragung der Strafverfolgung pro closed no
- Jul 1 '09 deu>pol öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger podmot publiczno-prawny zajmujący się utylizacją pro open no
4 Jul 2 '09 deu>pol nicht konsolidierungsfähig bzw. -pflichtig nie nadjące się do (s)konsolidowania lub nie podelgające obowiązkowi konsolidacji pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last