Asked | Open questions | Answered First   Previous 2 3 4 5 6 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 12 '07 deu>pol Leistungsdichte zwiększenie ilości wykonywanych usług pro closed no
4 Dec 5 '07 deu>pol Schloss- und Beschlagtechnik technika zamków i okuć pro closed ok
4 Dec 5 '07 deu>pol Verfahrensmechaniker mechanik-technolog pro closed ok
4 Dec 3 '07 deu>pol Verteilung der Aussiedler rozlokowanie terytorialne przesiedleńców pro closed ok
- Dec 2 '07 deu>pol Straßenschuhe półbuty pro closed no
- Nov 28 '07 deu>pol Inventarschrank szafka inwentarzowa pro closed no
4 Nov 29 '07 deu>pol Schlichte bielidło pro closed ok
- Nov 30 '07 deu>pol Gänsepresskopf slaceson drobiowy z gęsi pro closed ok
- Dec 1 '07 deu>pol taumelnd zataczając się pro closed ok
4 Nov 26 '07 deu>pol Zinshäusler czynszownik pro closed ok
4 Nov 26 '07 deu>pol Werbekorrespondent agent reklamowy pro closed ok
- Nov 25 '07 deu>pol UN-Recht postanowienia Konwecji Wiedeńskiej pro closed ok
- Nov 25 '07 deu>pol Beitreibungsersuchen dochodzenie roszczeń pro closed no
4 Nov 24 '07 deu>pol zahlungswirksam / zahlungsUNwirksam mające/ niemające wpływu na saldo przepływów (płynności - cash flow) pro closed ok
- Oct 23 '07 deu>pol Hochporosierter Ziegel trocinówka silnie poryzowna pro closed no
- Oct 17 '07 deu>pol Pflegekasse kasa ubezpieczenia pielęgnacyjnego pro closed ok
4 Oct 11 '07 deu>pol Windgutachten raport wietrzności pro closed no
4 Oct 3 '07 deu>pol Stornierungskosten koszty storno pro closed no
- Sep 26 '07 deu>pol Nachgenehmigung zatwierdzenie ex-post pro open no
4 Aug 14 '07 deu>pol Mischphasenpigment pigment fazy wieloskładnikowej pro closed no
4 Apr 28 '07 deu>pol Mieteintrittserklärung oświadczenie/deklaracja o wejściu w prawa i obowiązki pro closed ok
4 Apr 23 '07 deu>pol Kreditoren-Service Obsługa kredytodawców pro closed no
4 Mar 20 '07 deu>pol werthaltige Forderungen wierzytelności dające się ściągnąć pro closed ok
4 Oct 23 '06 deu>pol vorgerichtliche Kosten koszty przed wstąpieniem na drogę sądową pro closed ok
4 Oct 22 '06 deu>pol Antragsteller/Antragsgegner powód/pozwany pro closed ok
- Oct 21 '06 deu>pol bereits benannt jak wcześniej już podano pro closed no
- Oct 2 '06 deu>pol liegt voll im Trend podążać za duchem czasu pro closed ok
- Sep 25 '06 deu>pol Schütte pojemnik/szuflada pro closed no
4 Sep 13 '06 deu>pol Entscheidungssuche podejmowanie decyzji rozstrzygającej pro closed no
4 Sep 14 '06 deu>pol hier: Inanspruchnahme ~ skorzystanie z praw ~~ pro closed ok
4 Sep 14 '06 deu>pol Saldoforderung kwota salda stanowiąca należność pro closed ok
4 Sep 10 '06 deu>pol Mittelbau łącznik pro closed ok
- Sep 4 '06 deu>pol Leasingschein specyfikacja leasingu pro closed no
- Oct 31 '04 deu>pol Lastschriftverfahren obciążanie konta pro closed ok
- Jan 26 '06 deu>pol Selbstbehalt je Versicherungsfall udział własny z każdy przypadek szkody pro closed ok
4 Sep 5 '06 deu>pol Na-Desoxycholat dezoksycholan sodu pro closed ok
- Sep 5 '06 deu>pol braki woloskrzydłowe Freiendlücken pro just_closed no
4 Sep 5 '06 deu>pol Bestelleintritt wstąpienie w stosunek zamówienia pro closed ok
4 Aug 17 '06 deu>pol zu (w zdaniu) ad pro closed no
4 Aug 8 '06 deu>pol Totalfälschung dokument fałszywy pro closed ok
4 Jul 31 '06 deu>pol Auswertung ocena pro closed no
4 Jul 16 '06 deu>pol Staffage sztafaż pro closed ok
4 Jul 4 '06 deu>pol Geschäftsbesorgungsleistung świadczenie z tytułu umowy o świadczeniu usług pro closed ok
4 Jun 23 '06 deu>pol detektiv wykrywająca pro closed ok
- Jun 21 '06 deu>pol gründerzeitlich okresu "Gründerzeit" pro closed ok
4 Jun 18 '06 deu>pol aufsuchende Arbeit praca środowiskowa pro closed no
- Jun 18 '06 deu>pol Rotlichtmilieu półświatek prostytucji pro closed no
4 Jun 15 '06 deu>pol Bearbeitungsstelle Ośrodek Zamiejscowy pro closed ok
4 Jun 14 '06 deu>pol Bahnenabdichtung folia izolacyjna (w rolkach) pro closed no
4 Jun 12 '06 deu>pol Jahresgebühreneinheiten stawki opłat rocznych pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 2 3 4 5 6 Next   Last