Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 2 '09 deu>pol ständige Rechtsprechung orzecznictwo pro closed no
- Jun 29 '09 deu>pol Abwertungseffekt egalisieren skompensować skutki dewaluacji pro closed no
4 Jun 26 '09 deu>pol Miner-elementar wg/zgodnie z (podstwową) regułą Minera pro closed ok
4 Jun 20 '09 deu>pol Wasserbautechniker technik budownictwa wodnego pro closed ok
4 Apr 21 '09 deu>pol vereinnahmte und verausgabte Nachlaßwerte pobrane i wydatkowane wartości masy spadkowej pro closed ok
4 Apr 17 '09 deu>pol Aussicht(en) perspektywy pro closed ok
- Mar 29 '09 deu>pol Endenungleichheit niestałość odcienia (barwy) pro just_closed no
4 Mar 31 '09 deu>pol Farbauftrag nanoszenie farby pro closed ok
- Mar 24 '09 deu>pol Talkfettalkohol roztwór talku w alkoholu tłuszczowym pro just_closed no
3 Mar 28 '09 deu>pol Rechnungszeitraum okres obrachunkowy pro closed ok
- Aug 10 '03 deu>pol Gewerbeaufsichtsamt PIP (Niemcy) pro closed ok
4 Mar 17 '09 deu>pol geregelte / nicht geregelte Bauprodukte materiały budowlane znormalizowane / nieznormalizowane pro closed no
4 Mar 8 '09 deu>pol Hängeregale półki podwieszane pro closed ok
4 Mar 24 '09 deu>pol Weisung nakaz pro closed ok
4 Mar 24 '09 deu>pol Übergang Besitz, Nutz und Lasten przejście posiadania, pożytków i ciężarów pro closed ok
4 Mar 23 '09 deu>pol Rechtskandidat prawnik dyplomowany pro closed ok
4 Mar 19 '09 deu>pol Mitspracherecht prawo głosu pro closed ok
4 Mar 19 '09 deu>pol übergeleitet przetworzone pro closed no
3 Mar 19 '09 deu>pol Kellnerin mit Inkasso kelnerka kasująca rachunki pro closed ok
3 Mar 12 '09 deu>pol VR Vereinsregister - Rejestr Stowarzyszeń pro closed ok
4 Mar 10 '09 deu>pol praxisgerecht zgodnie ze stosowaną praktyką pro closed ok
- Mar 11 '09 deu>pol Grundbuchvollzug dokonanie wpisu w księdze wieczystej pro closed ok
- Feb 9 '09 deu>pol aus welchem Titel auch immer z jakiego by to nie było tytułu pro closed ok
- Jan 8 '09 deu>pol Handelsgericht Wien Sąd Gospodarczy we Wiedniu pro closed ok
4 Oct 14 '08 deu>pol Teilerbauseinandersetzung mit Teilerbauszahlung częściowy dział (podział) spadku wraz z wypłatą jego części pro closed ok
- Dec 26 '02 deu>pol Entgeltpunkte podstawa wymiaru i kryteria obliczenia pro closed ok
- Oct 5 '08 deu>pol Tonsatz fraza muzyczna pro closed no
4 Oct 2 '08 deu>pol Lösungsvermittler środek ułatwiający rozpuszczanie pro closed ok
- May 10 '04 deu>pol flammhemmend ausgerüstet z wyposażeniem uodparniającym na palność pro closed ok
4 Sep 24 '08 deu>pol im Rahmen der Verhältnismäßigkeit w ramach (zasady) proporcjonalności pro closed ok
- Oct 7 '02 deu>pol Auflassung powzdanie pro closed no
4 Jul 13 '08 deu>pol Auflassungsvormerkung ostrzeżenie o zawarciu umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości pro closed ok
4 Jul 8 '08 deu>pol Belastungsvollmacht pełnomocnitwo (do obciążania nieruchomości prawami rzeczowymi) pro closed ok
4 Jun 14 '08 deu>pol Drusch- und Hackfrüchte rośliny przeznaczone do młocki i okopowe pro closed no
4 Jun 11 '08 deu>pol Zweckerklärung oświadczenie o przeznaczeniu kredytu (hipotecznego) pro closed ok
4 Jun 9 '08 deu>pol Baulasten służebność publicznoprawna (ustawiona na nieruchomości) pro closed ok
4 May 30 '08 deu>pol Dreisteg klamra pro closed ok
- Apr 28 '08 deu>pol Versorgungsausgleich - Wyrównanie dorobku i ekspektatyw emerytalno-rentowych kompensacja zmniejszenia przyszłego zaopatrzenia pro closed ok
4 Apr 22 '08 deu>pol Genussrechtkapital kapitał ze świadectw użytkowych pro closed ok
4 Apr 21 '08 deu>pol Vorratsgesellschaft spółka uśpiona pro closed ok
- Apr 8 '08 deu>pol Geschäftsstück sprawa prawna pro closed no
4 Apr 9 '08 deu>pol Muttenwillestrafe kara za nieodpowiedzialne zachowanie pro closed ok
4 Apr 10 '08 deu>pol lokalisierbarkeit Umiejscowienie i lokalizacja bólu pro closed ok
- Apr 7 '08 deu>pol Tendergeschäft ( przetargi pro closed ok
4 Apr 8 '08 deu>pol Münzauffangbehälter pojemnik na monety pro closed ok
4 Apr 2 '08 deu>pol tangentiale Exzision wycięcie styczne pro closed no
- Mar 1 '08 deu>pol Zulieferunterlagen dokumentacja dostawcy pro closed no
4 Feb 25 '08 deu>pol Frachtflug lot cargo pro closed ok
4 Dec 20 '07 deu>pol U.Nr. Untersuchungsnummer pro closed no
4 Dec 17 '07 deu>pol Konstruktiver Ingenieurbau Konstrukcje inżynierskie pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last