Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Apr 10 '11 eng>hun unsupervised staying contact felügyelet nélküli kapcsolattartás pro closed ok
4 Dec 19 '10 eng>hun TYPE OF BUSINESS AND MERIT üzletprofil(ok)/üzlettípus(ok) és funkció(k) pro closed ok
4 Dec 11 '10 eng>hun case-in-chief bizonyítékok bemutatása/szolgáltatása a saját tanú kikérdezése során pro closed ok
4 Nov 15 '10 eng>hun Duke vs. Prince (királyi) főhercegsége kontra herceg pro closed ok
4 Nov 15 '10 eng>hun applies and fulfills alkalmazandó/érvényes és megfelel pro closed ok
- Oct 29 '10 eng>hun Final Release and Indemnity végleges követelés-elengedés és kártalanítás pro closed ok
4 Oct 29 '10 eng>hun Removal of property without a warrant ingóságok elszálíltása/elvitele végzés nélkül pro closed no
- Oct 20 '10 eng>hun Divisional Court a High Court (Felső Bíróság) egyik bírósága pro closed no
- Oct 14 '10 eng>hun Orphans' Court Devision hagyatéki és gyámügyi bíróság pro closed ok
- Sep 30 '10 hun>eng többlépcsős eljárás multi-stage approval process pro closed ok
4 Sep 23 '10 eng>hun Came onto be heard the Motion to Approve Compromise. A megegyezés jóváhagyását célzó indítványt megtárgyalták. pro closed ok
- Sep 22 '10 eng>hun It is hereby adjudged ... Ezennel kijelentem, hogy az alábbiakban leírtak elrendelésre kerültek. pro closed ok
- Sep 18 '10 eng>hun redirect examination visszakérdezés/ellenkérdezés (kihallgatás során) pro closed ok
- Aug 24 '10 eng>hun accession state (munkavállalói regisztrációs rendszer) a később csatlakozó tagállamok (állampolgárai számára) pro closed no
4 Aug 3 '10 eng>hun associate notary közjegyzőhelyettes pro closed ok
- Jul 22 '10 eng>hun file irattárba helyez pro closed ok
4 Jul 18 '10 eng>hun trial bundle tárgyalási (kapcsos) dosszié pro closed ok
4 Jul 17 '10 eng>hun inherent jurisdiction inherens hatáskörrel rendelkező (Felső Bíróság) pro closed ok
- Jul 17 '10 eng>hun port alert rendőrségi felhívás légi és kikötői határkilépő pontokat felügyelők részére pro closed ok
- Jul 17 '10 eng>hun location order a másik fél által jogtalanul elvitt gyermek felkutatására irányuló határozat pro closed ok
4 Jul 17 '10 eng>hun certificate of public funding igazolás a (brit) jogi segítségnyújtási programban való részvétel jogosságáról pro closed ok
- Jul 16 '10 eng>hun Senior Courts Act legfelsőbb bíróságról szóló 1981. évi törvény pro closed ok
- Jun 21 '10 eng>hun "by certificate before me" jelenlétemmel hitelesítve pro closed ok
4 May 23 '10 eng>hun attorney at law / solicitor ügyvéd / ügyvéd pro closed no
4 Apr 19 '10 hun>eng hátrányos jogkövetkezmény adverse legal consequence pro closed no
4 Mar 21 '10 eng>hun Association of Official Public Procurement Consultants Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Szövetsége pro closed ok
4 Mar 21 '10 eng>hun Public Procurement Section of the Chamber of Lawyers ügyvédi kamara közbeszerzési részlege pro closed ok
- Mar 15 '10 eng>hun reification tárgyiasítás / tágyiasulás pro closed ok
4 Mar 11 '10 eng>hun chattel ingóság, ingó vagyon pro closed ok
- Mar 2 '10 eng>hun judicial procedure code a bírósági eljárás törvénykönyve pro closed ok
- Feb 21 '10 eng>hun statutory periodic tenancy fix rövid bérleti idő lejárta utáni folytatólagos bérleti jogviszony pro closed ok
4 Feb 20 '10 eng>hun service charges üzemeltetési költségek pro closed ok
4 Feb 18 '10 eng>hun Attendance Allowance gondozási pótlék pro closed ok
- Feb 18 '10 eng>hun Sure Start Maternity Grant anyasági segély pro closed ok
4 Feb 18 '10 eng>hun Maternity Allowance anyasági támogatás/segély pro closed ok
- Feb 18 '10 eng>hun Statutory Maternity Pay kötelező anyasági fizetés pro closed ok
4 Feb 17 '10 eng>hun Community Care Grant (UK) szociális segély pro closed ok
- Feb 17 '10 eng>hun Pension Credit (UK) nyugdíjhitel pro closed ok
- Feb 17 '10 eng>hun Incapacity Benefit (UK) munkaképtelenségi segély/járadék pro closed ok
4 Feb 15 '10 eng>hun shelter care gyeremekek átmeneti otthona pro closed no
- Feb 15 '10 eng>hun acknowledgement of service átvételi elismervény pro closed ok
- Feb 15 '10 eng>hun dependent child ellátatlan gyermek pro open no
4 Feb 15 '10 eng>hun Office of the Public Guardian and Trustee gyámügyi és vagyonkezelői hivatal pro closed ok
4 Feb 15 '10 eng>hun Serious Crime Court Súlyos Bűncselekmények Bírósága pro closed ok
4 Feb 15 '10 eng>hun bail commissioner óvadékért felelős megbízott pro closed ok
4 Feb 13 '10 eng>hun particulars of claim részletes kereset pro closed no
- Feb 7 '10 eng>hun session law (U.S.) Statutes at Large pro closed ok
- Jan 14 '10 eng>hun dispositional hearing gyermek- és ifjúság érdekvédelmi meghallgatás pro closed ok
4 Jan 13 '10 eng>hun diversion "elterelés" (a rossz útról) / terápiás igazságszolgáltatás / büntetés helyett kezelés pro closed ok
4 Jan 13 '10 eng>hun declaratory judgment megállapítási ítélet pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 Next