Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jan 13 '10 eng>hun continuance elnapolás / halasztás pro closed ok
- Jan 9 '10 eng>hun criminal impersonation csalási szándékkal történő hamis személyiségmegformálás pro closed ok
4 Jan 9 '10 eng>hun demurrer tartalmilag pergátló kifogás / az alperesnek a per megszüntetésére irányuló ellenkérelme (kifogása) pro closed ok
4 Dec 30 '09 eng>hun garnish zárol / haramadóst perbe hív pro closed ok
4 Dec 30 '09 eng>hun probation officer pártfogó tiszt / felügyelő tisztviselő pro closed ok
4 Dec 30 '09 eng>hun idemnify kártalanít / előre mentesít pro closed ok
4 Dec 23 '09 eng>hun sexual predator szexuális ragadozó pro closed ok
- Dec 16 '09 eng>hun status offender viselkedészavaros / magatartás problémás fiatalkorú pro closed ok
4 Dec 11 '09 eng>hun TRO temporary restraining order ideiglenes korlátozó végzés pro closed ok
1 Dec 11 '09 eng>hun verified petition igazolt kérelem pro closed ok
3 Dec 11 '09 eng>hun prompt evidenciary hearing azonnali előzetes meghallgatás pro closed ok
4 Dec 11 '09 eng>hun Emergency Motion sürgősségi / soron kívüli indítvány pro closed ok
3 Dec 9 '09 eng>hun Done and ordered a végzést (XX által és XY városban/megyében/államban) bocsátották ki és rendelték el pro closed ok
2 Dec 9 '09 eng>hun counsel of record a perben (résztvevő és) regisztrált/lejegyzett ügyvéd / a per aktájában regisztrált ügyvéd pro closed ok
4 Dec 9 '09 eng>hun return of service kézbesítési bizonylat / tértivevény pro closed ok
- Dec 9 '09 eng>hun proof of publication közzétételre vonatkozó bizonyíték pro closed ok
4 Dec 7 '09 hun>eng pánikkeltés scaremongering / fear mongering pro closed ok
4 Oct 14 '09 hun>eng elévülés limitation pro closed ok
4 Sep 23 '09 eng>hun legal costs on a solicitor and client basis a saját perköltségét mindkét fél saját maga fizeti legyen akár nyertes vagy vesztes pro closed ok
- Sep 9 '09 hun>eng családjogi törvénykönyv code of family law pro closed ok
- Sep 4 '09 eng>hun statue jogszabály/ törvény pro closed ok
4 Sep 4 '09 eng>hun (trademark use) inure átszáll x-re pro closed ok
4 Sep 3 '09 eng>hun presentation előterjesztés / bemutatás pro closed ok
4 May 29 '09 eng>hun debtor in posession adós, aki z amerikai csődtörvény 11. paragrafusa értelmében kér csődvédelmet pro closed ok
4 May 27 '09 eng>hun character witness erkölcstanú / jellemtanú / a vádlott jelleméről valló tanú pro closed ok
4 May 21 '09 eng>hun joint and several liability egyetemleges felelősség pro closed ok
4 Feb 27 '09 eng>hun Control of Pesticides Regulations peszticidek szabályozására vonatkozó rendeletek / peszticid-szabályzásra vonatkozó rendeletek pro closed ok
4 Feb 12 '09 hun>eng gyed child care fee pro closed ok
- Feb 11 '09 eng>hun Chios Court of First Instance Kioszi Elsőfokú bíróság pro closed no
- Jan 24 '09 eng>hun law disposition (jogi) rendelkezés pro closed no
- Jan 19 '09 eng>hun per procurator per procura / p.p. pro closed ok
4 Jan 13 '09 eng>hun summary judgment gyorsított eljárásban meghozott ítélet pro closed ok
4 Oct 23 '08 eng>hun sub-participate más bankokat is bevon a hitelkonstrukcióba pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3