Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 23 '19 ita>sve Ricotta vaccina con aggiunta di crema di latte Komjölksricotta med tillsats av grädde pro closed no
4 Dec 4 '18 eng>sve lice skirts skyddskjol pro closed no
- Oct 19 '18 eng>sve ladder cage arbetskorg pro open no
- Oct 19 '18 eng>sve Artisan/Craft Baker Hantverksbagare pro closed ok
4 Sep 5 '18 eng>sve digital twinning digital tvilling pro closed ok
4 Aug 14 '16 eng>sve drupa drupa pro closed no
4 Aug 13 '16 eng>sve cash wrap binder mappen/pärmen i kassan pro closed ok
4 Jul 28 '16 eng>sve ex aequo oavgjort pro closed ok
4 Jun 15 '16 eng>sve INTRARADICULAR (AS IN INTRARADICULAR POSTS intraradikulär pro closed ok
4 Jun 13 '16 eng>sve foliated logo folierad logotyp pro closed no
- Jun 8 '16 eng>sve subject to classification klassifierad pro closed no
4 Jun 8 '16 eng>sve going concern fortlevande företag pro closed no
- Jun 8 '16 eng>sve moratorium of payments betalningsmoratorium pro closed no
- Jun 7 '16 eng>sve Thermal decomposition termisk dekomposition pro closed no
4 Jun 7 '16 eng>sve chemical mixture kemisk blandning pro closed no
4 Jun 6 '16 eng>sve HMIS Long Term Health Hazard Substances Långsiktigt hälsofarliga ämnen enligt HMIS pro closed no
4 Jun 6 '16 eng>sve Community workplace exposure limit gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen. pro closed no
4 Jun 5 '16 eng>sve Threshold Limit Value tröskelgränsvärde pro closed no
4 Jun 5 '16 eng>sve reproductive toxicity reproduktiv toxicitet pro closed no
4 Jun 3 '16 eng>sve Long-term value långtidsvärde pro closed no
4 Jun 3 '16 eng>sve organic vapor respirator andningsmask för organiska ångor pro closed no
4 Jun 3 '16 eng>sve mist prefilter förfilter pro closed no
4 Jun 3 '16 eng>sve Short-term value korttidsvärde pro closed no
3 May 24 '16 eng>sve Candle fittings ljushylsor pro closed ok
4 May 6 '16 eng>sve Pitch-side (access) behörighet att befinna sig vid sidan av spelplanen pro closed no
4 Apr 6 '16 eng>sve Perceptual image tydligare bild pro closed no
- Apr 6 '16 eng>sve Tuning out tinnitus tänk på annat än tinnitus pro closed no
- Apr 4 '16 eng>sve follow people at every turn oavbrutet följa (med) människor överallt/ vart de än går pro closed no
4 Apr 4 '16 eng>sve one-to-one customer journeys skräddarsydda kundresor pro closed no
4 Apr 4 '16 eng>sve lead gen forms intresseformulär pro closed no
- Apr 4 '16 eng>sve touch-optimized touchoptimerad pro closed no
3 Apr 4 '16 eng>sve fluid content flytande innehåll pro closed no
4 Apr 3 '16 eng>sve Sound sound pro closed no
3 Apr 1 '16 eng>sve ad load andel annonser/packningsgrad pro closed no
4 Apr 1 '16 eng>sve on the faculty vid fakulteten pro closed no
4 Mar 27 '16 eng>sve wooden compensator trampplatta i trä pro closed ok
4 Mar 31 '16 eng>sve sahariana nackskydd pro closed no
4 Mar 31 '16 eng>sve lateral retractor sidojusteringsband pro closed no
4 Mar 31 '16 eng>sve peeling repor pro closed no
4 Mar 31 '16 eng>sve detachments lösa delar pro closed no
- Mar 27 '16 eng>sve growing range växande sortiment pro just_closed no
4 Mar 27 '16 eng>sve spot punkt pro closed ok
4 Mar 27 '16 eng>sve non-critical products oskadliga pro closed ok
4 Mar 27 '16 eng>sve mixed DU demo-/visningsexemplar pro closed ok
4 Mar 27 '16 eng>sve nest effect effekt på myrsamhället/boet/kolonin pro closed ok
4 Mar 27 '16 eng>sve bittern bittert ämne pro closed ok
2 Mar 23 '16 eng>sve Articulation DAM (Digital Asset Management) förtydligande/beskrivning av... pro closed no
4 Mar 23 '16 eng>sve legal guarantee rättslig garanti pro closed no
4 Mar 21 '16 eng>sve C-Arm Drape sterilskydd till c-båge pro closed no
2 Mar 20 '16 eng>sve roll-in cabinet roll-in skåp pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last