Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Mar 8 '15 eng>tur seed, seeding ekim (ekme) pro closed ok
4 Mar 1 '15 eng>tur All-Terrain Vehicle her araziye uygun araç pro closed ok
- Feb 10 '15 eng>tur Zip line ip aktivitesi pro just_closed no
- Feb 6 '15 eng>tur renowned of old ...ile meşhur.... pro closed ok
- Feb 7 '15 eng>tur turn the heat up ...sıcaklık tavan yaptığında (bile).. pro just_closed no
- Feb 2 '15 tur>eng Tutanağın yapıldığı yer reporting location pro closed ok
4 Feb 1 '15 eng>tur be modest makul easy closed ok
- Feb 1 '15 eng>tur qualifier yeterlik pro closed no
- Jan 30 '15 eng>tur for how long we'll have to ride around with the windows down pencereler açık vaziyette daha ne kadar dolanıp durmak zorundayız easy open no
- Jan 26 '15 eng>tur beg yalvarıyorum pro just_closed no
4 Jan 21 '15 eng>tur not doing enough Yeterince çaba göstermiyor pro closed ok
- Jan 20 '15 tur>eng vadi yatağı valley floor pro just_closed no
- Jan 19 '15 eng>tur explosive atmosphere zoned areas patlayıcı atmosfere sahip alanlar (bölgelere ayrılmış alanlar) pro closed no
4 Jan 20 '15 eng>tur Awareness Bilgi (farkındalık) pro closed no
4 Jan 14 '15 tur>eng rutinleri gönderildi routines were sent pro closed ok
4 Jan 14 '15 eng>tur weedy niceness işe yaramayan (bir) hassasiyet easy closed ok
- Jan 10 '15 eng>tur Dripping with power (fokur fokur) güç kaynayan pro closed ok
- Jan 1 '15 tur>eng hastayı masaya yatırmak (The patient was) placed in supine position on the operating table. pro closed ok
- Jan 3 '15 eng>tur buy-off-book kabul dokümanı pro open no
4 Dec 30 '14 eng>tur fee-for-service insurance program "hizmet başına ödeme" esaslı sigorta programı pro closed ok
- Dec 30 '14 eng>tur one-off actions (konuya) özel olarak yapılan faaliyetlerle pro closed no
4 Dec 26 '14 eng>tur technology-dependent child (yaşamsal gerekliliklerle) teknolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuk pro closed ok
- Dec 23 '14 eng>tur sharp curve ani manevra pro closed ok
- Dec 13 '14 eng>tur Betray ifşa etmek pro closed ok
- Dec 10 '14 eng>tur with which sağlık hizmeti (nin alınma) kolaylığı easy closed no
- Dec 11 '14 eng>tur at low hours düşük motor (çalışma) saatlerinde (çalışmayı müteakip çok motor saati geçmeden) pro closed no
- Dec 3 '14 eng>tur with/without ile birlikte/olmaksızın pro closed no
4 Nov 28 '14 tur>eng Takip gerektiren saha site to be followed up pro closed no
- Nov 30 '14 eng>tur fit-out teçhiz etmek pro closed ok
- Nov 30 '14 eng>tur blind box gizli bölme pro closed ok
- Nov 29 '14 eng>tur shadowbox ahşap çit pro closed ok
- Nov 28 '14 eng>tur Screen deck elekli kat pro closed ok
- Nov 23 '14 eng>tur keystroke logger klavye yakalama pro closed no
- Nov 23 '14 eng>tur IT Service Desk Bilişim Teknolojileri başvuru masası pro closed no
- Nov 22 '14 eng>tur disable-disability güçsüzlük, kuvvetsizlik pro closed ok
- Nov 22 '14 eng>tur tribe familya pro closed no
- Nov 22 '14 eng>tur reconstruction yeniden yüzlendirme pro closed no
- Nov 22 '14 eng>tur full term Olgunlaşmış (gebelikte 40 haftayı doldurmuş) pro closed no
4 Nov 22 '14 eng>tur snout ön çıkıntı pro closed ok
- Nov 22 '14 tur>eng Çekim images pro closed ok
- Nov 20 '14 eng>tur "usual disclaimer applies" herzamanki (alışılmış) sorumluluk muhtevası geçerlidir. pro closed ok
4 Nov 19 '14 eng>tur Shoulder Surfing gözetleyerek şifre ele geçirme yöntemi pro closed ok
3 Nov 19 '14 eng>tur smouldering .. ateş gibi yanan.. easy closed ok
- Nov 19 '14 eng>tur straight katışıksız pro closed ok
- Nov 19 '14 eng>tur cisgender sosyal cinsiyet kimliğiyle uyumlu kişi pro closed ok
- Nov 18 '14 eng>tur smoking human bones (henüz) dumanları tüten insan kemikleri pro closed ok
4 Nov 14 '14 eng>tur crept up on sessizce ulaşıyorlardı pro closed ok
- Nov 14 '14 eng>tur reviver canlandıran pro closed ok
- Nov 13 '14 eng>tur corporate performance-based compensation şirketin performansına dayalı ödeme pro closed ok
- Nov 12 '14 eng>tur Alerting structure uyarı (alt)yapısı pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next